Tilføj til favoritter

Stævning

Lav hurtigt og sikkert en stævning på få minutter. En stævning er et juridisk dokument der indleveres til retten, når du ønsker at anlægge en retssag. Stævningen er det første dokument i retssagen, og denne indeholder oplysning om, hvad retten bedes om at tage stilling til.

Skabelon til en stævning

Denne skabelon kan bruges, når du ønsker at stævne en modpart, og tage sagen i retten. Dokumenter.dk’s skabelon gør det nemt for dig at udarbejde en stævning. Vores skabelon guider dig igennem de indholdsmæssige krav der er til en stævning, så du er sikker på, at du har alle relevante informationer med i din stævning.

Hvad er en stævning?

En stævning er et juridisk dokument der indleveres til retten, når du ønsker at anlægge en retssag. Stævningen er det første dokument i retssagen, og denne indeholder oplysning om, hvad retten bedes om at tage stilling til.

Hvem er sagsøger?

Den der indleverer stævningen til retten kaldes sagsøger.

Hvem er sagsøgte?

Modparten som bliver stævnet kaldes sagsøgte.

Hvorfor indleveres en stævning?

En stævning indleveres, når du ikke kan nå til enighed med sagsøgte, og du ønsker, at retten skal tage stilling til jeres uoverensstemmelser.

Hvem skal stævningen indleveres til?

Stævningen skal indleveres digitalt på minretssag.dk

Inden du indleverer stævningen, skal du finde ud af, hvilken ret der skal behandle sagen. Udgangspunktet er, at sagen skal anlægges ved den ret, hvor sagsøgte har sin bopæl.

Du kan nemt finde retskredsen på domstolenes hjemmeside ved at indtaste sagsøgtes bopæls adresse: domstol.dk

Opbygningen i det danske retssystem

I det danske retssystem er der tre instanser – byretten, landsretten og Højesteret. Retssager vil som udgangspunkt altid starte i byretten. Hvis du er uenig i afgørelsen i byretten, vil du senere kunne anke til landsretten. Hvis din sag er afgjort i landsretten, og du ikke er tilfreds med resultatet, kan du søge om at få sagen behandlet ved Højesteret. Det er procesbevillingsnævnet, der giver tilladelse til behandling i Højesteret, og dette sker kun, hvis din sag er af principiel karakter. Det vil sige, at din sag har samfundsmæssig interesse, eller at sagen kan få betydning for andre sager i fremtiden. Det er dermed langt fra alle sager, der kan føres i Højesteret.

Skal modparten orienteres om stævningen?

Ja. Retten sørger for at stævningen bliver videregivet til din modpart. Dette sker typisk ved at modparten modtager en besked i sin e-boks.

Hvis du er advokat, skal du overholde de advokatetiske regler, og du skal derfor sende en kopi af stævningen til modparten og dennes advokat, når du opretter sagen på minretssag.dk

Hvad skal stævningen indeholde?

En stævning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn og adresse på dig (sagsøger) og din modpart (sagsøgte)
 • Navnet på den ret hvor sagen anlægges
 • Oplysning om dit krav (hvad du ønsker at få ud af sagen / hvad retten skal tage stilling til)
 • En sagsfremstilling (beskrivelse af hvad sagen handler om)
 • Dine synspunkter og argumenter for dit krav
 • Oplysning om hvilke vidner du vil føre under sagen
 • Eventuelt forslag til sagsbehandlingen (f.eks. hvis sagen omhandler et lejemål og dette ønskes besigtiget under sagen)
 • En liste over bilag (dokumenter og andre beviser der har betydning for sagen)

Hvordan laver jeg en stævning?

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt lave en stævning. Vores skabelon kan tilpasses jeres konkrete uoverensstemmelse. Du kan nemt udfylde skabelonen, så den passer til din sag, og du kan løbende rette i den.

Ved at bruge vores skabelon sikrer du dig, at du har alle nødvendige informationer med i din stævning, så du ikke risikerer at retten afviser sagen. Ved at bruge vores stævning sparer du tid, fordi skabelonen guider dig igennem indholdet, som du skal have med i din stævning.

Hvad sker der hvis stævningen mangler oplysninger?

I det tilfælde hvor en stævning mangler oplysninger, vil retten give dig en frist til at udbedre manglerne. Hvis du ikke gør dette inden fristens udløb, vil stævningen blive afvist af retten. Du er i så fald nødt til at indlevere en ny stævning, hvis du vil have retten til at bedømme sagen.

Hvad er retsafgift?

Retsafgift er et beløb der indbetales til domstolene, når du indleverer stævning.

For retssager der ikke handler om penge, er retsafgiften kr. 500,00 (2021-sats)

Hvis din sag handler om penge, vil der skulle betales kr. 500,00 i grundbeløb (2021-sats) hvis kravet er under kr. 50.000,00 og kr. 750,00 (2021-sats) hvis kravet er over kr. 50.000,00. Derudover skal du betale et tillægsbeløb på 1,2% af den del af sagens værdi der overstiger kr. 50.000,00.

F.eks. hvis dit krav er kr. 100.000,00 vil du skulle betale følgende:

 1. 750,00 + 1,2% af 50.000 (50.000 x 0,012) = grundbeløb på kr. 750,00 + tillægsbeløb på kr. 600,00 = retsafgift i alt kr. 1.350,00

Retsafgiften reguleres efter retsafgiftsloven. Du kan udregne din retsafgift på domstolenes hjemmeside: domstol.dk

Hvem kan indlevere en stævning?

I de fleste tilfælde vil det være en advokat, der indleverer en stævning. Du kan dog også vælge selv at indlevere en stævning uden at have en advokat involveret. Med Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt selv udarbejde og indlevere en stævning.

Hvad sker der når retten har modtaget stævningen?

Når retten har bekræftet modtagelsen af din stævning, er sagen anlagt, og sagen vil herefter gå i gang. Herefter vil sagsøgte for en frist til at indlevere et svarskrift.

Hvad er et svarskrift?

Et svarskrift er et svar fra sagsøgte på din stævning. I svarskriftet redegør sagsøgte for sit syn på sagen, og sagsøgte kommer med sine argumenter og synspunkter.

Hvad sker der hvis sagsøgte ikke indleverer svarskrift?

Hvis sagsøgte ikke indleverer svarskrift inden for fristen, vil retten som udgangspunkt afsige udeblivelsesdom hvor du som sagsøger får medhold.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Stævningen indeholder
 1. Angivelse af sagsøger og sagsøgte
 2. Angivelse af retten
 3. Sagsøgers påstand
 4. Opsætning til sagsfremstilling
 5. Opsætning til anbringender
 6. Angivelse af vidner
 7. Forslag til sagsbehandlingen
 8. Bilagsliste