Professionel løsning til rådgivning af private

Få ubegrænset adgang med en skræddersyet løsning til privatrådgivere

Anvendes af køberrådgivere, ejendomsmæglere, forskringsmæglere og privatkunderådgivere i pensions- og pengeinstitutter

Styrk din værdi som rådgiver med relevante juridiske ydelser til private kunder

En standard brancheløsning til privatrådgivere

Med Dokumenter.dk får du som privatrådgiver adgang til en brugervenlig platform med alle relevante juridiske dokumenter til rådgivning og assistance af private kunder i forbindelse med køb af fast ejendom, forsikringer, pension, formueforvaltning og anden finansiel rådgivning.

Som privatrådgiver kan du effektivt udvide dit forretningsområde med mere værdiskabende arbejde

Vores intuitive platform sikrer en enkel, effektiv og automatiseret opgaveløsning baseret på branchegodkendte standarddokumenter, der kvalitetssikres og ajourføres af advokater.

Med Dokumenter.dk får du som professionel rådgiver mulighed for at tilbyde relevante juridiske serviceydelser, der skaber værdi for dine kunder og styrker dit særlige rådgivningsområde med nye og attraktive forretningspotentialer.

Vores skræddersyet abonnementsløsning er målrettet køberrådgivere, ejendomsmæglere, forsikringsmæglere og privatkunderådgivere i pensions- og pengeinstitutter.

Vi bruger Dokumenter.dk og finder stor hjælp i den måde, systemet er bygget op på. Vi sparer meget tid med denne løsning, og ser også en fordel i, at Dokumenter.dk løbende vedligeholder og opdaterer alle skabelonerne, hvilet vi ikke har ressourcer til selv at stå for. Alt i alt kan vi på det varmeste anbefale Dokumenter.dk. f.eks. til andre ejendomsmæglere | Simon Christensen, indehaver og ejendomsmægler, Min bolighandel

Privatrådgiver – din juridiske værktøjskasse

Bolig & Køberrådgivning
 • Købsaftale fast ejendom
 • Købstilbud fast ejendom
 • Samejeoverenskomst
 • Overdragelsesattest
 • Overdragelseserklæring skilsmisse
 • Forhåndssamtykke til uskiftet bo
 • Oplysning om fortrydelsesret
 • Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring
 • Refusionsopgørelse
 • Godkendelsesskrivelse – Køberrådgiver
 • Mødenotat – Køberrådgiver
Fremtidsfuldmagt
 • Relevant for alle voksne personer
 • Hvem skal varetage dine personlige og økonomiske forhold?
 • Sådan vælger du, hvem der skal passe på dig og dine interesser.
Testamente
 • Alle bør have et testamente
 • Særligt relevant for personer, der ejer fast ejendom
 • Særligt relevant for personer med mindreårige børn
 • Særligt relevant for ægtefæller eller samlever, der skal sikre hinanden
Samejeoverenskomst
 • Henvender sig til alle, der køber bolig sammen uden at være gift
 • Sommerhus, flerfamiliehus og villalejligheder, som ikke er omfattet af andelsboligforening eller ejerforening
 • Sådan får du styr på aftale på økonomi, fordeling af udgifter, aftaler, ophævelse mv.
Gældsbrev
 • Lån fra forældre til børn og finansiering ved familiesalg
 • Ugifte samlevende, der ikke kommer med lige mange penge
 • Sådan bestemmer du vilkår og bestemmelser for lånet
Ægtepagt
 • Relevant for gifte personer eller par, der skal giftes
 • Hvordan skal formuerne deles ved separation og skilsmisse?
 • Sådan bestemmer du, om ægtepagten skal gælde hele eller dele af formuen eller enkelte aktiver.
Gavebrev
 • Alle, der ønsker at give en større gave end mindre lejlighedsgaver
 • Alle, der ønsker at knytte betingelser eller vilkår til en gave
 • Sådan får du dokumentation for gaven overfor myndighederne (Skat)
 • Sådan sikrer du bevis for de vilkår, gaven er givet under
Børnetestamente
 • Sådan giver du din velovervejede begrundelse for hvem, der er bedst til at tage hånd om børnene
 • Hvordan sikrer du, at Familieretshuset får kendskab til dine ønsker i deres vurdering?
 • Sådan sikrer du ved notar, at det automatisk kommer frem ved død
Lån og gave
 • Gældsbrev
 • Gavebrev
 • Arveforskudskontrakt
Fuldmagter
 • Fremtidsfuldmagt
 • Generalfuldmagt
 • Rejsesamtykkeerklæring
Blanketter
 • Slutseddel bil
 • Medarbejders opsigelse til arbejdsgiver
 • Oplysning om fortrydelsesformular
Kvalitetssikret
 • Ajourføres af erfarne advokater
 • Samarbejder med Danske Advokater

