Tilføj til favoritter

Fremlejetillaldelse

Lav hurtigt og sikkert en fremlejetilladelse på få minutter. En fremlejetilladelse bør udarbejdes skriftligt af andelsforeningens bestyrelsen så både andelshaver og andelsboligforeningen har dokumentation for tilladelsen og betingelserne for fremlejen.

Skabelon til Fremlejetilladelse af andelsbolig

Her kan du nemt udarbejde en fremlejetilladelse til en andelsbolig, når en andelshaver ønsker at fremleje sin andelsbolig til en lejer.

Det er normalt nødvendigt med en fremlejetilladelse i en andelsboligforening, fordi de fleste andelsboligforeninger kræver, at en andelshaver selv skal bebo sin andelsbolig. Fremleje af en andelsbolig er typisk kun tilladt i særlige tilfælde i henhold til andelsboligforeningens vedtægter. Derfor skal en andelshaver normalt ansøge om en fremlejetilladelse til andelsboligforeningens bestyrelse, der herefter gennemgår og vurderer ansøgningen, og hvis betingelserne er overholdt, så kan bestyrelsen udstede en fremlejetilladelse.

Hvad er en fremlejetilladelse?

En fremlejetilladelse i en andelsbolig er en tilladelse, som en andelsboligforening kan give til en andelshaver til midlertidigt at fremleje sin andelsbolig til en tredjepart i en bestemt periode.

En fremlejetilladelse er normalt nødvendig, fordi de fleste andelsboligforeninger kræver, at en andelshaver selv skal bebo sin andelsbolig, og at fremleje kun er tilladt i særlige tilfælde. Derfor skal en andelshaver normalt ansøge om en fremlejetilladelse og angive årsagerne til, hvorfor fremleje er nødvendig.

En andelsboligforening kan fastsætte betingelser og restriktioner for fremleje, for eksempel varigheden af fremlejeperioden, lejeprisen, krav til vedligeholdelse og renovering, og så videre.

Hvis en andelsbolig udlejes af en andelshaver uden tilladelse fra andelsboligforeningens bestyrelse, så er der typisk tale om en væsentlig misligholdelse. En andelshaver, der overtræder betingelserne for fremleje, kan derfor også miste sin andel eller pådrage sig andre sanktioner fra andelsboligforeningen. Derfor er det meget vigtigt med en skriftlig fremlejetilladelse.

Kravene og betingelserne for fremleje kan variere mellem forskellige andelsboligforeninger, så det er vigtigt at undersøge foreningens vedtægter og regler for at sikre at der kan ske fremleje som ønsket at andelshaveren. Det er typisk andelsforeningens bestyrelse, der påser om der foreligger en gyldig begrundelse samt udsteder fremlejetilladelsen.

Må man fremleje en andelsbolig?

Reglerne for fremleje af en andelsbolig afhænger af de specifikke regler og betingelser fastsat af andelsboligforeningen og dens vedtægter.

Udgangspunktet er, at en andelshaver selv skal bebo sin andelsbolig, og at fremleje kun er tilladt i særlige tilfælde, som kan variere fra forening til forening.

Nogle andelsboligforeninger tillader midlertidig fremleje, hvis andelshaveren er udstationeret af sit arbejde, har udlandsstudier eller sygdom, mens andre foreninger kan tillade langvarig fremleje i mere generelle situationer.

Det er derfor vigtigt at undersøge andelsboligforeningens vedtægter og regler for fremleje, ligesom det typisk er en betingelse af ansøge andelsboligforeningens bestyrelse om tilladelse til fremlejen – også selvom, der foreligger en åbenlys gyldig grund til fremlejen.

Hvad betyder fremleje?

Fremleje er en situation, hvor en person, der er lejer af en bolig, lejer eller overlader en del af boligen til en anden person i en periode, mens den oprindelige lejer eller andelshaver stadig er ansvarlig for at betale huslejen og overholde lejekontrakten over for udlejeren eller andelsboligforeningen.

Hvis fremleje er tilladt, kan den oprindelige lejer stadig have nogle forpligtelser over for udlejeren, såsom at opretholde boligens tilstand og sikre, at den midlertidige lejer følger reglerne i lejekontrakten.

Det er vigtigt for både den oprindelige lejer og den midlertidige lejer at have en klar aftale på plads, der definerer vilkårene for fremlejen, såsom varighed, betaling, ansvar og andre relevante forhold.

Der bør derfor også altid aftalens en skriftlig boliglejekontrakt mellem andelshaveren og fremlejetageren. Denne aftale skal udformes på en standardkontrakt i henhold til lejeloven. Denne standard lejekontrakt hedder en A10 lejekontrakt.

Integration til Unik Bolig – spar 90% af tiden

Dokumenter.dk er integreret med Unik Bolig, så alle dine data fra Unik Bolig automatisk indflettes direkte i dine dokumenter, når du bruger Dokumenter.dk.

Fra Unik Bolig kan du hente alle dine relevante oplysninger om boligforeningen, herunder oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, andelshavere, lejemål, regnskabssår, revisor, administrator, vicevært samt andre vigtige forhold.

Når du udarbejder et dokument via Dokumenter.dk journaliseres dokumentet automatisk i Unik Bolig, så du som ejendomsadministrator har al kommunikation og dokumentation samlet i dit sagssystem.

Vores platform sikrer, at tidskrævende rutinearbejde og dokumentation i forbindelse med ejendomsadministration effektivt og smidigt kan håndteres digitalt og på få minutter.

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide

Den intuitive platform med direkte integration og journalisering til UNIK Bolig sikrer en enkel og effektiv opgaveløsning uden manuelle fejl.

Digitalt juridisk værktøj til ejendomsadministratorer

Dokumenter.dk er en standard brancheløsning for ejendomsadministratorer. Ejendomsadministratorer og professionelle rådgivere får med Dokumenter.dk adgang til et komplet og ajourført dokumentbibliotek af standarddokumenter inden for ejendomsadministration, boligforeninger og lejeret.

Standard brancheløsning

Dokumenterne er udviklet i tæt samarbejde med landets førende ejendomsadministratorer og ajourføres løbende, så de opfylder gældende lovkrav og branchestandarder.

  • Dokumenter.dk er jura integreret med brugervenlig teknologi, så du nemt kan udarbejde juridiske dokumenter på få minutter.
  • Dokumenter.dk er branchegodkendt af Danske Advokater, og benyttes af mere end 2000 professionelle brugere.
  • Dokumenter.dk ajourføres af erfarne advokater, der bruger de samme dokumenter i egen praksis.

Vi har automatiseret den rutineprægede del af ejendomsadministratorens arbejde, så du kan spare tid og penge samt undgå manuelle fejl.

Priser & ubegrænset adgang

Du kan købe dokumenter enkeltvist eller du kan få ubegrænset adgang med vores attraktive og skræddersyet abonnement til ejendomsadministration for kun 3.125 kr. per år per bruger. Det er mindre end 9 kr. om dagen.

Administrator abonnementet indeholder alle relevante dokumenter, herunder generalforsamlinger, vedtægter, husorden, påkravsskrivelser, overdragelse af andelsbolig, indkaldelse til generalforsamlinger, erhvervslejekontrakt, afståelse, viceværtkontrakt og andre standardskrivelser.

Læs mere her

Fremlejetilladelsen indeholder bl.a.
  1. Angivelse af andelsboligforeningen
  2. Angivelse af andelshaveren
  3. Angivelse af fremlejetager
  4. Eventuelle betingelser for fremlejen