Tilføj til favoritter

Bilag til skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

Her kan du nemt online lave et bilag til skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil. Bilaget er et krav til dokumentation overfor Skat for både dig og arbejdsgiver, hvis du benytter egen bil i dit arbejde

Dit kørselsfradrag beregnes og indføres automatisk i bilaget

Skabelon til bilag til skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

Her kan du nemt online lave et bilag til skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsfradrag) for kørsel i egen bil.

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed.

Satsen for skattefri befordringsgodtgørelse er for egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år 3,73 kr./km i 2023.

Hvad er erhvervsmæssig kørsel?

Erhvervsmæssig kørsel er:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.

Skattefri kørselsgodtgørelse omfatter ikke udgifter til færgebilletter, motorvejs- eller broafgifter og udgifter til parkering på grund af arbejdet. Derfor kan du vælge at betale udgifterne som udlæg efter regning. Det er et krav, at medarbejderen afleverer originalbilag til dig.

Personer, der modtager B-indkomst, kan ikke få skattefri kørselsgodtgørelse. Det gælder for eksempel for foredragsholdere eller kunstnere, som får et honorar.

Personer, der modtager A-indkomst, kan få skattefri kørselsgodtgørelse. Det gælder for eksempel nogle medlemmer af bestyrelser, råd og kommissioner.

Foreninger kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, som yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 3028 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide