Tilføj til favoritter

Børnetestamente

Lav et børnetestamente online på få minutter. Med et børnetestamente kan du give Familieretshuset din vurdering af, hvem der er bedst egnet til at få forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør.

Vores platform guider dig hele vejen.

Online skabelon til børnetestamente

Hvis du dør, inden dit barn bliver myndigt, bestemmer Familieretshuset, hvem der er bedst egnet til at tage hånd om barnet og få forældremyndigheden over dit barn.

Med et børnetestamente kan du give Familieretshuset din vurdering af, hvem der er bedst egnet til at få forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør.

Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave et børnetestamente online. Vores platform guider dig hele vejen.

Vores guide sikrer, at du får oprettet børnetestamentet, så Familieretshuset klart og tydeligt bliver bekendt med, hvem du ønsker skal tage hånd om dit barn, hvis du dør, mens dit barn er lille og endnu ikke myndig.

Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et skriftligt dokument, hvor du overfor Familieretshuset tilkendegiver, hvem der efter din vurdering bør få forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør, mens dit barn er umyndigt, dvs. under 18 år.

Med et børnetestamente kan du vejlede Familieretshuset om, hvem der i dine øjne er bedst rustet til at tage vare på dit barn både for din og for dit barns bedste.

Hvorfor skal du lave et børnetestamente?

I Danmark er det Familieretshuset, der skal beslutte, hvem der skal overtage forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør, mens dit barn er under 18 år.

Hvis du ønsker at have medindflydelse på, hvem der skal tage vare på dit barn, hvis du dør, inden dit barn eller børn bliver myndige, skal du lave et børnetestamente.

På den måde kan du gøre Familieretshuset bekendt med dine tanker og overvejelser om, hvem du selv vurderer er den rigtige til at overtage forældremyndigheden og omsorgen for dit barn.

Familieretshuset træffer afgørelse ud fra de ansøgere, der er kommet om forældremyndigheden for dit barn.

Familieretshuset kender typisk ikke dig eller dit barn, hvorfor det kan være en vanskelig opgave at finde ud af, hvem der er bedst egnet til at tage vare på dit barn. Derfor er din tilkendegivelse og begrundelse derfor vigtig.

Hvad indeholder et børnetestamente?

 • Oplysninger om, hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden for dit barn
 • Begrundelsen
 • Eventuel bestemmelse om økonomisk tilskud/bidrag til den, der overtager forældremyndigheden
 • Underskrift

Hvem kan oprette et børnetestamente?

Enhver forældremyndighedsindehaver kan lave et børnetestamente.

Deler du forældremyndigheden med barnets anden forælder, og bor I ikke sammen, kan du selv oprette et børnetestamente med dine ønsker og tilkendegivelser af, hvem du vurderer, der er bedst egnet til at tage hånd om dit barn.

Du behøver ikke den anden forælders godkendelse for at oprette et børnetestamente. Et børnetestamente er en tilkendegivelse, som Familieretshuset kan inddrage i vurdering af forældremyndighedsspørgsmålet.

Deler du forældremyndigheden med dit barns anden forælder, og er den anden forælder i live, vil forældremyndigheden automatisk overgå til den anden forælder.

Bor barnet ikke sammen med den “anden” forælder på tidspunktet for din død, kan andre end den tilbageværende forælder ansøge om at få forældremyndigheden tillagt. Dette kan f.eks. være bedsteforældre, stedforældre eller andre nærtstående.

Har du forældremyndigheden alene, og bor dit barn fast sammen med dig, når du går bort, kan andre end den tilbageværende forælder ansøge om at få forældremyndigheden tillagt.

Dette kan f.eks. være, at din nye partner har fungeret i forældrerollen overfor dit barn og har en så tæt tilknytning med dit barn, at det mest naturlige vil være, at din partner overtager forældrerollen.

Begrundelsen

Din beskrivelse af, hvorfor netop denne eller disse person(er) ønskes at blive tillagt forældremyndigheden, kaldes begrundelsen.

