Tilføj til favoritter

Omdannelse af A/S til ApS

Lav hurtigt og sikkert en omdannelse af A/S til ApS på få minutter. Hvis du i dag driver et A/S, er det muligt at omdanne dette til et ApS.

Skabelon til omdannelse af A/S til ApS

Hvis du i dag driver et A/S, er det muligt at omdanne dette til et ApS. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave de relevante dokumenter til brug for omdannelsen fra A/S til ApS. Vores guide sikrer, at du kan omdanne dit selskab i overensstemmelse med lovgivningen og til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvorfor omdanne mit A/S til et ApS?

Du kan vælge at omdanne dit A/S til et ApS. Dette kan være relevant i tilfælde, hvor virksomheden er blevet mindre – måske fordi du ikke længere ønsker at arbejde så meget som før – og hvor der derfor opstår et ønske om færre krav til selskabet. Omdannelsen til et ApS kan dermed skabe en større fleksibilitet i forhold til sammensætningen af selskabets ledelse m.v.

Med et ApS er det eksempelvis muligt at have en ledelse uden en bestyrelse, hvor der altså alene skal være ansat en direktør. Der kan også være mere lempelige krav til revidering af årsrapporter.

Hvordan omdanner jeg mit ApS til et A/S?

Med Dokumenter.dk er det nemt at omdanne dit ApS til et A/S. Vores intelligente skabelon genererer alle de juridiske dokumenter, du skal bruge for at gennemføre omdannelsen.

Det er meget simpelt at omdanne dit A/S til et ApS. Dette skyldes, at et ApS er en mere ”simpel” selskabsform end et A/S, og at der derfor er færre krav til opbygningen og indholdet af et ApS.

Der er ved denne omdannelsesform ikke krav til en kapitalforhøjelse, da minimumskapitalkravet i et ApS er 40.000 kr., mens minimumskapitalkravet i et A/S er 400.000 kr. Selskabskapitalen vil derfor pr. definition være tilstrækkelig til et ApS.

Du kan derfor også overveje at lave en kapitalnedsættelse i forbindelse med omdannelsen til et ApS. Ved en kapitalnedsættelse kan selskabets frie midler dermed øges samtidig med omdannelsen.

Du skal derudover ikke have nogen dokumenter fra en godkendt revisor (vurderingsberetning og omdannelsesbalance), når du omdanner fra et A/S til et ApS.

De dokumenter, du skal bruge til omdannelsen, er derfor:

  • Afgørelsen om at ændre dit A/S til et ApS træffes på selskabets generalforsamling. Der skal derfor udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat. Det er et krav, at der stemmes for forslaget om omdannelse med minimum 2/3 af stemmerne på generalforsamlingen.
  • Nye vedtægter. Selskabet skal have et sæt vedtægter, der dokumenterer at der nu er tale om et ApS. Derudover skal selskabets navn ændres således, at ”ApS” eller ”Anpartsselskab” indgår i navnet. Det kan også være relevant at ændre ledelsesstrukturen i vedtægterne, hvis selskabet nu alene skal drives af en direktion, hvor det før blevet drevet med en direktion og en bestyrelse.

Med Dokumenter.dk’s intelligente skabelon kan du nemt og sikkert lave et generalforsamlingsprotokollat og et sæt vedtægter, der overholder alle selskabslovens krav. Vores guide hjælper dig nemt gennem spørgsmålene, så du er sikker på, at du får alle relevante informationer med. Du kan herefter nemt downloade dokumenterne.

Kan mine kreditorer modsætte sig en omdannelse?

Nej, dine kreditorer har ikke mulighed for at modsætte sig, at du omdanner dit A/S til et ApS. Du kan derfor frit vælge at omdanne dit A/S til et ApS, også selvom dine kreditorer er uenige i beslutningen.

Hvordan bliver omdannelsen gyldig?

Det er vigtigt at sikre sig, at generalforsamlingsprotokollatet bliver underskrevet af dirigenten (ordstyreren), da dette er et gyldighedskriterium. Det vil også være fordelagtigt at få alle selskabets kapitalejere til at underskrive generalforsamlingsprotokollatet, så det senere kan dokumenteres, at alle var enige om beslutningen.

Omdannelsen af dit A/S til et ApS skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. Du skal sørge for, at følgende dokumenter vedhæftes sammen med anmodningen om omdannelse, når du omdanner fra et A/S til et ApS:

  • Generalforsamlingsprotokollat
  • Vedtægter

Anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen skal ske senest 2 uger efter, at beslutningen om omdannelse blev truffet på generalforsamlingen.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Beslutningsreferatet indeholder
  1. Oplysninger om selskabet
  2. Valg af dirigent
  3. Mulighed for kapitalnedsættelse
  4. Beslutning om omdannelse til ApS
  5. Beslutning om vedtagelse af nye vedtægter
  6. Bemyndigelse til anmeldelse til Erhvervsstyrelsen