Tilføj til favoritter

Duplik

Lav hurtigt og sikkert en duplik på få minutter. Duplikken giver sagsøgte mulighed for at kommentere på indholdet i sagsøgers replik. Det kan være, at sagsøgeren har fremlagt nye beviser i replikken eller i øvrigt er kommet med nye oplysninger om sagen, som du har bemærkninger til.

Skabelon til duplik

Denne skabelon kan bruges, når du skal indlevere en duplik under retssagens forberedelse. Dokumenter.dk’s skabelon gør det nemt for dig at udarbejde en duplik. Vores intelligente guide hjælper dig igennem de forskellige indholdsmæssige dele, som du skal have med i din duplik. Med vores skabelon kan du nemt gemme din duplik, og senere gå tilbage og rette i indholdet.

Hvad er en duplik?

En duplik er et juridisk dokument, der indleveres under retssagens forberedelse. Duplikken giver sagsøgte mulighed for at kommentere på indholdet i sagsøgers replik. Det kan være, at sagsøgeren har fremlagt nye beviser i replikken eller i øvrigt er kommet med nye oplysninger om sagen, som du har bemærkninger til.

Hvilke dokumenter indleveres til retten forud for en duplik?

Stævningen er det første dokument, der indleveres til retten. Dernæst svarer sagsøgte på stævningen i et såkaldt svarskrift. Sagsøgeren har mulighed for at kommentere på indholdet af svarskriftet i en replik. Duplikken er pendanten til replikken, og er sagsøgtes bemærkninger til indholdet i replikken.

Hvilke dokumenter indleveres til retten efter en duplik?

Skriftvekslingen mellem parterne efter indlevering af replik og duplik kaldes processkrifter. Parterne bestemmer selv, hvor mange processkrifter, de vil indlevere. Dette afhænger af sagens kompleksitet, og om der løbende indhentes nye beviser.
Formålet med processkrifterne er, at parterne får præciseret deres uenighed overfor retten, og hvilke beviser parterne hver især ønsker at føre for retten.

Skal du lave en duplik?

Nej. En duplik indgår som en del af retssagens forberedelse, og er din mulighed for at kommentere på replikken. I praksis vil det være naturligt at sagsøgers replik giver anledning til bemærkninger, da sagsøger kan have kommet med nye oplysninger i replikken. Men det er ikke et krav at indlevere en duplik, hvis du mener, at svarskriftet er fyldestgørende.

Hvem skal duplikken indleveres til?

Din duplik skal uploades digitalt på domstolenes digitale sagsportal https://minretssag.dk , hvor civile retssager behandles.

Er der en frist for indlevering af duplik?

Retten kan vælge at fastsætte en frist for indlevering af duplik, og i så fald skal du huske at overholde fristen.
Hvis en fastsat frist ikke overholdes, kan retten vælge at afskære dig for at komme med nye påstande, anbringender og beviser, og dermed afslutte forberedelsen.

I nogen tilfælde vil retten dog ikke fastsætte en frist for indlevering af duplik, og så kan du blot indlevere denne i forlængelse af replikken. Du skal dog være opmærksom på, at retssagens forberedelse slutter 4 uger før hovedforhandlingen i retten. Det betyder, at parterne ikke må indlevere yderligere processkrifter eller fremlægge yderligere beviser til retten efter dette skæringstidspunkt.

Hvad skal duplikken indeholde?

Duplikken skal indeholde dine bemærkninger til sagsøgerens replik. Det kan f.eks. være, at sagsøgeren er kommet med nye oplysninger om sagen, eller har fremlagt yderligere beviser, som du ønsker at kommentere på. Derudover kan du komme med yderligere påstande og anbringender i din duplik, hvis der er behov for dette.

Hvad er påstande og anbringender?

Din påstand er sådan, som du ønsker, at sagen skal ende. Din påstand kan f.eks. være ”frifindelse” hvis sagsøgerens påstand er, at du skal betale et bestemt beløb til sagsøgeren.

Dine anbringender er de faktiske og retlige grunde, som du begrunder din påstand med. Anbringenderne er dermed de argumenter, som du ønsker at gøre gældende under sagen.

Hvordan laver du en duplik?

Med Dokumenter.dk’s intelligente guide kan du nemt lave en professionel duplik. Skabelonen kan tilpasses til din konkrete retssag, og med vores skabelon sikrer du dig, at opstillingen er overskuelig for retten.

Skabelonen udfyldes automatisk, når du besvarer spørgsmålene i vores guide. Du kan løbende gemme, og du kan nemt vende tilbage til dokumentet med din duplik, og arbejde videre i dette.

Hvad sker der, når du har fremsendt din duplik?

Når retten og sagsøger har modtaget din duplik, har sagsøgeren mulighed for at komme med yderligere bemærkninger i et processkrift. I vælger selv, hvor mange processkrifter, der skal til, før sagen er færdig oplyst. Sagens forberedelse afsluttes dog automatisk 4 uger før hovedforhandlingen, og der kan herefter ikke indleveres yderligere processkrifter.

Hvad betyder hovedforhandlingen?

Hovedforhandlingen er retsmødet, hvor parterne mødes i retten sammen med advokater, vidner og dommeren. Ved hovedforhandlingen vil hver parts partsrepræsentant argumentere for deres sag overfor dommeren og fremlægge deres beviser. Hovedforhandlingen er den mundtlige del af retssagen, hvorimod forberedelsen er kendetegnet ved at ske skriftligt.

Når hovedforhandlingen er gennemført, vil dommeren meddele parterne, hvornår der vil blive afsagt dom.

Hvem kan bruge skabelonen til en duplik?

Dokumenter.dk’s skabelon kan bruges af advokater og privatpersoner der beskæftiger sig med en retssag. Hvis du er privat person og selvmøder (dvs. møder i retssagen uden at være repræsenteret af en advokat) kan du bruge vores skabelon, når du skal udarbejde en duplik under retssagens forberedelse.y

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

  1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
  2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
  3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
  4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
  5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Duplikken indeholder
  1. Angivelse af sagens parter
  2. Mulighed for ændring af påstand
  3. Mulighed for tilføjelse af supplerende sagsfremstilling
  4. Mulighed for tilføjelse af yderligere anbringender