Tilføj til favoritter

Skattefri anpartsombytning eller aktieombytning

Lav hurtigt og sikkert en skattefri anpartsombytning eller aktieombytning på få minutter. En anpartsombytning eller aktieombytning er en selskabsretlig transaktion, hvorved en kapital ”bytter” sine kapitalandele i ét selskab ud med kapitalandele i et andet selskab.

Professionel skabelon til en skattefri anpartsombytning eller aktieombytning

Hvis du ejer dit driftsselskab personligt, men ønsker at indskyde et holdingselskab mellem dig og driftsselskabet, kan dette gøres gennem en skattefri anpartsombytning eller aktieombyt-ning. Vores guide sikrer, at du kan foretage ombytningen i overensstemmelse med lovgivningen til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en skattefri anpartsombytning eller aktieombytning?

En anpartsombytning eller aktieombytning er en selskabsretlig transaktion, hvorved en kapital ”bytter” sine kapitalandele i ét selskab ud med kapitalandele i et andet selskab.

En anpartsombytning eller aktieombytning er som regel relevant i tilfælde, hvor en fysisk person ejer et driftsselskab direkte, men ønsker at ”indskyde” et holdingselskab mellem sig selv og driftsselskabet for at opnå de fordele, en holdingstruktur medfører.

Før anpartsombytningen eller aktieombytningen, vil selskabsstrukturen se ud som figuren længst til venstre. Formålet med ombytningen er at etablere en holdingstruktur. Efter ombytningen vil selskabsstrukturen derfor se ud som figuren til højre

Ved transaktionen ombyttes den personlige ejers aktier eller anparter i driftsselskabet derved til kapitalandele i holdingselskabet.

Hvorfor er det en fordel at have en holdingstruktur?

Der er en række skattemæssige og praktiske fordele ved at drive sit driftsselskab gennem en holdingstruktur.

De skattemæssige fordele består i, at overskuddet i et driftsselskab skattefrit kan overføres til holdingselskabet, hvis dette ejer mere end 10 % af driftsselskabet. Var der ikke et holdingselskab mellem driftsselskabet og den personlige ejer, ville ejeren derimod blive personbeskattet, så snart overskuddet fra driftsselskabet blev udbetalt til ejeren. Holdingselskabet kan derfor bruges som en ”bank”, hvor overskuddet fra driftsselskabet opbevares. Det skattefri overskud fra driftsselskab kan herefter reinvesteres fra holdingselskabet.

Der er derudover en masse praktiske fordele ved at drive sit selskab gennem en holdingstruktur. Nogle af de mest typiske fordele, er:

  • Risikoeliminering. Det overskud, der overføres til holdingselskabet, bliver isoleret fra driftselskabets øvrige økonomi. Derved er overskuddet sikret, selvom driftsselskabet skulle vise sig at gå konkurs, eksempelvis som følge af at driftsselskabet taber en stor retssag.
  • Fleksibilitet ved flere ejere. Hvis der er flere, der sammen ejer et driftsselskab, kan det være en fordel, at alle de personlige ejere ejer driftsselskabet gennem hver deres holdingselskab. Ved udbytteudlodning kan de personlige ejere hver især beslutte, hvor meget af overskuddet de ønsker at udbetale til sig selv personligt, og hvor meget af overskuddet de ønsker at lade stå i deres holdingselskab.
  • Flere selskaber under ét holdingselskab. Hvis du driver flere forskellige grene af virksomheder (eksempelvis ejendomsinvestering og køb og salg af varer), kan det give mening at opdele disse aktiviteter i flere separate selskaber. Her er det igen en fordel at have et holdingselskab, der ejer hvert af selskaberne. Herved minimeres den risiko, der er forbundet med driften af de enkelte grene til det pågældende driftsselskab.

Hvordan laver jeg en skattefri anpartsombytning eller aktieombytning?

Anpartsombytningen eller aktieombytningen foretages i praksis ved, at der stiftes et nyt (holding)selskab ved, at ejeren af driftsselskabet anvender sine kapitalandele i driftsselskabet som apportindskud i det nye holdingselskab. Ved apportindskud forstås i denne sammenhæng, at stifteren ikke betaler et kontant beløb ved stiftelsen, men i stedet ”betaler” med kapitalandelene i driftsselskabet.

Du skal derfor bruge følgende dokumenter:

  • Stiftelsesdokument. Dette er det dokument, der indsendes til Erhvervsstyrelsen for at dokumentere stifternes beslutning om at stifte selskabet.
  • Vedtægter. Samtidig med indsendelsen af stiftelsesdokumentet, skal du indsende selskabets vedtægter til Erhvervsstyrelsen.
  • Vurderingsberetning. Til brug for anpartsombytningen eller aktieombytningen skal du bruge en godkendt revisor. Revisoren skal udarbejde en vurderingsberetning vedrørende de kapitalandele, der overdrages. Vurderingsberetningen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen samtidig med indsendelsen af stiftelsesdokumentet og vedtægterne.

Dokumenter.dk’s intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du nemt og overskueligt kan tage stilling til alle de oplysninger, der skal medtages i både stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Du vil herefter modtage et stiftelsesdokument særligt udarbejdet til brug for en skattefri anpartsombytning eller aktieombytning og et sæt vedtægter tilpasset lige netop dine behov.

Du kan altid gemme dine oplysninger undervejs og arbejde videre, når det passer dig.

Hvorfor kan jeg ikke bare sælge mit driftsselskab til mit holdingselskab?

Det er naturligvis også en mulighed at stifte et nyt holdingselskab kontant og derefter sælge sine egne kapitalandele i driftsselskabet til holdingselskabet. Denne løsning kræver dog først og fremmest, at en godkendt revisor foretager en værdiansættelse af driftsselskabet. Derudover udløser salget af kapitalandelene en skattepligt over for den person, der sælger kapitalandelene til det nye holdingselskab.

Hvad er betingelserne for anpartsombytningen eller aktieombytningen er skattefri?

For at kunne lave en skattefri anpartsombytning eller aktieombytning er det et kriterie, at det selskab, der erhverver kapitalandelene i driftsselskabet, også opnår bestemmende indflydelse i driftsselskabet. En skattefri anpartsombytning eller aktieombytning kan derfor ikke ske, hvis det nye holdingselskab kommer til at eje mindre end 50 % af kapitalandelene i driftsselskabet.

Holdingforbehold

For at undgå skatteomgåelse ved skattefri anpartsombytninger og aktieombytninger er det en betingelse, at holdingselskabet bliver ved med at eje de kapitalandele, der erhverves ved ombytningen, i mindst 3 år. Det kaldes et holdingforbehold.

Dog kan holdingselskabet godt inden for 3-årsperioden gennemføre en ny skattefri omstrukturering – eksempelvis en spaltning. Dog er det her en betingelse, at den nye omstrukturering alene sker med betaling i kapitalandele.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Dokumentet indeholder
  1. Stiftelsesdokument for det nye (holding/moder)selskab
  2. Vedtagelse af ledelse i selskabet
  3. Vedtægter til det nye selskab
  4. Bemyndigelse til anmeldelse til Erhvervsstyrelsen