Tilføj til favoritter

Ejeraftale

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti.

Professionel skabelon til ejeraftale

Hvis I er flere ejere af et selskab, kan det være en rigtig god idé at have en aftale, der regu-lerer jeres indbyrdes forhold. Det kaldes en ejeraftale. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en ejeraftale. Vores guide sikrer, at du får en ejeraftale, der er tilpasset jeres konkrete forhold til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en ejeraftale?

Når et selskab ejes af flere ejere, kan det være af afgørende betydning for selskabet, om kapitalejerne internt er enige om, hvordan selskabet skal drives. Det kan eksempelvis være vigtigt helt fra starten af samarbejdet at aftale, om nogle af kapitalejerne skal være ansat i selskabet, hvilke opgaver kapitalejerne hver især har ansvaret for, eller om kapitalejerne har lov til at sælge hele eller dele af deres respektive kapitalandele i selskabet.

En ejeraftale er tidligere kaldet en anpartshaveroverenskomst eller en aktionæroverenskomst.

En ejeraftale er en kontrakt, der regulerer det interne forhold mellem et kapitalselskabs ejere. Indholdet af ejeraftalen varierer alt efter hvilke konkrete behov, man som kapitalejere har. Typisk vil en ejeraftale regulere emner som hvem af kapitalejerne, der skal lede selskabet, hvem der har ret til at overdrage sine kapitalandele, og hvordan kapitalejerne er stillet i tilfælde af en af de øvrige kapitalejeres død.

Hvorfor skal jeg indgå en ejeraftale?

Det er ikke lovpligtigt at indgå en ejeraftale, og der er således ingen sanktioner forbundet med at lade være. Dog er det utvivlsomt en god idé alligevel at lave en ejeraftale, da man herved på forhånd kan skabe ro, forudsigelighed og stabilitet mellem kapitalejerne og på den måde forhindre, at der opstår konflikter senere hen.

Hvad skal reguleres i ejeraftalen?

Der gælder ingen faste rammer for, hvilke forhold der skal reguleres i ejeraftalen. Typisk vil en række forhold dog gå igen. Af typeeksempler kan nævnes:

 • Kapitalforhøjelser. Det kan i ejeraftalen eksempelvis reguleres, at samtlige kapitalejere skal stemme for en forhøjelse af selskabskapitalen. Ligeledes tages der ofte stilling til, om enkelte kapitalejere kan udvande øvrige kapitalejere ved forhøjelse af kapitalen.
 • Ledelse. I ejeraftalen kan man tage stilling til, hvem der skal lede selskabet. Ejeraftalen er ikke bindende over for selskabet, men det kan i stedet bestemmes, at alle kapitalejerne er forpligtede til at stemme for den pågældende ledelse på selskabets generalforsamlinger.
 • Salg af kapitalandele. Det kan reguleres, om kapitalejerne har ret til at sælge hele eller dele af deres kapitalandele, og om de øvrige kapitalejere i givet fald har forkøbsret til disse. Derudover kan de reguleres, om en enkelt kapitalejers salg af sine kapitalandele udløser en medsalgsret eller -pligt for de øvrige kapitalejere.
 • Det kan bestemmes om, og i givet fald, hvor stor en arbejdsindsats de enkelte kapitalejere skal lægge i selskabet. Herunder kan det reguleres, om kapitalejerne må opsige deres stilling i selskabet, og hvad der skal gælde, hvis kapitalejerne bliver syge, mens de har en arbejdsforpligtelse.
 • Kapitalejers død. Det er ofte en god idé at regulere, hvad der sker, hvis en eller flere af kapitalejerne dør. Herunder kan man tage stilling til, om de øvrige kapitalejere er berettigede eller forpligtede til at købe den afdødes andele, og i givet fald til hvilken pris dette skal ske.
 • Skal kapitalejerne kunne drive konkurrerende virksomhed under og efter ejerskabet af selskabet?
 • Kundeklausul. Skal kapitalejere, der ophører med at være kapitalejere i selskabet begrænses i at hente selskabets kunder med over i en ny virksomhed?
 • Misligholdelsesbeføjelser. Hvad skal retsvirkningen være, hvis en eller flere af kapitalejerne misligholder deres forpligtelser i henhold til ejeraftalen?

En god og fyldestgørende ejeraftale skaber ro og forudsigelighed for både selskabet og dets kapitalejere. På denne måde vil kapitalejerne fra starten være sikre på, hvilke rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med ejerskabet i selskabet. På denne måde undgår I som kapitalejere unødige tvister internt mellem kapitalejerne samt dyre advokatomkostninger til løsning af konflikter og dårligt omdømme.

Hvad er en deadlock klausul?

Især i tilfælde, hvor et kapitalselskab har 2 ejere, der hver især ejer 50 %, kan der opstå problemer, hvis kapitalejerne bliver uenige. Der vil således være situationer som eksempelvis godkendelse af årsrapporten, der ikke kan afgøres, hvis parterne ikke kan blive enige om situationen.

På denne måde kan selskabet risikere at stå i en ”deadlock-situation”, hvorved selskabet reelt bliver handlingslammet.

Der bør derfor indskrives en såkaldt deadlock-klausul i ejeraftalen, der regulerer hvad der kan gøres, hvis selskabets kapitalejere ikke kan nå til enighed. Dette kan eksempelvis være en klausul, hvori enhver kapitalejer kan tilbyde at erhverve den anden kapitalejers kapitalandele til en given pris. Hvis den anden kapitalejer ikke ønsker at blive købt ud af selskabet, kan denne i stedet købe den tilbudsgivende kapitalejers kapitalandele til den samme stykpris.

