Tilføj til favoritter

Modregningserklæring

Lav hurtigt og sikkert en modregningserklæring på få minutter. Modregningserklæringen afgives overfor kreditor og udgør en betaling til hel eller delvis opfyldelse af kreditors krav.

Juridisk gyldig skabelon til en modregningserklæring

Dokumenter.dk’s skabelon til en modregningserklæring kan du bruge, når du ønsker at modregne i et pengekrav. Modregningserklæringen afgives overfor kreditor og udgør en betaling til hel eller delvis opfyldelse af kreditors krav. Du kan bruge vores skabelon, når modregningsbetingelserne er opfyldt, og du ønsker at modregne overfor kreditor. Vores guide sikrer, at du nemt og hurtigt kan tilpasse skabelonen til din situation.

Hvad betyder modregning?

At modregne betyder, at du kan fratrække dit krav i hovedkravet. F.eks. hvis du skylder en kreditor kr. 10.000 og kreditor skylder dig kr. 5.000, vil du kunne trække dit krav fra, så du kun skylder kreditor kr. 5.000.

Modregning er en hel eller delvis fyldestgørelse af kreditors krav, som følge af at du har et modkrav mod kreditor.

Hvem er kreditor?

Kreditor er den person / det selskab som du skylder penge.

Hvordan kan jeg modregne?

Når du ønsker at modregne, skal du meddele dette til kreditor. Dette gør du ved at fremsende en modregningserklæring. I modregningserklæringen meddeler du kreditor, at du modregner i hovedkravet med dit modkrav. Du kan med fordel anvende vores skabelon til en modregningserklæring i denne proces.

Hvad er en modregningserklæring?

En modregningserklæring, er en erklæring om, at du ønsker at modregne i hovedkravet. Du kan nemt og hurtigt lave en modregningserklæring ved at bruge vores skabelon. Vores guide sikrer, at din modregningserklæring indeholder alle relevante oplysninger, når du skal rette henvendelse til kreditor. Ved at anvende vores skabelon, undgår du at skulle involvere en kostbar advokat, og du sparer nemt tid og penge.

Modregningserklæringen er et juridisk påbud, hvilket betyder, at modregning er sket og er bindende for kreditor i det øjeblik, hvor modregningserklæringen er kommet frem til kreditor.

Hvornår jeg kan modregne?

Du kan modregne overfor kreditor, når modregningsbetingelserne er opfyldt.

Hvilke betingelser gælder der for modregning?

1 – Kravene er udjævnelige

Dette betyder, at kravene kan benyttes til korrekt opfyldelse af hinanden. Eksempel: Hvis man f.eks. skylder 10 kg. pærer til en kreditor, kan man ikke modregne med 5 kg. æbler. Kravene skal være af samme karakter før man kan modregne.

Betingelsen om udjævnelighed er opfyldt, når kreditors krav og dit modkrav begge er pengekrav.

2 – Kravene er afviklingsmodne

Dette betyder, at kreditors krav skal være forfaldent til betaling, og du skal være berettiget til betale, hvad du skylder. Du kan ikke modregne før kreditor har krævet betaling, og dermed betale med et modregningskrav ”før tid”.

3 – Kravene er gensidige

Modregning kan kun ske, hvis I har et krav mod hinanden. Kravet skal dermed være mellem samme parter.

4 – Modkravet er retskraftigt

Dette betyder, at det modkrav som du vil bruge til at modregne overfor kreditor, ikke må være forældet eller bortfaldet på anden vis. Hvis dit modkrav er bortfaldet, er det ikke muligt at modregne.

Hvordan skal modregningserklæringen fremsendes til kreditor?

 Dokumenter.dk anbefaler, at du fremsender modregningserklæringen på følgende måder, så du bedst muligt kan dokumentere, at den er kommet frem til kreditor:

  • Som anbefalet quickbrev
  • Som brev med afleveringsattest
  • Som e-mail med kvittering for modtagelse
  • Som brev der overbringes, hvor kreditor kvitterer for modtagelsen
Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Modregningserklæringen indeholder
  1. Angivelse af kreditor og debitor (parterne)
  2. Angivelse af det beløb, der modregnes i
  3. Angivelse af det beløb, der modregnes med
  4. En formel erklæring om modregning