Tilføj til favoritter

Fordringsprøvelse – Indkaldelse til møde (Statstidende)

Udarbejd hurtigt og sikkert en tekst til indrykning i Statstidende vedr. indkaldelse til møde angående fordringsprøvelse i konkursboet

Fordringsprøvelse – Indkaldelse af møde til fordringsprøvelse

Indkaldelsen indeholder:

 1. Indrykning til fordringsprøvelse i Statstidende – KL § 131.
 2. Blanketten findes på Statstidende.dk.
 3. Anfør boets navn m.v.
 4. Anfør dato og klokkeslæt for møde på kurators kontor.
 5. Anfør hvilke krav der prøves.
 6. Indrykning skal i praksis ske mindst 5 dage før 14 dages perioden, dvs, mindst ca. 19 dage før mødet.
 7. Andre relevante forhold.

Det er kurator selv, der indrykker annoncen i Statstidende.

Statstinde sender en faktura på ca. 287 kr.

Husk at der skal laves indstillingsliste der senest 14 dage før sendes til skifteretten.

Husk at der skal sendes fordringsprøvelsesbreve til de enkelte kreditorer, hvis krav prøves med besked om, hvorvidt kravet indstilles til godkendelse eller til helt eller delvis afvisning.

Efter fordringsprøvelsesmødet laves et referat af mødet, som sendes til skifteretten.

Resultatet af fordringsprøvelsesmødet indføres i gældbogen under hvert af de prøvede krav.

Hvem har udarbejdet teksten vedr. fordringsprøvelse på dokumenter.dk?

Teksten vedr. fordringsprøvelse er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Indkaldelsen indeholder
 1. Informationer om kurator og konkursboet
 2. Tid og sted for mødets afholdelse
 3. Angivelse af hvilke krav der prøves
 4. Andre relevante forhold