Trustpilot

Kategori

 Pris med moms 

Afståelse - anmodning om godkendelse af ny lejer

DKK 125,00Læs mere

Aftale om afholdelse af ferie på forskud

DKK 195,00Læs mere

Allonge om afståelse af erhvervslejemål

DKK 175,00Læs mere

Allonge om selvskyldnerkaution i erhvervslejemål

DKK 150,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - engelsk - funktionær uden kunde- og konkurrenceklausul

DKK 495,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - funktionær (uden konkurrence-/kundeklausul)

DKK 195,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - funktionær med konkurrence-/kundeklausul

DKK 375,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - ikke-funktionær - timelønnet

DKK 195,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - opgavebegrænset (funktionær)

DKK 375,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - provisionsaflønnet sælger

DKK 375,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - rengøring

DKK 195,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - tidsbegrænset (funktionær)

DKK 375,00Læs mere

Ansættelseskontrakt på engelsk - funktionær - med kunde- og konkurrenceklausul

DKK 675,00Læs mere

ApS - Referat af ekstraordinær generalforsamling - adresseændring (Minutes of extraordinary general meeting - change of address) dansk og engelsk

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ekstraordinær generalforsamling - adresseændring (Minutes of general meeting - change of address)

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ekstraordinær generalforsamling - ændring af ledelse (Minutes of extraordinary general meeting - change of management) dansk og engelsk

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ekstraordinær generalforsamling - ændring af ledelse (Minutes of extraprdinary general Meeting - change of management)

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ekstraordinær generalforsamling - ændring af regnskabsår (Minutes of extraordinary general meeting - change of financial year) dansk og engelsk

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ekstraordinær generalforsamling - ændring af regnskabsår (Minutes of general meeting - change of financial year)

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ekstraordinær generalforsamling - ændring/ombytning af navn og binavn (Minutes of extraordinary general meeting - change/inversion of name and secondary name)

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ekstraordinær generalforsamling - ændring/ombytning af navn og binavn (Minutes of extraordinary general meeting - change/inversion of name and secondary name) dansk og engelsk

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ordinær generalforsamling (Minutes of general meeting)

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ordinær generalforsamling - fravalg af revision (Minutes of general meeting - no auditor) dansk og engelsk

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ordinær generalforsamling dansk og engelsk

DKK 220,00Læs mere

ApS - Referat af ordinær generalforsamling, ingen revisor (Minutes of general meeting - no auditor)

DKK 220,00Læs mere

Arveforskudskontrakt

DKK 250,00Læs mere

Bestyrelseskontrakt

DKK 375,00Læs mere

Bortvisning af medarbejder

DKK 150,00Læs mere

Bortvisning af medarbejder - på engelsk

DKK 250,00Læs mere

Brev - Lønregulering

DKK 75,00Læs mere

Brev til medarbejder om friattest (lægeerklæring)

DKK 125,00Læs mere

Brev til medarbejder om friattest (lægeerklæring) - på engelsk

DKK 125,00Læs mere

Børnetestamente - Ensidigt med fælles forældremyndighed

DKK 250,00Læs mere

Børnetestamente - forældremyndighed alene hos mor eller far

DKK 250,00Læs mere

Børnetestamente - fælles barn - til ægtepar

DKK 250,00Læs mere

Børnetestamente - fællesbarn

DKK 250,00Læs mere

Consultancy Agreement - delimited project (konsulentaftale fastlagt opgave) - leveres i ren engelsk udgave

DKK 595,00Læs mere

Consultancy Agreement (Framework agreement - hire/purchase of "manpower")

DKK 595,00Læs mere

Den Gode Erhvervslejekontrakt - E-bog

DKK 150,00Læs mere

Direktørkontrakt - ApS - ejer selv

DKK 375,00Læs mere

Direktørkontrakt - direktør som anmeldes til Erhvervsstyrelsen

DKK 395,00Læs mere

Direktørkontrakt - i ApS uden bestyrelse - ejer selv / Service Agreement - in an ApS without Board of Directors - owns, himself

DKK 500,00Læs mere

Direktørkontrakt - i ApS uden bestyrelse - ejer selv / Service Agreement - in an ApS without Board of Directors - owns, himself - dansk og engelsk

DKK 500,00Læs mere

Direktørkontrakt på engelsk - ApS uden bestyrelse - ejer selv

DKK 500,00Læs mere

Direktørkontrakt på engelsk - Selskab med bestyrelse

DKK 500,00Læs mere

Distributionsaftale - samarbejde

DKK 350,00Læs mere

Egenerklæring til likvidation

DKK 200,00Læs mere

Ejeraftale (aktionæroverenskomst) mellem 2 ejere af et A/S

DKK 475,00Læs mere

Ejeraftale (aktionæroverenskomst) mellem 3 ejere af et A/S

DKK 475,00Læs mere

Ejeraftale (anpartshaveroverenskomst) mellem 2 ejere af et ApS

DKK 475,00Læs mere

Ejeraftale (anpartshaveroverenskomst) mellem 3 ejere af et ApS

DKK 475,00Læs mere

Ejerbevis (Aktiebrev)

DKK 75,00Læs mere

Ejerbevis (Anpartsbrev)

DKK 75,00Læs mere

Ejerbog for et A/S - fortegnelse over kapitalejere (aktionærer)

DKK 80,00Læs mere

Ejerbog for et ApS - fortegnelse over kapitalejere (anpartshavere)

DKK 60,00Læs mere

Eneforhandleraftale

DKK 350,00Læs mere

Eneforhandleraftale på engelsk

DKK 475,00Læs mere

Erhvervslejekontrakt - erhvervsbeskyttet

DKK 375,00Læs mere

Erhvervslejekontrakt - ikke erhvervsbeskyttet

DKK 375,00Læs mere

Erhvervslejekontrakt - ikke-erhvervsbeskyttet lejemål / Business lease agreement - non-business protected premises - dansk og engelsk

DKK 475,00Læs mere

Erhvervslejekontrakt / Business lease agreement - business protected premises

DKK 475,00Læs mere

Erhvervslejekontrakt / Business lease agreement - non-business protected premises

DKK 475,00Læs mere

Erklæring vedrørende koncerntilskud

DKK 120,00Læs mere

Filialfuldmagt - Power of Attorney - branch in Denmark

DKK 120,00Læs mere

Firmabil - aftale

DKK 175,00Læs mere

Firmaprotokol for et A/S

DKK 40,00Læs mere

Firmaprotokol for et ApS

DKK 40,00Læs mere

Forbrugsregnskab

DKK 195,00Læs mere

Forpagtningsaftale

DKK 475,00Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i et A/S

DKK 420,00Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i et ApS

DKK 420,00Læs mere

Fraflytningsaftale

DKK 375,00Læs mere

Fratrædelsesaftale

DKK 475,00Læs mere

Fremtidsfuldmagt - personlige forhold - til 1 fuldmægtig

DKK 250,00Læs mere

Fremtidsfuldmagt - til 2 fuldmægtige

DKK 250,00Læs mere

Fremtidsfuldmagt - økonomiske forhold - til 1 fuldmægtig

DKK 250,00Læs mere

Fremtidsfuldmagt til én fuldmægtig

DKK 250,00Læs mere

Frivillig aftale om lønnedsættelse

DKK 200,00Læs mere

Funktionærs opsigelse til arbejdsgiver

DKK 40,00Læs mere

Fusion - Generalforsamling om uegentlig ophørsfusion

DKK 450,00Læs mere

Fusionsplan

DKK 300,00Læs mere

Fælles testamente med udvidet samlevertestamente og ligedeling ved længstlevendes død