På denne måde sørges der i ejeraftalen for, at selskabet altid kan komme ud af deadlock-situationen og på den måde fortsætte sin aktivitet.

Kan skabelonen bruges til alle slags selskaber?

Ja, ejeraftalen kan bruges til både ApS’er og A/S’er, uanset om I er to eller flere kapitalejere. Vores intelligente skabelon henter automatisk de offentligt tilgængelige oplysninger om selskabet ud fra dets CVR-nr. Du guides herefter enkelt og intuitivt gennem udarbejdelsen af ejeraftalen uden behov for hverken fremmøde eller ekspeditionstid, og til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Du kan altid gemme dine oplysninger undervejs og arbejde videre, når det passer dig.

Hvordan bliver ejeraftalen gyldig?

Ejeraftalen er gyldig, når alle kapitalejerne, den regulerer, har tiltrådt den. Dette gøres nemt ved, at kapitalejerne underskriver ejeraftalen. Der gælder således intet krav om, at ejeraftalen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen eller andre. Det er derfor vigtigt, at samtlige kapitalejere sørger for at have et eksemplar af ejeraftalen, der er underskrevet af samtlige kapitalejere.

Hvis kapitalejerne af selskabet er holdingselskaber, vil det ligeledes være nødvendigt, at holdingselskabernes personlige ejere tiltræder ejeraftalen.

Hvem er bundet af ejeraftalen?

Det er vigtigt altid at have for øje, at en ejeraftale aldrig kan forpligte selskabet, men alene forpligter de kapitalejere, der har tiltrådt aftalen. Selskabsloven giver i vidt omfang kapitalejerne spillerum til selv at tilrettelægge, hvad indholdet af en ejeraftale skal være. I kan derfor som kapitalejere i meget vid udstrækning beslutte jer for nogle vilkår, der passer specifikt til jeres konkrete situation.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Du behøver ikke at have alle oplysninger klar for at gå igang med dokumentet. Med en gratis brugerprofil, kan du altid gemme dine oplysninger undervejs og løbende tilføje relevante informationer, tal og data, som du får adgang til dem.

Når du har oprette brugerprofil, gør du følgende:

 1. START dokumentguiden og tilføj de oplysninger, du har nu.
 2. GEM skabelon. Oplysningerne i dit udkast gemmes automatisk på din enhed. Navngiv eller giv dit dokument et sagsnummer, hvis du skal bruge samme skabelon flere gange.
 3. FIND dit udkast ved at starte den samme skabelon igen. Du bliver automatisk spurgt om, du vil fortsætte med den guide, du allerede arbejder i, eller om du vil begynde en ny.
 4. VÆLG den skabelon, du har påbegyndt. Tilføj nye oplysninger og gem skabelon.
 5. BESVAR alle spørgsmål i dit eget tempo. Når du færdig, er dit dokument klar til download og underskrift.

Så nemt er det. Det er slut med krøllede papirer og bortkomne notater. Du kan tilføje og rette oplysninger løbende efter behov. Hvor som helst, når som helst.

Du kan tilgå dit dokument i skyen fra alle enheder med din brugerprofil. Dine færdige dokumenter gemmes automatisk og gratis i “Mit arkiv.”

Ejeraftalen er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i regulering af forholdet mellem kapitalejere. Troels rådgiver til daglig både små og store virksomheder om alle selskabsretlige forhold med varierende grad af kompleksitet.

Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard Advokat (L) SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45331830 tw@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Ejeraftalen indeholder
 1. Formål og omfang
 2. Ejerforhold
 3. Kapitalgrundlag
 4. Ledelse
 5. Ansættelsesforhold og eventuel arbejdspligt
 6. Eventuelle øvrige forpligtelser
 7. Forkøbsret
 8. Køberet og modkøbsret
 9. Håndtering af død
 10. Medsalgsret og medsalgspligt
 11. Likvidation
 12. Fordeling af eventuelle opgaver mellem ejerne
 13. Konkurrerende virksomhed under ejerskab
 14. Konkurrence klausul efter ejerskab
 15. Håndtering af immaterielle rettigheder
 16. Eventuel udvidelse af medejerkreds
 17. Forsikringer
 18. Tavshedspligt
 19. Misligholdelse
 20. Ændring af ejeraftalen
 21. Håndtering af uenighed og tvister

Ofte stillede spørgsmål
 • Kan jeg kontakte Dokumenter.dk?

  Ja. Vores juridiske Hotline står altid gratis til rådighed med vejledning, hvis du har behov for hjælp.

  Vores team sidder klar i den juridiske Hotline på mail kontakt@dokumenter.dk og telefon 45 33 18 30 alle hverdage ml. 9-15.

 • Hvad hvis jeg ikke er tilfreds med dokumentet?

  Hvis vores dokument ikke lever op til dine forventninger, tager vi naturligvis gerne imod din feedback.

  Vores opgave er at hjælpe dig med at komme helt i mål med opgaven, og vi bestræber os på, at din oplevelse skal være nem, hurtig og professionel – hver gang.

  Du bedes kontakte os direkte på tlf. 45331830 eller mail kontakt@dokumenter.dk

 • Er det sikkert at give mine personlige oplysninger til Dokumenter.dk?

  Ja. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt, og vi deler dem ikke med nogen.