Tilføj til favoritter

Medarbejders opsigelse til arbejdsgiver

Dette dokument er gratis at benytte og tager kun få minutter at udarbejde online. Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen.

Online skabelon til medarbejders opsigelse

I en opsigelse meddeler du din arbejdsgiver, at jeres ansættelsesforhold skal ophøre, når dit opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver er udløbet. Vores guide sikrer, at du får en opsigelse, der indeholder alle vigtige vilkår.

Hvad er en opsigelse?

En opsigelse er en meddelelse om afslutning af et ansættelsesforhold, som en arbejdsgiver eller medarbejder giver, når man har truffet beslutning om, at et ansættelsesforhold skal ophøre.

Er dit ansættelsesforhold omfattet af funktionærloven, skal du opsige dit ansættelsesforhold med respekt af det opsigelsesvarsel, som følger af funktionærloven.

En opsigelse adskiller sig fra en ophævelse af ansættelsesforholdet, som kan effektueres, hvis der er udvist en væsentlig misligholdelse fra arbejdsgivers side.

Hvor langt er dit opsigelsesvarsel?

Kan du godtgøre, at din ansættelsesaftale indgået for en rent midlertidig periode af maksimalt en måneds varighed, kan du opsige din ansættelsesaftale med dags varsel.

Er der aftalt prøvetid for ansættelsesforholdet, og ønsker du at opsige dit ansættelsesforhold i prøvetiden, kan du opsige ansættelsesforholdet med enten dags varsel eller 14 dages varsel forudsat, at du med respekt af dette varsel kan nå at fratræde din stilling, inden ansættelsesforholdet har varet i mere end 3 måneder.

Om du ved opsigelse i prøvetiden kan sige op med henholdsvis dags varsel eller 14 dages varsel, vil du kunne finde svaret på enten i din ansættelseskontrakt eller i den overenskomst, som dit ansættelsesforhold måtte være omfattet af.

Ønsker du i øvrigt at opsige din stilling, skal du efter funktionærloven varsle din opsigelse til fratrædelse med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Dog skal du være opmærksom på, at hvis dit opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver er forlænget, så det udgør mere end en måned, er det dette varsel, du skal respektere.

Har du accepteret, at dit opsigelsesvarsel er forlænget, så det udgør mere end en måned til udgangen af en måned, er det en gyldighedsbetingelse efter funktionærloven, at din arbejdsgiver har påtaget sig en forlængelse af mindst tilsvarende varighed. Er dette ikke tilfældet, er aftalen ugyldig. Det følger af funktionærloven. I denne situation kan du derfor nøjes med at opsige dit ansættelsesforhold med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Skal du lave en opsigelse skriftligt?

Ja. Er dit ansættelsesforhold omfattet af funktionærloven, følger det af loven, at en opsigelse skal være meddelt skriftligt senest den sidste dag i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe.

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du har mulighed for at tage stilling til vilkårene for din fratrædelse.

Hvorfor lave en opsigelse skriftligt?

Der er mange gode grunde til at lave en skriftlig opsigelse.

Ved at afgive opsigelsen skriftligt opfylder du funktionærlovens skriftlighedskrav til en opsigelse. Samtidig udgør en skriftlig opsigelse dokumentationen for, hvornår opsigelsen er afgivet og modtaget og hvornår opsigelsesperioden udløber.

Med en korrekt udformet opsigelse sikrer du ro og forudsigelighed mellem arbejdsgiver og medarbejder, så der er sikkerhed om, hvad der gælder.

Kan du opsige dit ansættelsesforhold allerede inden, du er startet?

Ja, men opsigelsesvarslet begynder først at løbe fra den dag, du har forpligtet dig til at tiltræde stillingen.

Det er derfor vigtigt, at du sørger for at varsle opsigelsen med et varsel, der svarer til det varsel, der ville gælde, hvis du først havde sagt din stilling op på din første arbejdsdag.

Samtidig er det vigtigt, at du klart tilkendegiver, at du er villig til at møde frem på den første aftalte arbejdsdag med henblik på at arbejde frem til opsigelsesperiodens udløb. Gør du ikke det, kan du risikere berettiget at blive mødt med et erstatningskrav fra din kommende arbejdsgiver på mindst en halv måneds løn på grund af ulovlig udeblivelse. Det følger af funktionærloven.

Hvordan laver du en opsigelse?

Det er væsentligt, at opsigelsen nøje afspejler de aftalte vilkår for ansættelsesaftalen, herunder at opsigelsen afgives med det korrekte opsigelsesvarsel. Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en skræddersyet opsigelse, som er tilpasset netop din situation.

Hvad indeholder en opsigelse?

 1. Parterne
 2. Dato for afgivelsen af opsigelsen
 3. Opsigelsesvarslets længde og datoen for fratrædelsen
 4. Særlige bemærkninger om ferie
 5. Særlige bemærkninger om en eventuelt aftalt kunde- og/ eller konkurrenceklausul
 6. Aflevering af effekter, som tilhører din arbejdsgiver
 7. Arbejdsgivers kvittering for modtagelsen af opsigelsen

Du er ikke forpligtet til at begrunde din opsigelse.

Har du fået et nyt job, eller vil du efter fratrædelsen etablere dig som selvstændig, og kan du efter udløbet af opsigelsesperioden blive omfattet af en kunde- og eller konkurrenceklausul, har din arbejdsgiver ret til vide, hvad du fremadrettet skal arbejde med og hvor arbejdet skal udføres.

Hvordan bliver en opsigelse gyldig?

Du bør overbringe opsigelsen til din arbejdsgiver og sørge for at få en skriftlig bekræftelse på modtagelsen. Er dette ikke muligt, bør du sende opsigelsen på en sådan måde, at du får et bevis på, hvornår den er kommet frem.

Hvis det er nødvendigt at sende opsigelsen til din arbejdsgiver, anbefaler Dokumenter.dk, at du sender den på en af de følgende måder, så du er sikker på, at opsigelsen kommer frem til arbejdsgiveren:

 • Anbefalet quickbrev
 • Som brev med afleveringsattest
 • Som e-mail med kvittering
 • Eller som brev der overbringes, og hvor arbejdsgiveren kvitterer for modtagelsen

Opsigelsen er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Dette dokument er gratis til dig

Har du spørgsmål til dokumentet, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Held og lykke med det næste skridt i dit arbejdsliv,

Teamet hos Dokumenter.dk

 

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Opsigelsen indeholder
 1. Angivelse af arbejdsgiver og medarbejderen
 2. Dato for afgivelsen af opsigelsen
 3. Angivelse af opsigelsesvarslets længde
 4. Mulighed for bemærkning om ferie
 5. Mulighed for bemærkning om kunde og/eller konkurrenceklausul
 6. Aflevering af effekter
 7. Arbejdsgivers kvittering for modtagelsen