DKK 250,00Læs mere

Gavebrev

DKK 225,00Læs mere

GDPR – Persondatapolitik til jobansøgere

DKK 195,00Læs mere

GDPR - Persondatapolitik til medarbejdere

DKK 200,00Læs mere

Generalforsamling - Godkendelse af kapitalejerlån

DKK 150,00Læs mere

Generalforsamling - Opdeling i A og B anparter

DKK 375,00Læs mere

Generalforsamling i A/S - Omdannelse til ApS

DKK 375,00Læs mere

Generalforsamling i ApS - Likvidation ved egenerklæring

DKK 375,00Læs mere

Generalforsamling i ApS - Tilvalg af bestyrelse

DKK 495,00Læs mere

Genoptagelse af selskab - generalforsamling

DKK 375,00Læs mere

Gældsbrev - imellem ikke-nærtstående

DKK 100,00Læs mere

Gældsbrev - lavt forrentet familielån

DKK 100,00Læs mere

Gældsbrev - lån fra ejer til selskabet - efterstillet

DKK 120,00Læs mere

Gældsbrev - lån fra ejer til selskabet - simpelt

DKK 120,00Læs mere

Gældsbrev - rentefrit familielån

DKK 100,00Læs mere

Handlingsplan mod krænkende handlinger, herunder seksuel chikane og mobning

DKK 350,00Læs mere

Hemmeligholdelse af know-how for leverandører

DKK 425,00Læs mere

Hemmeligholdelsesaftale - salg / udnyttelse af koncept / ide

DKK 425,00Læs mere

Hemmeligholdelsesaftale - Virksomhedsoverdragelse

DKK 425,00Læs mere

Hensigtserklæring - overdragelse af et A/S

DKK 400,00Læs mere

Hensigtserklæring - overdragelse af et ApS

DKK 400,00Læs mere

I/S - Interessentskabskontrakt - 2 ejere

DKK 400,00Læs mere

I/S - Interessentskabskontrakt - 3 eller flere ejere

DKK 400,00Læs mere

Indbotestamente for 2 oprettere

DKK 250,00Læs mere

Indbotestamente for én opretter

DKK 250,00Læs mere

Kapitalforhøjelse i ApS

DKK 250,00Læs mere

Kapitalforhøjelse i ApS ved apportindskud

DKK 250,00Læs mere

Kapitalforhøjelse i ApS ved gældskonvertering

DKK 250,00Læs mere

Kapitalnedsættelse i A/S

DKK 375,00Læs mere

Kapitalnedsættelse i A/S til dækning af underskud

DKK 250,00Læs mere

Kapitalnedsættelse i ApS

DKK 250,00Læs mere

Kapitalnedsættelse i ApS til dækning af underskud

DKK 250,00Læs mere

Konsulentaftale - afgrænset projekt - dansk-engelsk

DKK 675,00Læs mere

Konsulentaftale - fastlagt opgave

DKK 575,00Læs mere

Konsulentaftale - rammeaftale - leje/køb af "manpower"

DKK 575,00Læs mere

Konsulentaftale - rammeaftale - leje/køb af "manpower" - dansk og engelsk

DKK 675,00Læs mere

Konsulentaftale -fastlagt opgave (Consultancy agreement - delimited project) - dansk/engelsk

DKK 595,00Læs mere

Kunde- og konkurrenceklausul

DKK 195,00Læs mere

Købsaftale ejerlejlighed

DKK 220,00Læs mere

Købsaftale grund

DKK 220,00Læs mere

Købsaftale hus

DKK 220,00Læs mere

Købsaftale ved afståelse inklusiv virksomhed (ingen medarbejdere)

DKK 575,00Læs mere

Købsaftale ved afståelse uden virksomhed

DKK 475,00Læs mere

Købstilbud vedrørende fast ejendom

DKK 80,00Læs mere

Leasingkontrakt med leverancegodkendelse

DKK 400,00Læs mere

Lejers accept af udlejers opsigelse, men krav om erstatning

DKK 125,00Læs mere

Lejers indsigelse til udlejers opsigelse

DKK 125,00Læs mere

Lejers indsigelse til vilkårsændringer efter erhvervslejelovens § 14

DKK 200,00Læs mere

Lejers opsigelse af erhvervslejemål

DKK 95,00Læs mere

Likvidation - Generalforsamling om at gennemføre endelig likvidation

DKK 375,00Læs mere

Likvidation - Generalforsamling om at indtræde i likvidation

DKK 375,00Læs mere

Lodret fusion af 2 ApS'er (datterselskab op i moderselskab) - ekstraordinær generalforsamling

