Tilføj til favoritter

Ejerbog | Share Register

Lav hurtigt og sikkert en ejerbog på få minutter. En ejerbog fungerer som selskabets dokumentation for hvem, der ejer selskabet, samt hvor stor en andel af selskabskapitalen ejerne hver især ejer.

Online skabelon til ejerbog

Det er et lovkrav at føre en fortegnelse over alle ejere i et kapitalselskab. Dette kaldes en ejerbog. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en ejerbog. Vores guide sikrer, at du får en ejerbog, der indeholder alle lovpligtige informationer til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en ejerbog?

En ejerbog er en fortegnelse over samtlige ejere i et kapitalselskab. Ejerbogen fungerer som selskabets dokumentation for hvem, der ejer selskabet, samt hvor stor en andel af selskabskapitalen ejerne hver især ejer.

Det er det centrale ledelsesorgan, der er forpligtet til at udarbejde ejerbogen. Det centrale ledelsesorgan er bestyrelsen, i de tilfælde hvor selskabet ledes af en direktion og en bestyrelse, og direktionen, i de tilfælde hvor selskabet alene ledes af en direktion.

Ejerbogen er ikke et offentligt dokument og skal derfor heller ikke uploades til Erhvervsstyrelsen. Dog skal dokumentet være tilgængeligt for offentlige myndigheder som eksempelvis Skattestyrelsen.

Hvilke oplysninger skal fremgå af ejerbogen?

Af ejerbogen skal fremgå:

 • Navn og adresse på samtlige ejere
 • Hvor stor en andel af kapitalandelene, ejerne hver især besidder
 • Hvor stor en del af stemmerettighederne, ejerne hver især besidder
 • Datoen for ejernes erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandelene

Derudover skal det fremgå, hvis nogen af kapitalandelene er pantsat. I så tilfælde skal panthaveren og datoen for dennes opnåelse af pant i kapitalandelene også fremgå.

Hvordan laver jeg en ejerbog?

Det er ifølge selskabsloven et krav, at der føres en ejerbog over samtlige ejere i et kapitalselskab. Det er derudover et krav, at ejerbogen løbende opdateres, hvis der kommer nye ejere til, eller hvis nogle af ejerne forlader selskabet.

Dog er der ingen formelle krav til udformningen af en ejerbog – det er eksempelvis tilstrækkeligt at føre ejerbogen i et Word dokument, så længe dette altid kan fremfindes.

Dokumenter.dk’s intelligente skabelon guider dig sikkert igennem spørgsmålene, så du nemt og hurtigt kan udarbejde en ejerbog for dit selskab.

Vores guide henter automatisk de offentligt tilgængelige oplysninger om selskabet ud fra dets CVR-nr. Hvis nogle af de automatisk indhentede forhold skal ændres, gøres dette nemt undervejs. Du guides enkelt og intuitivt igennem hele forløbet uden behov for hverken fremmøde eller ekspeditionstid hos en advokat – og så til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Registrering af ejere hos Erhvervsstyrelsen

Ud over kravet om at selskabet skal føre ejerbog, gælder der en række krav til registrering af ejere i Det Offentlige Ejerregister. Dette gøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside Virk.dk.

Der sondres mellem to typer af ejere: legale ejere og reelle ejere.

 • Legal ejer. En legal ejer er en person eller et selskab, der direkte ejer en del af kapitalandelene i et selskab. Alle legale ejere, der ejer mere end 5 % af den samlede selskabskapital, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister.
 • Reel ejer. En reel ejer er en fysisk person og er defineret som den, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en del af et selskab. Reelle ejere kaldes også for ultimative ejere, da der er tale om den sidste ejer i ejerkæden af en virksomhed. En reel ejer kan således være den fysiske person, der ejer det selskab, der besidder kapitalandele i et tredje selskab. Alle reelle ejere, der ultimativt ejer mere end cirka 25 % af et selskab, skal offentliggøres i Det Offentlige Ejerregister.

En fysisk person kan både være legal og reel ejer. Hvis en fysisk person stifter et selskab – eksempelvis et holdingselskab – vil personen således være 100 % legal ejer og 100 % reel ejer. Hvis holdingselskabet herefter stifter et driftsselskab, vil holdingselskabet derimod være 100 % legal ejer, mens ejeren af holdingselskabet vil være 100 % reel ejer.

Hvordan bliver en ejerbog gyldig?

En ejerbog skal hverken underskrives eller indsendes til nogen myndigheder for at blive gyldig. Det er derfor blot et krav for ejerbogens gyldighed, at den opbevares på en måde, så den kan fremfindes.

Hvis et selskab undlader at føre ejerbog, eller hvis denne ikke føres på korrekt vis, kan det centrale ledelsesorgan i selskabet straffes med bøde.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Ejerbogen indeholder
 1. Angivelse af selskabets navn og CVR-nr.
 2. Angivelse af selskabets ejere
 3. Oplysning om kapitalandelenes stk.str.
 4. Angivelse af løbenr.
 5. Angivelse af stemmerettigheder
 6. Anmærkninger