Den intuitive platform gør udarbejdelsen enkel og sikrer en ensartet og ajourført dokumentkvalitet

Perfekt til virksomheden i vækst
SMV
DKK 2.495 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle SMV dokumenter

Samtlige dokumenter til drift af SMV virksomhed

 • Direktørkontrakt
 • Direktørinstruks
 • Ansættelseskontrakt
 • Personalehåndbog
 • Skriftlig advarsel til medarbejder
 • Opsigelse af medarbejder
 • Bortvisning af medarbejder
 • Fratrædelsesaftale
 • Indkaldelse til sygefraværssamtale
 • Tillæg til ansættelseskontrakt
 • Tillæg om immaterielle rettigheder
 • Varsling af væsentlige ændringer
 • Frivillig aftale om lønnedgang
 • Kunde- og konkurrenceklausul
 • Uddannelsesklausul
 • Anmodning om friattest
 • Rygepolitik
 • Aftale om firmabil
 • Aftale om ferieafholdelse
 • Handlingsplan mod krænkende adfærd
 • Whistleblowerpolitik
 • Bruttolønsaftale om efteruddannelse
 • Optionsaftale til medarbejder
 • Partnerkontrakt til medarbejder
 • Bilag til skattefri befordringsgodtgørelse

Samtlige GDPR-dokumenter

 • Datapolitik til medarbejdere
 • Samtykke til medarbejderfotos
 • Persondatapolitik til medarbejdere
 • Persondatapolitik til jobansøgere

Relevante selskabsdokumenter

 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale

Relevante kontrakter

 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Forretningsbetingelser
 • Eneforhandleraftale
 • Distributionsaftale
 • Entreprisekontrakt
 • Underleverandøraftale
 • Konsulentaftale
 • Leasingkontrakt
 • Modregningserklæring
 • Vestingklausul
 • Filialfuldmagt
 • Forpagtningsaftale
 • Factoringaftale

Erhvervsleje

 • Erhvervslejekontrakt
 • Købsaftale til afståelse af erhvervslejemål
 • Allonge om afståelse af erhvervslejemål
 • Afståelse – anmodning om godkendelse af indtrædende lejer

Bestyrelse

 • Bestyrelseskontrakt
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Referat af bestyrelsesmøde

Investor

 • Investeringsaftale
 • Kapitalforhøjelse
 • Gældsbrev
 • Forretningsplan
 • Forretningsmodel

Skat & regnskab

 • Rykkerskrivelse
 • Inkassovarsel
 • Aftale om kaution
 • Skylderklæring
 • Befordringsgodtgørelse
 • Beskrivelse af bogføringsprocedure

En brugerlicens er personlig

 • Alle dokumenter er til eget brug i 12 mdr.
Bedste værdi
Perfekt til privatrådgivere
Privatrådgiver
DKK 3.125 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til Dokumenter Privat

Skræddersyet til privatrådgivning

Bolig og sameje

 • Samejeoverenskomst
 • Købsaftale fast ejendom
 • Købstilbud fast ejendom
 • Overdragelsesattest
 • Overdragelseserklæring skilsmisse
 • Forhåndssamtykke til uskiftet bo
 • Oplysning om fortrydelsesret
 • Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring
 • Refusionsopgørelse

Fuldmagter

 • Fremtidsfuldmagt
 • Generalfuldmagt

Lån og gave

 • Gældsbrev
 • Gavebrev
 • Arveforskudskontrakt

Testamenter

 • Til ægtepar
 • Til ugifte samlevende
 • Til enlige
 • Indbotestamente
 • Børnetestamente
 • Forside til notartestamente

Kontrakter og blanketter

 • Ægtepagt
 • Rejsesamtykkeerklæring
 • Slutseddel bil
 • Medarbejders opsigelse til arbejdsgiver
 • Fortrydelsesformular

Ubegrænset adgang per bruger

 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed
 • En brugerlicens er personlig og må ikke deles
Perfekt til advokater og rådgivere
Professionel+
DKK 3.995 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle dokumenter

