Tilføj til favoritter

Interessentskabskontrakt (I/S)

Lav hurtigt og sikkert en interessentskabskontrakt (I/S) på få minutter. Et interessentskab kaldes forkortet et I/S, og er et fællesskab mellem flere deltagere, der kaldes interessenter.

Skabelon til interessentskabskontrakt (I/S)

Hvis du sammen med dine partnere driver et interessentskab (I/S), kan det for at forebygge fremtidige konflikter være en god idé at udarbejde en interessentskabskontrakt (I/S kontrakt), der regulerer jeres indbyrdes forhold. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en I/S kontrakt. Vores guide sikrer, at du får en kontrakt, der regulerer de forhold, der har betydning for netop dit I/S til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er et I/S?

Et interessentskab kaldes forkortet et I/S, og er et fællesskab mellem flere deltagere, der kaldes interessenter. Deltagerne i et I/S hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Et I/S kan eksempelvis svare til en enkeltmandsvirksomhed, der drives af mere end én deltager. Som ved enkeltmandsvirksomheder gælder der ikke en absolut pligt til at lade virksomheden registrere.

Dog skal virksomheden registrere sig hos Skattestyrelsen hvis der skal afregnes A-skat og moms. Selskabet skal for at blive momsregistreret bruge et CVR-nr., og virksomheden vil herefter fremgå af Erhvervsstyrelsens systemer på CVR.dk.

Et I/S er et selvstændigt retssubjekt. Det betyder, at I/S’et kan forpligte sig (indgå bindende aftaler), ligesom et I/S kan sagsøge og blive sagsøgt.

Modsat er et I/S ikke et selvstændigt skattesubjekt. Det betyder, at virksomheden ikke beskattes som selskaber eksempelvis gør. Derimod beskattes alt indtægt i virksomheden som personlig indkomst hos de forskellige interessenter.

Hvorfor skal vi lave en interessentskabskontrakt?

Det er ikke et lovkrav at have en interessentskabskontrakt, men det kan være en stor fordel på forhånd at aftale, hvilke forpligtelser interessenterne hver især har og aftale på skrift, hvordan mulige fremtidige konflikter løses. Det er især vigtigt at få dannet rammerne for et godt samarbejde, da alle interessenter hæfter personligt – både for den gæld, du selv stifter i I/S’et, men også for den gæld, dine medinteressenter stifter.

Interessentskabskontrakten danner de overordnede rammer for samarbejdet mellem dig og de øvrige interessenter i jeres I/S. På den måde kan I sikre jer mod unødvendige retssager og konflikter, der kan skade jeres virksomhed.

Hvad skal interessentskabskontrakten indeholde?

Indholdet af interessentskabskontrakten er ikke reguleret ved lov, og I kan derfor som udgangspunkt helt selv bestemme, hvad der skal stå i kontrakten. Der er med andre ord aftalefrihed i forhold til indholdet af en interessentskabskontrakt. Der er dog en række punkter, der som hovedregel vil være gavnlige for jer og selskabet at have med i kontrakten:

 • Formål. Formålet med jeres I/S kan med fordel skrives ind i interessentskabskontrakten. Det kan altså her defineres, hvilken virksomhed I/S’et skal drive. Det kan eksempelvis være, at interessentskabets formål er at drive virksomhed med murerarbejde.
 • Arbejdsindsats. Det kan defineres i kontrakten, hvilken arbejdsindsats interessenterne hver især skal lægge i selskabet.
 • Ledelse. Må én interessent træffe beslutninger for I/S’et uden de øvrige interessenters forudgående accept? Der kan eksempelvis sættes et loft for de beslutninger, de enkelte interessenter må træffe alene.
 • Tegningsregel. Tegningsreglen definerer, hvem der må indgå bindende aftaler for selskabet. Det kan være, at tegningsreglen skal være at alle interessenter i forening tegner selskabet.
 • Overdragelse af andele i I/S’et. Det bør reguleres i interessentskabskontrakten, om interessenterne må sælge deres andele i I/S’et. Herunder kan det aftales, at de øvrige interessenter har forkøbsret til andelene.
 • Fordeling af overskud/underskud. Det kan med fordel aftales på forhånd, hvordan et overskud eller et underskud skal fordeles mellem interessenterne.
 • Konkurrenceklausul. Må interessenterne etablere konkurrerende virksomhed mens de driver I/S’et? Må de udtræde af I/S’et og straks efter etablere konkurrerende virksomhed?

Med Dokumenter.dk’s intelligente skabelon kan du nemt og sikkert lave en interessentskabskontrakt, der indeholder alle de forhold, I som interessenter har behov for at regulere hinanden imellem. Du guides igennem alle spørgsmålene, og kan altid gemme dokumentet og vende tilbage, når det passer dig.

Når du har besvaret alle spørgsmålene, kan du nemt downloade din færdige kontrakt som både Word og PDF.

Hvordan bliver interessentskabskontrakten gyldig?

Interessentskabskontrakten skal underskrives af samtlige interessenter for at være bindende. Hvis nogle af interessenterne er selskaber, bør interessentskabskontrakten også underskrives af selskabernes reelle ejere (de fysiske personer, der ejer selskabet), for også at inde disse personer.

Der gælder ingen krav om, at interessentskabskontrakten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder for at være gyldig. Sørg dog for altid at have et eksemplar underskrevet af alle interessenterne liggende, så du altid kan dokumentere, at kontrakten er gyldig.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Interessentskabskontrakten indeholder bl.a. bestemmelser om
 1. Selskabets formål
 2. Interessenternes arbejdsindsats
 3. Selskabets ledelse
 4. Tegningsregel
 5. Mulighed/forbud mod overdragelse af andele
 6. Fordeling af overskud/underskud
 7. Konkurrenceklausul
 8. Underskrifter