Tilføj til favoritter

Børnetestamente

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti.

Online skabelon til børnetestamente

Hvis du dør, inden dit barn bliver myndigt, bestemmer Familieretshuset, hvem der er bedst egnet til at tage hånd om barnet og få forældremyndigheden over dit barn.
Med et børnetestamente kan du give Familieretshuset din vurdering af, hvem der er bedst egnet til at få forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave et børnetestamente. Vores guide sikrer, at du får oprettet børnetestamentet, så Familieretshuset klart og tydeligt bliver bekendt med, hvem du ønsker skal tage hånd om dit barn, hvis du dør, mens dit barn er lille og endnu ikke myndig. Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et skriftligt dokument, hvor du overfor Familieretshuset tilkendegiver, hvem der efter din vurdering bør få forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør, mens dit barn er umyndigt, dvs. under 18 år.

Med et børnetestamente kan du vejlede Familieretshuset om, hvem der i dine øjne er bedst rustet til at tage vare på dit barn både for din og for dit barns bedste.

Hvorfor skal du lave et børnetestamente?

Familieretshuset skal beslutte, hvem der skal overtage forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør, mens dit barn er under 18 år.

Familieretshuset træffer afgørelse ud fra de ansøgere, der er kommet om forældremyndigheden for dit barn.

Familieretshuset kender typisk ikke dig eller dit barn, hvorfor det kan være en vanskelig opgave at finde ud af, hvem der er bedst egnet til at tage vare på dit barn.

Ønsker du at have medindflydelse på, hvem der skal tage vare på dit barn, hvis du dør, skal du lave et børnetestamente. På den måde kan du gøre Familieretshuset bekendt med dine tanker og overvejelser om, hvem du selv vurderer er den rigtige til at overtage forældremyndigheden og omsorgen for dit barn.

Hvem kan oprette et børnetestamente?

Enhver forældremyndighedsindehaver kan lave et børnetestamente.

Deler du forældremyndigheden med barnets anden forælder, og bor I ikke sammen, kan du selv oprette et børnetestamente med dine ønsker og tilkendegivelser af, hvem du vurderer, der er bedst egnet til at tage hånd om dit barn.

Du behøver ikke den anden forælders godkendelse for at oprette et børnetestamente. Et børnetestamente er en tilkendegivelse, som Familieretshuset kan inddrage i vurdering af forældremyndighedsspørgsmålet.

Deler du forældremyndigheden med dit barns anden forælder, og er den anden forælder i live, vil forældremyndigheden automatisk overgå til den anden forælder. Bor barnet ikke sammen med den “anden” forælder på tidspunktet for din død, kan andre end den tilbageværende forælder ansøge om at få forældremyndigheden tillagt. Dette kan f.eks. være bedsteforældre, stedforældre eller andre nærtstående.

Har du forældremyndigheden alene, og bor dit barn fast sammen med dig, når du går bort, kan andre end den tilbageværende forælder ansøge om at få forældremyndigheden tillagt. Dette kan f.eks. være, at din nye partner har fungeret i forældrerollen overfor dit barn og har en så tæt tilknytning med dit barn, at det mest naturlige vil være, at din partner overtager forældrerollen.

Hvordan opretter du et børnetestamente?

Det er nemt og hurtigt at oprette et børnetestamente hos Dokumenter.dk. Du indtaster dine oplysninger og ønsker, og vores intelligente guide fører dig sikkert og trygt igennem oprettelsesprocessen.

Når du har lavet børnetestamentet, får du automatisk et dokumentet direkte til download og klar til underskrift. Hvis du ønsker, at børnetestamentet automatisk skal blive fremsendt til Familieretshuset, når du dør, kan du med fordel underskrive børnetestamentet hos notaren. Et børnetestamente oprettet hos notaren bliver automatisk sendt til den skifteret, du tilhører, når du dør.

Dokumenter.dk anbefaler, at du drøfter børnetestamentet med den eller de personer, du indsætter. Så er personen informeret om dit ønske. Er børnetestamentet ikke påtegnet af notaren, kan du for at sikre dig, at børnetestamentet ikke forsvinder eller bliver glemt, give en kopi til den eller de personer, der er indsat i børnetestamentet.

Hvad indeholder et børnetestamente?

 • Oplysninger om, hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden for dit barn
 • Begrundelsen
 • Eventuel bestemmelse om økonomisk tilskud/bidrag til den, der overtager forældremyndigheden
 • Underskrift

Forskellen på et børnetestamente og et almindeligt testamente?

Et børnetestamente er ikke et juridisk bindende dokument, men din klare og velbegrundede tilkendegivelse af og ønske om, hvem du anser for bedst egnet til at tage vare på dit barn, hvis du dør.

Familieretshuset er ikke forpligtet til at følge dine ønsker, men som barnets forælder, kender du dit barns behov, og Familieretshuset vil derfor tage dit børnetestamente med i vurderingen af, hvem der skal have forældremyndigheden over dit umyndige barn.

Hvis du samtidig med dit børnetestamente opretter et ”almindeligt” testamente, kan du med fordel samle de to dokumenter i ét samlet dokument, testamentet, sædvanligvis et notartestamente.

