Professionel løsning til rådgivning af private

Få ubegrænset adgang med et skræddersyet abonnement til privatrådgivere

Anvendes af køberrådgivere, ejendomsmæglere, forskringsmæglere og privatkunderådgivere i pensions- og pengeinstitutter

Styrk din værdi som rådgiver med relevante juridiske ydelser til private kunder

En standard brancheløsning til privatrådgivere

Med Dokumenter.dk får du som privatrådgiver adgang til en brugervenlig platform med alle relevante juridiske dokumenter til rådgivning og assistance af private kunder i forbindelse med køb af fast ejendom, forsikringer, pension og anden finansiel rådgivning, herunder formueforvaltning og private banking.

Vores intuitive platform sikrer en enkel, effektiv og automatiseret opgaveløsning baseret på branchegodkendte standarddokumenter, der kvalitetssikres og ajourføres af advokater.

Vores skræddersyet abonnementsløsning er målrettet køberrådgivere, ejendomsmæglere, forsikringsmæglere og privatkunderådgivere i pensions- og pengeinstitutter.

Hvad får du adgang til?

Rådgiver abonnementet indeholder alle relevante privatretlige dokumenter herunder testamenter, fremtidsfuldmagt, samejeoverenskomst, gældsbrev, gavebrev, ægtepagt, skilsmisseerklæringer, samtykke til uskiftet bo, familieoverdragelse samt køb og salg af fast ejendom, arveforskudskontrakt, rejsesamtykke med videre.

Med Dokumenter.dk får du som professionel rådgiver mulighed for at tilbyde relevante juridiske serviceydelser, der skaber værdi for dine kunder og styrker dit særlige rådgivningsområde med nye og attraktive forretningspotentialer.

Vores platform guider dig hele vejen

Ajourført branchestandard

Dokumenter.dk anbefales som brancheløsning af Danske Advokater og FSR – danske revisorer, og benyttes hver dag af mere end 2000 professionelle rådgivere i professionelle abonnementsløsninger.

De fleste rådgiveranvarsforsikringer dækker din assistance og rådgiving i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter, hvis ydelsen vurderes at ligge indenfor dit kompetenceområde.

Med udgangspunkt i dine særlige kompetencer som privatrådgiver kan du derfor hjælpe dine kunder med at få løst flest mulige af deres basisjuridiske behov i en “one-stop-shop” løsning hos Dokumenter.dk.

Vi tilbyder mulighed for personlig onboarding og support i vores juridiske Hotline alle hverdage fra 9-15.

Tag gerne kontakt til os på 45331830 eller kontakt@dokumenter.dk, hvis du ønsker at vide mere.

Platform og proces

De opdaterede og ajourførte dokumenter udfyldes nemt og effektivt online via intelligente skabeloner med automatisk integration af virksomhedsdata via API til CVR samt andre offentlige registre.

Den intuitive platform gør udarbejdelsen enkel og sikrer en ensartet og ajourført dokumentkvalitet

Når du har gennemført en dokumentguide modtager du et link til download i Word eller PDF. Det giver dig mulighed for at arbejde videre i dokumentet, tilføje oplysninger og overføre indhold til egen Word master.

Du har også mulighed for at tilvælge egen skrifttype og logo på dine dokumenter i en professionel enterpriseløsning.

Digital signering og deling

Med platformens digitale signeringsmodul kan dine kunder underskrive dokumenterne, når som helst og hvor som helst. Det skaber smidigere arbejdsgange og bedre brugeroplevelser.

Samlet sparer du effektivt op til 90% af tidsforbruget i forhold til manuel udarbejdelse og håndtering af samme type dokumenter.

Alle færdige og underskrevne dokumenter opbevares automatisk og krypteret i dit private cloudarkiv.

Fordele for dig

Dokumenter.dk tilbyder en Plug & Play løsninger, der tager udgangspunkt i privatrådgiveres konkrete behov for ajourførte juridiske dokumenter i godkendt og anbefalet branchekvalitet.

Som privatrådgiver kan du effektivt udvide dit forretningsområde med mere værdiskabende arbejde

Det styrker kunderelationerne, forbedrer indtjeningsevnen og bidrager samtidig til at kunne tiltrække og fastholde talenter, der forventer at kunne arbejde agilt med digitale værktøjer.