DKK 200,00Læs mere

Medarbejder på barsel - far

DKK 375,00Læs mere

Medarbejder på barsel - mor

DKK 375,00Læs mere

Modregningserklæring

DKK 80,00Læs mere

NDA - Non-Disclosure Agreement

DKK 395,00Læs mere

NDA - Non-Disclosure Agreement - knowhow

DKK 395,00Læs mere

Omdannelse af ApS til A/S

DKK 475,00Læs mere

Oplysning om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

DKK 100,00Læs mere

Opsigelse af funktionær

DKK 175,00Læs mere

Opsigelse af funktionær - på engelsk

DKK 275,00Læs mere

Opsigelse af ikke-funktionær

DKK 150,00Læs mere

Opsigelse af ikke-funktionær - på engelsk

DKK 250,00Læs mere

Overdragelse af aktier i et A/S

DKK 675,00Læs mere

Overdragelse af AKTIVER - uden medarbejdere

DKK 675,00Læs mere

Overdragelse af AKTIVER med medarbejdere

DKK 675,00Læs mere

Overdragelse af anparter i et ApS

DKK 675,00Læs mere

Overdragelsesaftale - Transfer agreement - transfer of a business - Assets - no employees - dansk og engelsk

DKK 775,00Læs mere

Overdragelsesaftale / Transfer Agreement - transfer of a business - Assets - no employees

DKK 775,00Læs mere

Overdragelseserklæring - skilsmisse - hus

DKK 220,00Læs mere

Overdragelseserklæring - skilsmisse - lejlighed

DKK 220,00Læs mere

Partnerkontrakt til medejer

DKK 395,00Læs mere

Personalehåndbog

DKK 375,00Læs mere

Project Employment

DKK 475,00Læs mere

Projektansættelse

DKK 375,00Læs mere

Projektansættelse / Project Employment - dansk og engelsk

DKK 475,00Læs mere

Påkrav om manglende betaling af leje

DKK 125,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - adresseændring og ændring af hjemsted

DKK 120,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - kapitalforhøjelse

DKK 200,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - rettet kapitalforhøjelse

DKK 200,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - ændring / ombytning af selskabets navn og binavn

DKK 120,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - ændríng af selskabets ledelse

DKK 120,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - ændring af selskabets regnskabsår

DKK 120,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et ApS - adresseændring og ændring af hjemsted

DKK 120,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et ApS - ændring / ombytning af selskabets navn og binavn

DKK 120,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et ApS - ændring af selskabets ledelse

DKK 120,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et ApS - ændring af selskabets regnskabsår

DKK 120,00Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling i et A/S

DKK 120,00Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling i et A/S - fravalg af revision

DKK 120,00Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling i et ApS

DKK 120,00Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling i et ApS - fravalg af revision

DKK 120,00Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

DKK 300,00Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - omregistrering af IVS til ApS

DKK 395,00Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i et A/S - ændring af selskabets ledelse - engelsk/dansk

DKK 220,00Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i et A/S - engelsk/dansk