Danmarks største online dokumentbibliotek

 • Alle juridiske fagområder:
 • Selskabsret
 • Ansættelsesret
 • Erhvervslejeret
 • Boliglejeret
 • Boligforening
 • Kontrakter og aftaleret
 • M&A
 • Enterpriseret
 • Konkurs og insolvensret
 • GDPR
 • Procesret
 • Arveret
 • Ejendomshandler
 • Familieformueret
 • Ægtefælleskifte og bodeling
 • Fuldmagtsforhold
 • Skat og regnskab
 • Gratis adgang til vores juridiske Hotline

ENTERPRISE – 10 EKSTRA GODE GRUNDE

 • Ubegrænset adgang for hele virksomheden
 • Eget White label microsite med firmalogo
 • Dokumenter med eget firmalogo
 • Nye dokumenter kan udarbejdes efter behov og individuel aftale
 • Alle opdateringer og ajourføring af dokumenter inklusive
 • Rollebaseret adgang designes i henhold til kravspecifikation
 • Sikkerhed og complianceniveau tilpasses organisatoriske krav
 • Statistikmodul til BI/KPI
 • Effektiv optimering af ressourcer og driftsøkonomi
 • Fast prisaftale for hele virksomheden

Ubegrænset adgang per bruger

 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed
 • En brugerlicens er personlig og må ikke deles

Ajourført branchestandard

Dokumenter.dk anbefales som brancheløsning af Danske Advokater, FSR – danske revisorer og benyttes hver dag af mere end 2000 professionelle rådgivere i professionelle abonnementsløsninger.

Book en gratis demo og hør om dine muligheder

Digital signering og deling

Med platformens digitale signeringsmodul kan dine kunder underskrive dokumenterne, når som helst og hvor som helst. Det skaber smidigere arbejdsgange og bedre brugeroplevelser.

Samlet sparer du effektivt op til 90% af tidsforbruget i forhold til manuel udarbejdelse og håndtering af samme type dokumenter.

Alle færdige og underskrevne dokumenter opbevares automatisk og krypteret i dit private cloudarkiv.

Fordele for dig

Dokumenter.dk tilbyder en Plug & Play løsninger, der tager udgangspunkt i privatrådgiveres konkrete behov for ajourførte juridiske dokumenter i godkendt og anbefalet branchekvalitet.

Det styrker kunderelationerne, forbedrer indtjeningsevnen og bidrager samtidig til at kunne tiltrække og fastholde talenter, der forventer at kunne arbejde agilt med digitale værktøjer.

Priser

Privatrådgiver abonnement til DKK 3.125,- giver ubegrænset adgang til alle relevante dokumenter i 1 år for én bruger. Det er mindre end 9 kr. om dagen.

Professionel+ abonnement til DKK. 3.995,- giver ubegrænset adgang til samtlige dokumenter i 1 år for én bruger. Det er mindre end 11 kr. om dagen.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp undervejs med konkret udarbejdelse af et dokument, har du altid adgang til vores juridiske Hotline. Det er gratis.

 

Læs og download folder her

Dokumenter.dk leverer ajourførte paradigmer af høj faglig kvalitet på en moderne og intuitiv digital platform. Som full service jurist har jeg med adgang til testamenter, sameje-overenskomster mv. et solidt værktøj til effektiv og kvalitetssikret opgaveløsning. Det er nemt at benytte Dokumenter.dk, og det kan klart anbefales | Katrine Tholstrup, Jurist, Apparo ApS

1

Svar på spørgsmål i vores intelligente dokumentguide

 

2

Modtag færdigt dokument på få minutter

 

3

Underskriv digitalt og del dokumentet

 

+18 år Vi har været online
+40.000 Private brugere
+2.000 Advokater og revisorer bruger os
Demo video

Dokumenter.dk – Sådan gør du

Du opnår følgende fordele
 1. Ubegrænset adgang 24/7
 2. Gratis juridisk Hotline
 3. Automatisk integration af virksomhedsdata
 4. Underskriv med NemID og del via email
 5. Gem og rediger i skyen
 6. Download i Word eller PDF
 7. Udarbejdet og ajourført af advokater
 8. Dokumenter på engelsk korrespondentniveau
 9. Kvalitetssikring og procesoptimering
 10. Optimering af ressourcer og driftsøkonomi