Begrundelsen bør være beskrivende og forholde sig til, hvorfor det netop er denne /disse personer, der ønskes til at overtage ansvaret og omsorgen.

Indsættes der en anden person end den anden forældre, er det en god ide at komme med en begrundelse for, hvorfor de/den indsatte person(er) anses for bedre egnet til at overtage forældremyndigheden frem for den anden forældre.

Dog uden, at den anden forældre udskammes.

En begrundelse for, hvorfor du/I anser den eller de indsatte personer, som bedst egnet bør tage udgangspunkt i barnets tilknytning og i, om barnet kan blive i vante omgivelser.

Når du følger dokumentguiden på Dokumenter.dk, kan du se eksempler på begrundelser og eventuelt vælge et eksempel på begrundelse.

Eksemplerne kan nemt tilrettes online, så begrundelsen passer til netop din/jeres situation.

Hvordan opretter du et børnetestamente?

Det er nemt og hurtigt at oprette et børnetestamente hos Dokumenter.dk. Du indtaster dine oplysninger og ønsker, og vores intelligente guide fører dig sikkert og trygt igennem oprettelsesprocessen.

Når du har lavet børnetestamentet, får du automatisk dokumentet direkte til download og klar til underskrift. Det tager kun få minutter.

Dokumenter.dk anbefaler, at du drøfter børnetestamentet med den eller de personer, du indsætter, så personen eller personerne informeret om dit ønske.

For at sikre dig, at børnetestamentet ikke forsvinder eller bliver glemt, kan du med fordel også give en kopi til den eller de personer, der er indsat i børnetestamentet.

Det er rettidig omhu.

Hvis du ønsker, at børnetestamentet automatisk skal blive fremsendt til Familieretshuset, når du dør, bør du booke, underskrive og notarpåtegne børnetestamentet ved fysisk fremmøde hos notaren.

Et børnetestamente oprettet hos notaren bliver automatisk sendt til den skifteret, du tilhører, når du dør.

Du kan læse mere om processen nedenfor.

Hvordan bliver børnetestamentet gyldigt?

Et børnetestamente skal være underskrevet for at være gyldigt.

Du kan selv vælge, om du vil:

 1. Underskrive dokumentet i hånden i dag.
 2. Underskrive det for en notar ved skifteretten.

Vælger du at underskrive uden notarpåtegning, anbefaler vi, at du udskriver og underskriver kopier, som du giver til den eller de personer, du har valgt at pege på skal overtage forældremyndigheden.

Din eget børnetestamente bør opbevares sikkert og forsvarligt f.eks. i et pengeskab eller i banken sammen med andre vigtige private dokumenter.

Hvordan underskriver man et børnetestamente hos notaren?

Ønsker du at sikre, at børnetestamentet automatisk kommer frem ved din død, er det god ide, at børnetestamentet bliver offentligt registreret. Der sker bedst ved at lade  børnetestamentet notarpåtegne.

Vælger du at sikre børnetestamentet ved en notarpåtegning, foregår det hos notaren ved Skifteretten. Notaren er en myndighedsperson ansat hos Skifteretten.

Notarens bekræftelse af din underskrift hedder en notarpåtegning.

Notaren skal være til stede, når du underskriver børnetestamentet for at kunne bekræfte din underskrift. Du skal du først underskrive testamentet, når du er hos notaren.

I nogle retskredse skal du bestille tid hos notaren, i andre kan du blot møde op hos notaren i rettens åbningstid. Du kan finde din retskreds og den enkelte retningslinjer via domstolens digitale selvbetjening her: www.domstol.dk/notarbooking

Til notaren skal du medbringe:

 • 2 udskrifter af børnetestamentet.
 • Børnetestamentet skal være udskrevet på almindeligt A4-papir og udskrevet på enkeltsider – ikke dobbeltsidede udskrivninger.
 • Offentlig billedlegitimation, f.eks. i form af pas eller kørekort.
 • Kontanter til betaling af offentligt gebyr til notaren.

Bemærk: Notaren opkræver DKK 300 pr. i gebyr for sin notarpåtegning af børnetestamentet. Der betales ikke dobbelt, selvom du skal have 2 eksemplarer med og heller ikke, hvis børnetestamentet er oprettet inde i et almindeligt testamente.