DKK 220,00Læs mere

Refusionsopgørelse

DKK 100,00Læs mere

Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks

DKK 195,00Læs mere

Rejsesamtykkeerklæring - 3.mand rejse med børn - fælles forældremyndighed

DKK 220,00Læs mere

Rejsesamtykkeerklæring - rejse med børn - eneforældremyndighed

DKK 220,00Læs mere

Rejsesamtykkeerklæring fra en forældre til den anden forældre

DKK 220,00Læs mere

Rettet kapitalforhøjelse i et ApS

DKK 250,00Læs mere

Rules of procedure A/S - forretningsorden for bestyrelsen i et A/S

DKK 600,00Læs mere

Rules of Procedure ApS

DKK 600,00Læs mere

Rygepolitik

DKK 125,00Læs mere

Rykkerskrivelse nr. 1 - venlig erindring om betaling

DKK 100,00Læs mere

Rykkerskrivelse nr. 2

DKK 100,00Læs mere

Rykkerskrivelse nr. 3

DKK 100,00Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

DKK 375,00Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser på engelsk

DKK 475,00Læs mere

Samejeoverenskomst

DKK 325,00Læs mere

Share Purchase Agreement

DKK 695,00Læs mere

Shareholders Agreement A/S

DKK 675,00Læs mere

Shareholders Agreement in ApS - 2 owners - one company

DKK 675,00Læs mere

Shareholders Agreement in ApS - 2 owners - one company ( Både på dansk og engelsk)

DKK 875,00Læs mere

Skattefri anpartsombytning

DKK 875,00Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse til A/S

DKK 875,00Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse til ApS

DKK 875,00Læs mere

Slutseddel - bilhandel

DKK 50,00Læs mere

Spaltning i ApS (ophørsspaltning med fravalg)

DKK 450,00Læs mere

Spaltningsplan

DKK 300,00Læs mere

Standard forretningsbetingelser

DKK 375,00Læs mere

Standard forretningsbetingelser på engelsk

DKK 475,00Læs mere

Stiftelse - A/S - en ejer

DKK 575,00Læs mere

Stiftelse - A/S - flere ejere

DKK 575,00Læs mere

Stiftelse - ApS med bestyrelse og direktion - flere ejere (Memorandum of association - ApS with Board of Directors and Board of Management - more than one owner) dansk og engelsk

DKK 775,00Læs mere

Stiftelse - ApS med både bestyrelse og direktion - én ejer

DKK 575,00Læs mere

Stiftelse - ApS med både bestyrelse og direktion - én ejer (Memorandum of association - ApS with Board of Directors and Board of Management - one owner)

DKK 775,00Læs mere

Stiftelse - ApS med både bestyrelse og direktion - én ejer (Memorandum of association - ApS with Board of Directors and Board of Management - one owner) dansk og engelsk

DKK 775,00Læs mere

Stiftelse - ApS med både bestyrelse og direktion - flere ejere

DKK 575,00Læs mere

Stiftelse - ApS med direktion men uden bestyrelse - flere ejere (Memorandum of association - ApS with Board of Management but without Board of Directors - more than one owner)

DKK 775,00Læs mere

Stiftelse - ApS med direktion men uden bestyrelse - flere ejere (Memorandum of association - ApS with Board of Management but without Board of Directors - more than one owner) dansk og engelsk

DKK 775,00Læs mere

Stiftelse - ApS med direktion, men uden bestyrelse - én ejer

DKK 575,00Læs mere

Stiftelse - ApS med direktion, men uden bestyrelse - én ejer (Memorandum of association - ApS with Board of Management but without Board of Directors - one owner)

DKK 775,00Læs mere

Stiftelse - ApS med direktion, men uden bestyrelse - én ejer (Memorandum of association - ApS with Board of Management but without Board of Directors - one owner) dansk og engelsk

DKK 775,00Læs mere

Stiftelse - ApS med direktion, men uden bestyrelse - flere ejere

DKK 575,00Læs mere

Stiftelse - ApS med direktion, uden bestyrelse og uden revisor

DKK 575,00Læs mere

Stiftelse ApS - uden bestyrelse med direktion uden revision - skattefri anpartsombytning

DKK 775,00Læs mere

Stiftelsesdokument for Kommanditselskab (K/S)

DKK 675,00Læs mere

Stiftelsesdokument for Partnerselskab (P/S)

DKK 675,00Læs mere

Stævning

DKK 495,00Læs mere

Supplerende formuleringer - opsigelse/suspension/fritstilling

DKK 100,00Læs mere

Suspensionsaftale

DKK 125,00Læs mere

Sælgers tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie

DKK 100,00Læs mere

Testamente - enlig - 70% arv til slægtning og 30% til velgørende organisation

DKK 250,00Læs mere

Testamente - enlig uden børn, al arv til den ene forældre

DKK 250,00Læs mere

Testamente for enlig med børn - arv til børn begrænses og testamente til fordel for tredjemand