Priser

Privatrådgiver abonnement til DKK 3.125,- giver ubegrænset adgang til alle relevante dokumenter i 1 år for én bruger. Det er mindre end 9 kr. om dagen.

Professionel+ abonnement til DKK. 3.995,- giver ubegrænset adgang til samtlige dokumenter i 1 år for én bruger. Det er mindre end 11 kr. om dagen.

Enterpriseaftale og samlet løsning for hele kontoret – Kontakt os for en præsentation af jeres muligheder.

Vi indgår samarbejder og tilbyder rabataftaler på kædeniveau

Har du spørgsmål eller brug for hjælp undervejs med konkret udarbejdelse af et dokument, har du altid adgang til vores juridiske Hotline. Det er gratis.

Læs og download folder her

Vi har brugt Dokumenter.dk i mange år og er meget tilfredse med både kvalitet og service. De kan klart anbefales. Frederik Bille, Statsautoriseret revisor, JH Revision

Privatrådgiver – din juridiske værktøjskasse

Fremtidsfuldmagt
 • Relevant for alle voksne personer
 • Hvem skal varetage dine personlige og økonomiske forhold?
 • Sådan vælger du, hvem der skal passe på dig og dine interesser.
Samejeoverenskomst
 • Henvender sig til alle, der køber bolig sammen uden at være gift
 • Sommerhus, flerfamiliehus og villalejligheder, som ikke er omfattet af andelsboligforening eller ejerforening
 • Sådan får du styr på aftale på økonomi, fordeling af udgifter, aftaler, ophævelse mv.
Gældsbrev
 • Lån fra forældre til børn og finansiering ved familiesalg
 • Ugifte samlevende, der ikke kommer med lige mange penge
 • Sådan bestemmer du vilkår og bestemmelser for lånet
Testamente
 • Alle bør have et testamente
 • Særligt relevant for personer, der ejer fast ejendom
 • Særligt relevant for personer med mindreårige børn
 • Særligt relevant for ægtefæller eller samlever, der skal sikre hinanden
Ægtepagt
 • Relevant for gifte personer eller par, der skal giftes
 • Hvordan skal formuerne deles ved separation og skilsmisse?
 • Sådan bestemmer du, om ægtepagten skal gælde hele eller dele af formuen eller enkelte aktiver.
Børnetestamente
 • Sådan giver du din velovervejede begrundelse for hvem, der er bedst til at tage hånd om børnene
 • Hvordan sikrer du, at Familieretshuset får kendskab til dine ønsker i deres vurdering?
 • Sådan sikrer du ved notar, at det automatisk kommer frem ved død
Gavebrev
 • Alle, der ønsker at give en større gave end mindre lejlighedsgaver
 • Alle, der ønsker at knytte betingelser eller vilkår til en gave
 • Sådan får du dokumentation for gaven overfor myndighederne (Skat)
 • Sådan sikrer du bevis for de vilkår, gaven er givet under
Rejsesamtykkeerklæring
 • En rejsesamtykkeerklæring er forældrenes skriftlige samtykkeerklæring til, at barnet må foretage en påtænkt rejse
 • Rejsesamtykkeerklæringen indeholder de oplysninger og samtykkeerklæringer, der er nødvendige, herunder medicinsk samtykke
 • Sådan sikrer du dokumentation for din accept til rejsen på dansk og på engelsk
Bolig
 • Købsaftale fast ejendom
 • Købstilbud fast ejendom
 • Overdragelsesattest
 • Overdragelseserklæring skilsmisse
 • Forhåndssamtykke til uskiftet bo
 • Oplysning om fortrydelsesret
 • Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring
 • Refusionsopgørelse
Lån og gave
 • Gældsbrev
 • Gavebrev
 • Arveforskudskontrakt
Fuldmagter
 • Fremtidsfuldmagt
 • Generalfuldmagt
Blanketter
 • Slutseddel bil
 • Medarbejders opsigelse til arbejdsgiver
 • Oplysning om fortrydelsesformular
Vær færdig på få minutter
 • Spar 90% af tiden
 • Undgå manuelle fejl
 • Udvid forretningsområdet
Kvalitetssikret
 • Ajourføres af erfarne advokater
 • Samarbejder med Danske Advokater
Perfekt til virksomheden i vækst
SMV
DKK 2.495 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle SMV dokumenter

