Tilføj til favoritter

Spaltningsplan

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti

Skabelon til en professionel spaltningsplan

Dette er en skabelon til en spaltningsplan, hvor der både er alternativ til en ophørsspaltning (egentlig spaltning) og en grenspaltning (uegentlig spaltning).

Spaltningsplan

Dette er en skabelon til en spaltningsplan, hvor der både er alternativ til en ophørsspaltning (egentlig spaltning) og en grenspaltning (uegentlig spaltning).

Ledelsen i de bestående kapitalselskaber, der deltager i spaltning, skal som udgangspunkt oprette og underskrive en spaltningsplan.

Hvis der er tale om en spaltning, hvor der alene deltager anpartsselskaber,  kan anpartshaverne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsplan. Fravalg af spaltningsplanen stiller dog øgede krav til selve generalforsamlingsbeslutningen om spaltningen.

Spaltningsplanen skal bl.a. indeholde oplysning om følgende forhold:

  1. Selskabernes navne og eventuelle binavne
  2. Selskabernes hjemsted
  3. En nøjagtig beskrivelse  og fordeling af de dele af aktiver og forpligtelser, som skal overføres eller forbliver i hvert af kapitalselskaberne, der deltager i spaltningen
  4. Vederlaget til kapitalejerne i det indskydende kapitalselskab
  5. Fordelingen af vederlaget, herunder kapitalandele i de modtagende kapitalselskaber, til kapitalejerne i det indskydende kapitalselskab og kriteriet for denne fordeling,
  6. Tidspunktet, fra hvilket de kapitalandele, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til udbytte,
  7. De rettigheder i et modtagende kapitalselskab, der tillægges eventuelle indehavere af kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder i det indskydende kapitalselskab
  8. Tidspunktet, fra hvilket det indskydende kapitalselskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået, jf. stk. 4,
  9. Enhver særlig fordel, der gives medlemmerne af kapitalselskabernes ledelse
  10. Udkast til vedtægter hvis der ved spaltningen dannes et eller flere nye kapitalselskaber (Disse skal købes separat og kan hentes her).

Spaltningsplanen skal for hvert af de bestående kapitalselskaber være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for spaltningens regnskabsmæssige virkning indgår. Overskrides fristen, kan modtagelsen af spaltningsplanen i Erhvervsstyrelsen ikke offentliggøres og spaltningen dermed ikke vedtages

Udarbejdet af
Simon Trolle Markussen Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45331830 sm@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide