Tilføj til favoritter

Protokollat fra møde til fordringsprøvelse

Udarbejd hurtigt og nemt et protokollat fra fordringsprøvelsesmødet

Protokollat fra møde til fordringsprøvelse

Protokollatet indeholder bl.a.

 1. Boets navn og CVR er anført.
 2. Sted, dato og klokkeslet for mødet til fordringsprøvelse er angivet klart.
 3. Fremlæg Statstidende og Indstillingsliste.
 4. Angiv klart, hvem der gav møde.
 5. Anfør, hvis der er ændringer i forhold til indstillingslisten.
 6. Husk at sende protokollatet til Skifteretten.
 7. Andre relevante forhold.

Det er kurator selv, der indrykker annoncen i Statstidende.

Husk at der skal laves indstillingsliste, der senest 14 dage før sendes til skifteretten.

Husk at der skal sendes fordringsprøvelsesbreve til de enkelte kreditorer, hvis krav prøves med besked om, hvorvidt kravet indstilles til godkendelse eller til helt eller delvis afvisning.

Efter fordringsprøvelsesmødet laves et referat/protokollat af mødet, som sendes til skifteretten, KL § 131 stk. 2.

Resultatet af fordringsprøvelsesmødet indføres i gældbogen under hvert af de prøvede krav.

Hvis nogen krav afvises, sendes meddelelse herom til den pågældende anmelder. Har han opretholdt sin indsigelse mod kurators indstilling på mødet, gives der ham oplysning om fristen på 4 uger for at anlægge retssag efter KL § 133, hvis han vil fastholde sit krav. Hvis han ikke er mødt på fordringsprøvelsesmødet, er kurators indstilling endelig, se KL § 133 stk. 2.

Hvem har udarbejdet protokollatet på dokumenter.dk?

Protokollatet vedr. fordringsprøvelse er udarbejdet af Bjørn Wittrup, som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Bjørn har møderet for Højesteret.

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Protokollat indeholder
 1. Informationer om konkursboet og kurator
 2. Opgørelse af hvem der deltog på mødet
 3. Eventuelle ændringer i forhold til indstillingslisten
 4. Andre relevante forhold