Samtlige dokumenter til drift af SMV virksomhed

 • Direktørkontrakt
 • Ansættelseskontrakt
 • Personalehåndbog
 • Skriftlig advarsel til medarbejder
 • Opsigelse af medarbejder
 • Bortvisning af medarbejder
 • Fratrædelsesaftale
 • Indkaldelse til sygefraværssamtale
 • Tillæg til ansættelseskontrakt
 • Tillæg om immaterielle rettigheder
 • Varsling af væsentlige ændringer
 • Frivillig aftale om lønnedgang
 • Kunde- og konkurrenceklausul
 • Uddannelsesklausul
 • Anmodning om friattest
 • Rygepolitik
 • Aftale om firmabil
 • Aftale om ferieafholdelse
 • Handlingsplan mod krænkende adfærd
 • Whistleblowerpolitik

Samtlige GDPR-dokumenter

 • Datapolitik til medarbejdere
 • Samtykke til medarbejderfotos
 • Persondatapolitik til medarbejdere
 • Persondatapolitik til jobansøgere

Relevante selskabsdokumenter

 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale

Relevante kontrakter

 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Forretningsbetingelser
 • Eneforhandleraftale
 • Distributionsaftale
 • Entreprisekontrakt
 • Underleverandøraftale
 • Aftale om kaution
 • Konsulentaftale
 • Leasingkontrakt
 • Modregningserklæring
 • Vestingklausul
 • Filialfuldmagt
 • Forpagtningsaftale

Erhvervsleje

 • Erhvervslejekontrakt
 • Købsaftale til afståelse af erhvervslejemål
 • Allonge om afståelse af erhvervslejemål
 • Afståelse – anmodning om godkendelse af indtrædende lejer

Bestyrelse

 • Bestyrelseskontrakt
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Referat af bestyrelsesmøde

Investor

 • Investeringsaftale
 • Kapitalforhøjelse
 • Gældsbrev
 • Forretningsplan
 • Forretningsmodel

En brugerlicens er personlig

 • Alle dokumenter er til eget brug i 12 mdr.
Bedste værdi
Perfekt til privatrådgivere
Privatrådgiver
DKK 3.125 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til Dokumenter Privat

Skræddersyet til privatrådgivning

Testamenter

 • Til ægtepar
 • Til ugifte samlevende
 • Til enlige
 • Indbotestamente
 • Børnetestamente
 • Forside til notartestamente

Fuldmagter

 • Fremtidsfuldmagt
 • Generalfuldmagt

Lån og gave

 • Gældsbrev
 • Gavebrev
 • Arveforskudskontrakt

Bolig og sameje

 • Samejeoverenskomst
 • Købsaftale fast ejendom
 • Købstilbud fast ejendom
 • Overdragelsesattest
 • Overdragelseserklæring skilsmisse
 • Forhåndssamtykke til uskiftet bo
 • Oplysning om fortrydelsesret
 • Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring
 • Refusionsopgørelse

Kontrakter og blanketter

 • Ægtepagt
 • Rejsesamtykkeerklæring
 • Slutseddel bil
 • Medarbejders opsigelse til arbejdsgiver
 • Fortrydelsesformular

Ubegrænset adgang per bruger

 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed
 • En brugerlicens er personlig og må ikke deles
Perfekt til advokater og rådgivere
Professionel+
DKK 3.995 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle dokumenter

Danmarks største online dokumentbibliotek

 • Alle juridiske fagområder:
 • Selskabsret
 • Ansættelsesret
 • Erhvervslejeret
 • Boliglejeret
 • Boligforening
 • Kontrakter og aftaleret
 • M&A
 • Enterpriseret
 • Konkurs og insolvensret
 • GDPR
 • Procesret
 • Arveret
 • Ejendomshandler
 • Familieformueret
 • Ægtefælleskifte og bodeling
 • Fuldmagtsforhold
 • Skat og regnskab
 • Gratis adgang til vores juridiske Hotline