Et testamente er dit dokument med dine beslutninger om, hvordan arven efter dig skal fordeles. Hvis du har børn, kan du med et testamente bestemme over ¾ af arven efter dig. Den sidste ¼ er såkaldt tvangsarv, og af den skal henholdsvis ½ tilfalde din ægtefælle og ½ tilfalde dine børn.

Du kan nemt og sikkert oprette begge testamentstyper hos Dokumenter.dk.  Når du opretter et testamente hos Dokumenter.dk, bliver du spurgt, om du samtidig ønsker at oprette et børnetestamente.

Der er flere fordele ved at samle de to dokumenter i ét. Køber du et almindeligt testamente hos Dokumenter.dk, har du gratis mulighed for at tilvælge et børnetestamente. Du slipper derfor for at betale for to dokumenter. Hvis du samler de to dokumenter i ét testamente, skal du samtidig kun betale ét gebyr til notaren.

Hvordan bliver børnetestamentet gyldigt?

Et børnetestamente er ikke et juridisk bindende dokument, og det er derfor ikke et krav om, at dokumentet påtegnes af en notar/eller retten.

Der er tale om et ønske fra din side, som Familieretshuset lader indgå i sin vurdering.

Et børnetestamente skal være underskrevet for at være gyldigt.

Familieretshuset inddrager børnetestamentet i vurderingen af, hvem der skal have forældremyndigheden.

Det er derfor en god ide, at børnetestamentet er offentligt registreret, hvilket bedst sker ved at notarpåtegne børnetestamentet. Det sikrer samtidig, at børnetestamentet automatisk kommer frem ved din død.

Hvordan underskriver man et børnetestamente hos notaren?

Vælger du at sikre børnetestamentet ved en notarpåtegning, skal du først underskrive testamentet, når du er hos notaren.

Notaren er en myndighedsperson ansat hos Skifteretten.

Notaren skal være til stede, når du underskriver børnetestamentet for at kunne bekræfte din underskrift. Notarens bekræftelse af din underskrift hedder en notarpåtegning.  Skal du have påtegnet børnetestamentet, foregår det hos notaren i Skifteretten.

I nogle retskredse skal du bestille tid hos notaren, i andre kan du blot møde op hos notaren i rettens åbningstid. Du kan finde din retskreds og den enkelte rets retningslinjer via domstolens hjemmeside – https://domstol.dk/selvbetjening/find-ret/

Til notaren skal du medbringe:

 • 2 udskrifter af børnetestamentet. Børnetestamentet skal være udskrevet på almindeligt A4-papir og udskrevet på enkeltsider – ikke dobbeltsidede udskrivninger.
 • Offentlig billedlegitimation, f.eks. i form af pas eller kørekort.
 • Notaren opkræver DKK 300,00 pr. dokument. Notarpåtegning af børnetestamentet koster således DKK 300,00. Der betales ikke dobbelt, selvom du skal have 2 eksemplarer med og heller ikke, hvis børnetestamentet er oprettet inde i et almindeligt testamente.

Dokumenter.dk anbefaler, at du medbringer beløbet i kontanter, da det ikke er alle retter, der tager Dankort eller MobilePay.

Selve processen hos notaren foregår sådan:

 • Du kommer ind på notarens kontor. Bemærk, at det sædvanligvis kun er dig, der får lov til at komme ind, når dokumentet underskrives.
 • Notaren beder om dokumentation for din person – billedlegitimation.
 • Notaren stiller dig et par spørgsmål for at sikre, at du er ”ved dine sansers fulde brug” og forstår, hvad du er ved at skrive under på.
 • Du daterer og underskriver nu børnetestamentet foran notaren.
 • Notaren påtegner (stempler og underskriver) herefter børnetestamentet. Nogle steder får du børnetestamentet med retur med det samme. Andre steder sender notaren efterfølgende dokumentet til dig med posten.

Notaren forholder sig ikke til indholdet af børnetestamentet og gennemgår ikke børnetestamentets indhold.

Kan jeg fortryde eller ændre et børnetestamente?

Ja. Har du oprettet et børnetestamente, kan du ændre eller tilbagekalde børnetestamentet.

Har du oprettet børnetestamentet i samme dokument som dit almindeligt testamente, kan du ændre hele testamentet eller lave en kodicil, hvis du kun ønsker at ændre børnetestamentet. En kodicil er et tillæg til testamentet.

En ændring eller en tilbagekaldelse af et børnetestamente skal ske efter samme fremgangsmåde, som det tidligere børnetestamente er oprettet på.  Et notarpåtegnet børnetestamente skal tilbagekaldes/ændres med et skriftligt dokument (kodicil eller børnetestamente) med notarpåtegning.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Børnetestamentet er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed. Mette beskæftiger sig til hverdag med rådgivning af privatpersoner. Mette har stor erfaring med familieformueretten, dødsbobehandling, arveplanlægning og ejendomshandler. Mette hjælper hvert år mange ægtefæller, enlige og samlevende par med udarbejdelse af børnetestamente, så de sikrer sig – hvis det utænkelige sker – at forældrene får mulighed for at vejlede Familieretshuset om, hvem der er bedst egnet til at overtage forældremyndigheden over deres barn.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45331830 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Børnetestamentet indeholder bl.a.
 1. Oplysninger om, hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden for dit barn
 2. Begrundelsen for ønsket
 3. Eventuel bestemmelse om økonomisk tilskud/bidrag til den, der overtager forældremyndigheden
 4. Underskrift