Tilføj til favoritter

Beregning og opsætning af fordeling af markedslejen

Lav hurtigt og sikkert en beregning og opsætning af fordeling af markedslejen på få minutter. Skabelonen gør det nemt for dig at udregne, hvordan lejen skal fordeles over 4 år.

Nem skabelon til udregning af regulering af markedsleje

Denne skabelon kan bruges, når du skal udregne den fremtidige leje i forbindelse med regulering til markedslejen efter erhvervslejelovens § 13. Skabelonen gør det nemt for dig at udregne, hvordan lejen skal fordeles over 4 år. Skabelonen kan bruges både af udlejer og af lejer, som varsler enten lejeforhøjelse eller lejenedsættelse til markedslejen.

Hvad er markedsleje?

Markedsleje er den leje, som en kyndig udlejer eller en kyndig lejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende erhvervslejemål. Der vil i den forbindelse skulle tages højde for lejemålets beliggenhed, anvendelse, størrelse og vedligeholdelsesstand mv.

Hvem kan forlange lejen reguleret til markedsleje?

Både lejer og udlejer kan forlange lejen reguleret til markedsleje.

Hvornår kan der varsles regulering til markedslejen?

Regulering til markedslegen kræver, at den nuværende leje er væsentligt højere eller væsentligt lavere end markedslejen.

Højesteret har udtalt (i dommen UfR 2011.1639 H) at der skal ligge en forskel mellem den nuværende leje og markedslejen på mellem 10-15% før forskellen er væsentlig. Hvis der kun er en forskel på f.eks. 8% mellem nuværende leje og markedslejen, vil der dermed ikke kunne ske regulering til markedslejen.

Kan reglerne om regulering til markedslejen fraviges?

Ja. Det kan aftales i erhvervslejekontrakten, at hverken lejer eller udlejer kan kræve at lejen reguleres til markedslejen. Det kan også aftales, at regulering kan ske, men at reguleringen ikke skal fordeles over 4 år, som erhvervslejeloven foreskriver.

Hvordan finder du markedslejen?

Den nemmeste måde at finde markedslejen på er ved at indhente oplysninger om sammenlignelige erhvervslejemål. Dette kan være nabolejemål eller lejemål i området.

Du kan også finde markedslejen ved at udmelde syn og skøn. I dette tilfælde vil en erhvervsmægler med kendskab til området, udtale sig om hvad markedslejen bør være. Dette vil ske i en skønserklæring, hvor der redegøres for, hvad der ligger til grund for erhvervsmæglerens skøn.

Hvordan beregnes den fremtidige leje?

Den nuværende leje fratrækkes markedslejen. Herved finder du forskellen, som enten vil være en lejeforhøjelse eller en lejenedsættelse.

Eksempel: Den nuværende leje er kr. 300.000 pr. år – markedslejen er kr. 500.000. Lejeforhøjelsen vil derved udgøre kr. 200.000 pr. år.

Med Dokumenter.dk’s intelligente skabelon kan du nemt beregne den fremtidige leje samt lave en fordeling af lejeforhøjelsen / lejenedsættelsen over 4 år, som er foreskrevet i erhvervslejeloven.

Vores skabelon laver regnestykket for dig, så det eneste du skal gøre, er at indsætte den nuværende leje og markedslejen. Dette gør det nemt for dig, og du sparer tid ved at bruge vores skabelon. Derudover sparer du penge, da vores skabelon koster en brøkdel af prisen i forhold til en advokat.

Hvordan fordeles lejeforhøjelsen / lejenedsættelsen?

Efter erhvervslejeloven skal reguleringen til markedslejen fordeles over 4 år med ¼ af den samlede regulering pr. år.

Udlejer og lejer kan dog have fraveget dette udgangspunkt i erhvervslejekontrakten. Udlejer og lejer kan gyldigt aftale, at reguleringen skal træde i kraft med det samme, eller at fordelingen sker over kortere tid end 4 år.

Hvordan varsler du regulering til markedslejen?

Der er en række krav til varslingens indhold:

  • Varslingen skal være skriftlig
  • Varslingen skal indeholde en beregning af markedslejereguleringen og fordelingen af markedslejen (her kan du anvende vores beregningsskabelon)
  • Varslingen skal indeholde oplysning om, at den anden part har mulighed for at gøre indsigelse

Du kan med fordel anvende Dokumenter.dk’s beregningsskabelon og vedlægge denne, som bilag til din varsling.

Derudover kan vi også tilbyde dig en skabelon til selve varslingen. Ved at anvende vores skabeloner i forbindelse med din varsling til markedsleje, sparer du tid og penge. Du kan nemt selv lave en varsling der lever op til kravene i erhvervslejeloven uden at involvere en advokat.

Du finder vores skabelon til varsling af regulering til markedslejen her.

Hvornår kan reguleringen til markedslejen træde i kraft?

Reguleringen til markedslejen kan gennemføres med 3 måneders varsel. Varslet skal være skriftligt.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Skabelonen indeholder
  1. Angivelse af nuværende leje
  2. Angivelse af markedslejeforhøjelse
  3. Automatisk beregning og opsætning af årlig stigning
  4. Overskuelig opsætning