ENTERPRISE – 10 EKSTRA GODE GRUNDE

 • Ubegrænset adgang for hele virksomheden
 • Eget White label microsite med firmalogo
 • Dokumenter med eget firmalogo
 • Nye dokumenter kan udarbejdes efter behov og individuel aftale
 • Alle opdateringer og ajourføring af dokumenter inklusive
 • Rollebaseret adgang designes i henhold til kravspecifikation
 • Sikkerhed og complianceniveau tilpasses organisatoriske krav
 • Statistikmodul til BI/KPI
 • Effektiv optimering af ressourcer og driftsøkonomi
 • Fast prisaftale for hele virksomheden

Ubegrænset adgang per bruger

 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed
 • En brugerlicens er personlig og må ikke deles
Dokumenter.dk leverer et højt fagligt niveau, der styrker vores 360 graders kvalitetsrådgivning til kunderne. De digitale integrationer til CVR gør det let og eliminerer manuelle fejl. Vi er meget tilfredse med samarbejdet og kan klart anbefale Dokumenter.dk Jesper Seehausen, Partner, Risk management & Faglig udviklingsafdeling, Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab | Enterpriseløsning

Legaltech

Dokumenter.dk har siden 2004 udviklet branchens mest avancerede legaltech løsning til automatisering af juridiske dokumenter, og vi investerer løbende i udvikling af nye funktionalitet og integrationer, der skaber værdi for vores mange brugere.

Med en standard brancheløsning fra Dokumenter.dk opnår du alle de fordelagtige gevinster ved cloudbaseret automatisering uden at gå på kompromis med kvaliteten – alle juridiske paradigmer er udarbejdet og ajourført af erfarne advokater og juridiske specialister, der bruger de samme skabeloner i egne sager.

Med en White label løsning baseret på licens til vores softwareløsning kan egne kontorspecifikke paradigmestandarder dertil indarbejdes, som supplement eller i sin helhed, så virksomhedens mulighed for i et teknologispring at overgå fra manuelle processer til dokumentautomatisering kan realiseres uden kostbar egen udvikling af IT-løsninger med fremtidige vedligeholdelsesomkostninger.

Plug & Play

 1. Du får adgang til +500 dokumentvarianter indenfor erhvervsret og privatret.
 2. Du finder alle relevante varianter af dokumenterne tilgængelige i vores intelligente skabeloner.
 3. Virksomhedsdata integreres automatisk via API til CVR og offentlige registre
 4. Dokumenter på engelsk er udarbejdet på korrespondentniveau.
 5. Dokumenterne kan digitalt deles og signeres med NemID.

Du kan lave udkast og redigere i dine dokumenter løbende. Alle færdige dokumenter opbevares sikkert og krypteret i skyen og kan tilgås fra alle enheder. Har du brug for support, kan du kontakte vores juridiske Hotline. Det er gratis. 

1

Svar på spørgsmål i vores intelligente dokumentguide

 

2

Modtag færdigt dokument på få minutter

 

3

Underskriv digitalt og del dokumentet

 

Dokumenter.dk og deres digitale platform med API til CVR er i min optik en ny Golden Standard for, hvordan selskabsretslige dokumenter kan udfyldes, og til at sikre, at formalia er korrekt på plads Søren Friis Hansen, professor, CBS LAW

Er du privatrådgiver?

Book en demopræsentation med efterfølgende mulighed for gratis at prøve Dokumenter.dk

Kontakt os idag for at høre mere.

 

+18 år Vi har været online
+40.000 Private brugere
+2.000 Advokater og revisorer bruger os
Demo video

Dokumenter.dk – Sådan gør du

Du opnår følgende fordele
 1. Ubegrænset adgang 24/7
 2. Gratis juridisk Hotline
 3. Automatisk integration af virksomhedsdata
 4. Underskriv med NemID og del via email
 5. Gem og rediger i skyen
 6. Download i Word eller PDF
 7. Udarbejdet og ajourført af advokater
 8. Dokumenter på engelsk korrespondentniveau
 9. Kvalitetssikring og procesoptimering
 10. Optimering af ressourcer og driftsøkonomi