Dokumenter.dk anbefaler, at du medbringer beløbet i kontanter, da det ikke er alle retter, der tager Dankort eller MobilePay.

Selve processen hos notaren foregår sådan:

 • Du kommer ind på notarens kontor. Bemærk, at det sædvanligvis kun er dig, der får lov til at komme ind, når dokumentet underskrives.
 • Notaren beder om dokumentation for din person – billedlegitimation i form af pas eller kørekort.
 • Notaren stiller dig et par spørgsmål for at sikre, at du er ”ved dine sansers fulde brug” og forstår, hvad du er ved at skrive under på.
 • Du daterer og underskriver nu børnetestamentet foran notaren.
 • Notaren påtegner (stempler og underskriver) herefter børnetestamentet.
 • Nogle steder får du børnetestamentet med retur med det samme. Andre steder sender notaren efterfølgende dokumentet til dig med posten.

Bemærk: Notaren forholder sig ikke til indholdet af børnetestamentet og gennemgår ikke børnetestamentets indhold.

Kan jeg fortryde eller ændre et børnetestamente?

Ja. Har du oprettet et børnetestamente, kan du ændre eller tilbagekalde børnetestamentet.

Har du oprettet børnetestamentet i samme dokument som dit almindeligt testamente, kan du ændre hele testamentet eller lave en kodicil, hvis du kun ønsker at ændre børnetestamentet. En kodicil er et tillæg til testamentet.

En ændring eller en tilbagekaldelse af et børnetestamente skal ske efter samme fremgangsmåde, som det tidligere børnetestamente er oprettet på.

Et notarpåtegnet børnetestamente skal tilbagekaldes/ændres med et skriftligt dokument (kodicil eller børnetestamente) med notarpåtegning.

Hvad er forskellen på et almindeligt testamente og et børnetestamente?

Et testamente er et juridisk bindende dokument med dine beslutninger om, hvordan arven efter dig skal fordeles.

Hvis du har børn, kan du med et testamente bestemme over ¾ af arven efter dig. Den sidste ¼ er såkaldt tvangsarv, og af den skal henholdsvis ½ tilfalde din ægtefælle og ½ tilfalde dine børn.

Et børnetestamente er ikke et juridisk bindende dokument, men din klare og velbegrundede tilkendegivelse af og ønske om, hvem du anser for bedst egnet til at tage vare på dit barn, hvis du dør.

Familieretshuset er ikke forpligtet til at følge dine ønsker, men som barnets forælder, kender du dit barns behov, og Familieretshuset vil derfor tage dit børnetestamente med i vurderingen af, hvem der skal have forældremyndigheden over dit umyndige barn.

Hvis du samtidig med dit børnetestamente opretter et ”almindeligt” testamente, kan du med fordel samle de to dokumenter i ét samlet dokument, testamentet, sædvanligvis et notartestamente. Hvis du samler de to dokumenter i ét testamente, skal du samtidig kun betale ét gebyr til notaren.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Du kan gemme dit udkast og færdiggøre det senere.

For at gemme dit udkast, skal du oprette en personlig brugerprofil.

Det er gratis.

Hvem har lavet børnetestamentet?

Børnetestamentet er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed. Mette beskæftiger sig til hverdag med rådgivning af privatpersoner. Mette har stor erfaring med familieformueretten, dødsbobehandling, arveplanlægning og ejendomshandler.

Mette hjælper hvert år mange ægtefæller, enlige og samlevende par med udarbejdelse af børnetestamente, så de sikrer sig – hvis det utænkelige sker – at forældrene får mulighed for at vejlede Familieretshuset om, hvem der er bedst egnet til at overtage forældremyndigheden over deres barn.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Børnetestamentet indeholder bl.a.
 1. Oplysninger om, hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden for dit barn
 2. Begrundelsen for ønsket
 3. Eventuel bestemmelse om økonomisk tilskud/bidrag til den, der overtager forældremyndigheden
 4. Underskrift