DKK 250,00Læs mere

Testamente for enlig med børn - arven er børnenes fuldstændige særeje

DKK 250,00Læs mere

Testamente mellem ægtefæller med fællesbørn - ingen særbørn - længstlevende arver mest muligt

DKK 250,00Læs mere

Testamente mellem ægtefæller med fællesbørn - ingen særbørn - længstlevende arver mest muligt - arven er børnenes fuldstændige særeje

DKK 250,00Læs mere

Testamente mellem ægtefæller med fællesbørn og særbørn hos én ægtefælle - særbarn arver mindst muligt

DKK 250,00Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakt

DKK 120,00Læs mere

Tillægsbestemmelse - ejerskab til immaterielle aktiver

DKK 80,00Læs mere

Tjekliste til erhvervslejeloven på engelsk

DKK 175,00Læs mere

Uddannelsesklausul

DKK 250,00Læs mere

Udlejers ophævelse af erhvervslejemål

DKK 280,00Læs mere

Udlejers opsigelse af erhvervslejemål pga. nedrivning

DKK 280,00Læs mere

Udlejers opsigelse af erhvervslejemål pga. selv benytte

DKK 280,00Læs mere

Udlejers opsigelse af garage, stald eller lignende

DKK 220,00Læs mere

Udlodning af ekstraordinært udbytte A/S

DKK 250,00Læs mere

Udlodning af ekstraordinært udbytte ApS

DKK 250,00Læs mere

Udsættelsesbegæring - erhvervslejemål

DKK 325,00Læs mere

Underleverandøraftale

DKK 200,00Læs mere

Underleverandøraftale - Sub-supply agreement

DKK 300,00Læs mere

Underleverandøraftale / Sub-supply agreement - dansk og engelsk

DKK 300,00Læs mere

Varsling af bortvisning - manglende friattest

DKK 150,00Læs mere

Varsling af bortvisning - væsentlig misligholdelse

DKK 150,00Læs mere

Varsling af bortvisning af medarbejder - væsentlig misligholdelse - på engelsk

DKK 200,00Læs mere

Varsling af lejeforhøjelse pga. stigning i skatter og afgifter

DKK 280,00Læs mere

Varsling af lejeforhøjelse til markedsleje - erhvervslejelovens § 13

DKK 280,00Læs mere

Varsling af lejenedsættelse til markedsleje - erhvervslejelovens § 13

DKK 280,00Læs mere

Varsling af vilkårsændringer efter erhvervslejelovens § 14

DKK 280,00Læs mere

Varsling om bortvisning af medarbejder - manglende modtagelse af friattest - på engelsk

DKK 150,00Læs mere

Vedtægter ApS - alkoholbevilling

DKK 425,00Læs mere

Vedtægter ApS - kun med direktion og uden revisor

DKK 375,00Læs mere

Vedtægter ApS - med både bestyrelse og direktion

DKK 375,00Læs mere

Vedtægter ApS - Opdeling i A og B anparter - kun med direktion og uden revisor

DKK 375,00Læs mere

Vedtægter ApS - uden bestyrelse, men med direktion

DKK 375,00Læs mere

Vedtægter for A/S engelsk

DKK 675,00Læs mere

Vedtægter for et A/S

DKK 375,00Læs mere

Vedvarende fuldmagt til én fuldmægtig - personlige og økonomiske forhold

DKK 125,00Læs mere

Vestingklausul

DKK 150,00Læs mere

Ægtepagt - ligedeling af rate- og kapitalpensioner

DKK 400,00Læs mere

Ægtepagt - rent fuldstændigt særeje

DKK 400,00Læs mere

Ægtepagt med kombinationssæreje

DKK 400,00Læs mere

Ægtepagt til virksomhedsejere

DKK 400,00Læs mere