Tilføj til favoritter

Udlejers adgang til det lejede (Brev til lejerne)

Lav hurtigt og sikkert et brev til lejerne med anmodning om adgang til det lejede. Denne skabelon kan bruges, når du som udlejer ønsker adgang til lejemålet, f.eks. i forbindelse med renovering.

Anmodning om adgang til det lejede

Et brev til lejerne omhandlende adgang til lejemålet er en skriftlig meddelelse fra udlejeren til lejerne om, at udlejeren eller dennes repræsentanter ønsker at få adgang til lejemålet i en bestemt periode. Dette kan være nødvendigt af forskellige årsager, såsom vedligeholdelsesarbejde, inspektioner eller andre legitime formål. Udlejers adgang til lejemålet er reguleret i Lejelovens kapitel 11.

Adgang til lejemålet med varsel

For mindre arbejde kan udlejeren udføre reparationer med minimum 6 ugers varsel, medmindre det vil være til gene for som lejer.

For større arbejde kræver det 3 måneders varsel fra udlejeren, før arbejdet påbegyndes. Det vurderes på grundlag af arbejdets omfang og indgriben i lejers forhold, om arbejdet kan kategoriseres som værende af større karakter og til væsentlig gene for lejer. Dette gælder f.eks. ved større ombygninger, der begrænser lejers daglige adgang til essentielle beboelsesrum som badeværelse og køkken.

Adgang til lejemålet uden varsel

Udlejer har ret til at få adgang til det lejede uden varsel for at forhindre skade på ejendommen. Dette gælder tillige, hvis lejemålet vurderes at være til væsentlig gene for andre lejere. Nødvendig adgang kan være påkrævet, f.eks. ved vandskade under lejers fravær, hvor udlejeren skal stoppe skaden for at minimere konsekvenserne. Udlejeren kan også få adgang uden varsel, hvis andre beboeres rapporter indikerer risiko for skader på ejendommen, som følge af lugtgener, fugt eller lignende. Hvis lejer nægter udlejeren adgang til det lejede

Hvis udlejeren har ret til adgang, men lejer nægter, kan udlejeren kontakte Fogedretten, som kan tildele udlejeren adgang, hvis det er berettiget. Fogedretten kan bevillige udlejeren adgang til lejemålet, selvom lejer modsætter sig.

Hvad bør brevet til lejer indeholde?

Her er nogle almindelige elementer, der kan indgå i et brev med anmodning om adgang til det lejede:

1. Formål med adgangen

Forklaring på, hvorfor udlejeren eller dennes repræsentanter ønsker adgang til lejemålet. Dette kan omfatte vedligeholdelse, inspektioner, reparationer, installationer eller andre legitime formål.

2. Dato og tidspunkt for adgang

Angivelse af den specifikke dato og det tidspunkt, hvor udlejeren eller dennes repræsentanter agter at få adgang til lejemålet.

3. Varighed af adgangen

Hvor længe udlejeren eller dennes repræsentanter forventer at være til stede i lejemålet.

4. Procedure for adgang

Klare instruktioner om, hvordan adgangen vil blive udført, herunder om nøgler skal afleveres, eller om lejerne skal være til stede for at give adgang.

5. Kontaktinformation

Angivelse af kontaktinformation til udlejeren eller ejendomsforvalteren, så lejerne kan stille spørgsmål eller diskutere eventuelle bekymringer i forbindelse med adgangen.

Hvem har udarbejdet brevet til lejer på Dokumenter.dk?

Udlejers brev til lejer med anmodning om adgang til det lejede er udarbejdet af Mathias Tegen og Synne Høj Nørgaard.

Mathias og Synne er advokater med speciale i fast ejendom og har omfattende erfaring indenfor boliglejeret, erhvervslejeret og transaktioner.

Mathias og Synne arbejder til dagligt hos advokatfirmaet Donatzky & Partnere i København.

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Brevet indeholder
  1. Angivelse af lejer
  2. Angivelse af udlejer
  3. Angivelse af lejemålet
  4. Anmodning om adgang til det lejede
  5. Begrundelse for anmodning
  6. Tidsrum for adgangen