Tilføj til favoritter

Indsigelse til markedslejeregulering

Lav hurtigt og sikkert en indsigelse til markedslejeregulering på få minutter. Skabelonen kan bruges både når du som lejer vil gøre indsigelse til udlejers varsling af en højere leje, eller når du som udlejer vil gøre indsigelse til lejers varsling af en lavere leje.

Indsigelse til regulering til markedslejen – Erhvervslejelovens § 13

Denne skabelon kan bruges, når enten lejer eller udlejer i et erhvervslejeforhold vil gøre indsigelse til den anden parts varsling om regulering til markedslejen. Dokumenter.dk’s skabelon kan bruges både når du som lejer vil gøre indsigelse til udlejers varsling af en højere leje, eller når du som udlejer vil gøre indsigelse til lejers varsling af en lavere leje.

Med vores skabelon kan du nemt selv gøre indsigelse til varsling om markedslejeregulering uden involvering af advokat.

Hvad betyder markedsleje?

Markedslejen er den leje, som en kyndig lejer eller en kyndig udlejer ville aftale for lejemålet med udgangspunkt i lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand.

Når markedslejen skal fastlægges, tages der højde for vilkårene i erhvervslejekontrakten og ikke kun erhvervslejemålets beliggenhed.

Afståelsesret, fremlejeret, en bred anvendelsesbestemmelse, forkøbsret og mulighed for regulering til nettoprisindekset er alle ting der taler for at et højt leje niveau. Hvis lejer ikke har disse rettigheder i erhvervslejekontrakten, og erhvervslejekontrakten er mere ”udlejer venlig”, vil det tale for et lavere leje niveau.

Hvad betyder regulering til markedslejen?

En markedslejeregulering vil være aktuel hvis lejeniveauet er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. Reguleringen vil betyde, at lejen enten vil stige eller falde når reguleringen er trådt i kraft. Både lejer og udlejer kan forlange lejen reguleret til markedslejen.

Hvornår kan du kræve regulering til markedslejen?

Regulering til markedslejen kræver, at lejeniveauet er væsentligt lavere eller højere end markedslejen. I praksis betyder det, at der skal være en forskel på den nuværende leje og den fremtidige leje på ml. 10-15% før man kan kræve regulering af lejen.

Du kan som udgangspunkt først kræve regulering til markedslejen 4 år efter lejeperiodens begyndelse.

Hvordan fastsætter du markedslejen?

Når markedslejen skal fastlægges, er det mest oplagte, at du indhenter oplysninger om sammenlignelige erhvervslejemål. Det kan f.eks. være nabolejemål eller andre lejemål i nærområdet.

Du kan også vælge at få lavet syn og skøn. Dette gennemføres af en erhvervsmægler, der har erfaring med erhvervslejemål i området. Erhvervsmægler kommer med et skøn af hvad markedslejen bør være med udgangspunkt i dennes erfaring.

Kan det aftales, at der ikke kan ske regulering til markedslejen?

Ja. Det kan aftales i erhvervslejekontrakten, at parterne ikke kan kræve regulering til markedslejen efter erhvervslejelovens § 13. Udlejer kan også skrive ind i kontrakten, at regulering godt kan ske, men at lejen aldrig kan blive lavere end niveauet ved lejeperiodens start.

Kan du gøres indsigelse til en markedslejeregulering?

Ja. Hvis du ikke er enig i markedslejereguleringen, skal du gøre indsigelse hertil.

Hvordan gør du indsigelse?

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt gøre indsigelse til regulering til markedslejen. Vores skabelon indeholder alle de nødvendige punkter, du skal have med i din indsigelse, så du er sikker på, at din indsigelse er gyldig.

Du kan nemt selv gøre indsigelse uden at involvere en advokat, og du sparer derved både tid og penge.

Hvornår skal du gøre indsigelse?

Du skal gøre indsigelse senest 6 uger efter, at brevet med varslingen af markedslejereguleringen er kommet frem til dig. Hvis du ikke gør det inden for denne frist, vil du miste retten til at gøre indsigelse. Det er derfor vigtigt, at du reagerer i tide, hvis du ikke kan godkende en markedslejeregulering.

Hvad skal din indsigelse indeholde?

Din indsigelse skal være skriftlig og den skal indeholde klar oplysning om, at du ikke kan godkende en regulering til markedslejen.

Med vores skabelon kan du nemt gøre indsigelse, og samtidig være sikker på, at du har alt det nødvendige med i din indsigelse.

Hvordan skal indsigelsen fremsendes?

Dokumenter.dk anbefaler, at din indsigelse sendes som:

  • Anbefalet quickbrev
  • Som brev med afleveringsattest
  • Som e-mail med kvittering
  • Eller som brev der overbringes hvor udlejer kvitterer for modtagelsen

Du kan på denne måde bevise, at indsigelsen er kommet frem til den anden part.

Hvad sker der efter du har gjort indsigelse?

Den part der har varslet regulering til markedslejen, skal anlægge sag ved boligretten senest 6 uger efter udløbet af indsigelsens fristen, hvis denne part ønsker at reguleringen skal fastholdes. Derefter vil boligretten vurdere sagen om markedslejereguleringen.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Indsigelsen indeholder
  1. Intelligent angivelse af lejer og udlejer
  2. Henvisning til varslingen til markedslejereguleringen
  3. Korrekt indsigelse til markedslejereguleringen
  4. Underskrivelse