Tilføj til favoritter

Oplysning om fortrydelsesret

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti.

Online skabelon til oplysning om fortrydelsesret

At købe fast ejendom er for de fleste af os en beslutning, der kræver grundig overvejelse. Alligevel kan du komme til at fortryde din underskrift på købsaftalen, og reglerne om fortrydelsesret beskytter dig i disse situationer. Som køber har du, i følge Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom – kaldet LFFE, altid ret til at fortryde handlen mod et gebyr.

Fortryder du som køber din underskrift, er det et krav, at du indenfor 6 hverdage, fra du har skrevet under på købsaftalen, skriftligt meddeler sælger og mægler, at du har fortrudt. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert hente et dokument med oplysning om fortrydelsesret for køber – til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en oplysning om fortrydelsesret?

Du har som sælger ansvar for, at køber er blevet oplyst om sin ret til at fortryde en handel. Det gør du ved, at køber samtidig med købsaftalens underskrift også underskriver en oplysningsseddel om fortrydelsesretten.

Ved at oplyse om fortrydelsesretten sikrer du, at køber er bekendt med sin ret til at fortryde sin underskrift på en købsaftale. Du sikrer også, at køber er klar over, at hvis han benytter sig af sin fortrydelsesret, skal han betale dig en økonomisk kompensation, som er 1% af den aftalte købesum.

Hvornår har køber ret til at fortryde?

For at køber kan gøre fortrydelsesretten gældende, skal køber være ”forbruger”. Du er forbruger, når du køber noget, som du ikke køber som led i dit erhverv, og som du ikke skal benytte i dit erhverv. Du er forbruger i en ejendomshandel, når:

 • ejendommen er købt for primært at skulle bruges til beboelse for køber,
 • ejendommen er ikke købt på tvangsauktion eller auktion, og
 • ejendommen er ikke en landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt.

Købers fortrydelsesret er bestemt i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom – LFFE.

Hvilke handler gælder fortrydelsesretten for?

Fortrydelsesretten finder anvendelse på disse ejendomshandler:

 • Ejerlejlighed
 • Hus – en- eller tofamilieshus
 • Fritidshus
 • Ubebygget grund, som skal bebygges med bolig til køber
 • Andelsbolig
 • Aktie eller rettigheder, der giver brugsret til bolig

Fortrydelsesretten gælder ikke for:

 • Landbrugsejendom med landbrugspligt
 • Timeshare-lejlighed
 • Uopført andelsbolig
 • Ejendom købt på tvangsauktion eller auktion

Hvad indeholder dokumentet om oplysning om fortrydelsesret?

Dokumentet indeholder en orientering til køber om de rettigheder og forpligtelser, der er ved at ville fortryde en underskrevet købsaftale.

 • Ejendommens data
 • Købers oplysninger
 • Retten til at fortryde handlen
 • Konsekvenserne ved at fortryde
 • Hvis ejendommen er taget i brug
 • Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
 • Købers kvittering for modtagelse af dokumentet og oplysningen om fortrydelsesret

Hvor længe kan køber fortryde?

Købers fortrydelsesfrist løber i 6 hverdage, fra købsaftalen er underskrevet af køber og sælger.

Det er sjældent, at køber og sælger underskriver købsaftalen samtidig. Fortrydelsesretten er betinget af en tidsfrist, hvorfor der er klare regler for, hvornår fristen begynder at løbe. Det har her stor betydning, hvem af parterne, der underskriver købsaftalen først.

Køber underskriver først

Underskriver køber købsaftalen som den første, betragtes købsaftalen som købers tilbud til sælger om at købe ejendommen til den pris og de vilkår, som købsaftalen indeholder. I disse situationer løber fortrydelsesfristen på de 6 hverdage – lørdag og søndag medregnes ikke – fra udgangen af det døgn, hvori sælger har underskrevet købsaftalen.

Eksempel

Du underskriver en købsaftale hos ejendomsmægleren søndag den 2. Ejendomsmægler sender den underskrevne købsaftale til sælger, som underskriver købsaftalen den følgende mandag eftermiddag, den 3. Fortrydelsesfristen løber fra tirsdag, den 4. og udløber tirsdag den 11.

Sælger underskriver først

Underskriver sælger købsaftalen som den første, betragtes købsaftalen som sælgers tilbud til køber om, at ejendommen kan købes til den pris og de vilkår, som købsaftalen indeholder. I disse situationer løber fortrydelsesfristen fra det tidspunkt, køber er blevet bekendt med sælgers tilbud – ved f.eks. at modtage mail med købsaftalen med sælgers underskrift.

Bliver køber derfor bekendt med sælgers tilbud om salget, kan det i praksis betyde, at fortrydelsesfristen på de 6 hverdage fra køber har fået kendskab til sælgers tilbud, kan nå at udløbe inden køber får underskrevet købsaftalen.

Eksempel

Sælger underskriver inden åbent hus købsaftalen hos ejendomsmægleren. Der er åbent hus søndag den 3., hvor køber får købsaftalen med sælgers underskrift med hjem. Køber overvejer huskøbet grundigt og underskriver købsaftalen den følgende mandag, den 10. Købers fortrydelsesfrist udløber mandag den 10. ved midnat.

De 6 hverdage regnes i hele hverdage og udløber ved 6. dagens ophør, det vil sige ved midnat kl. 24.

Hvad koster det at bruge fortrydelsesretten?

Hvis køber fortryder handlen inden for 6-dages fristen, skal køber betale sælger en kontantkompensation på 1% af købesummen.

Hvis f.eks. købesummen er aftalt til DKK 2.800.000, skal køber betale DKK 28.000 til sælger i kompensation, hvis køber bruger fortrydelsesretten.

Det er derfor vigtigt, at køber overvejer sin underskrift på købsaftalen, inden der blot skrives under.

Kan køber hæve handlen uden at skulle betale kompensation?

Ja. Hvis der i købsaftalen er indsat et advokat– og bankforbehold, kan købers rådgiver eller bank afvise handlen, og handlen er herefter hævet.

Der betales ikke en kompensation ved et advokat- eller et bankforbehold. Derfor er det en fordel for købet at få indsat et advokat- og bankforbehold.

Dokumenter.dk anbefaler, at der for købers vedkommende indsættes et bank- og advokatforbehold.

Kan sælger hæve handlen efter underskrift på købsaftalen?

Som udgangspunkt kan sælger ikke træde tilbage fra handlen, når først køber har accepteret og underskrevet købsaftalen.

Stiller købers rådgiver i forbindelse med advokatforbeholdet nogle supplerende krav – f.eks. at sælger sørger for, at et ulovligt forhold ved elinstallationerne udbedres eller krav om, at sælger dokumenterer at olietanken er lovlig, er der tale om et nyt tilbud om køb fra køber.

Sælger kan i den forbindelse vælge enten at acceptere kravene eller at afvise disse. Vil køber ikke fravige sine krav, om f.eks. olietanken, har parterne ikke en aftale på ens vilkår, og handlen hæves herefter, uden at der skal betales kompensation.

Sælger kan i nogle tilfælde også vælge selv at have indsat et bank- eller advokatforbehold for egen rådgiver og bank. På den måde har sælger samme mulighed for at anvende advokat- og bankforbeholdet, som køber har.

Hvornår skal oplysningen om fortrydelsesretten gives til køber?

Hvis handlen omfatter købers fortrydelsesret, skal dokumentet følge købsaftalen. Når køber får købsaftalen, skal køber også have blanketten om oplysning om fortrydelsesretten.

Hvordan bliver oplysning om fortrydelsesretten gyldig?

Køber underskriver blanketten om oplysning om fortrydelsesretten sammen med købsaftalen. Når køber har underskrevet blanketten sammen med købsaftalen, har du som sælger din dokumentation for, at køber er orienteret om sin fortrydelsesret.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Oplysning om fortrydelsesret er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed, der til hverdag beskæftiger sig med rådgivning af privatpersoner. Mette har stor erfaring med familie- og arveretten, dødsbobehandling og ejendomshandler. Mette hjælper hvert år mange klienter med handel af deres boliger, både på køber- og sælgersiden.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Oplysning om fortrydelsesret indeholder bl.a.
 1. Ejendommens data
 2. Købers oplysninger
 3. Retten til at fortryde handlen
 4. Konsekvenserne ved at fortryde
 5. Hvis ejendommen er taget i brug
 6. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
 7. Købers kvittering for modtagelse af dokumentet og oplysningen om fortrydelsesret