Tilføj til favoritter

Allonge om selvskyldnerkaution

Lav hurtigt og sikkert en allonge om selvskyldnerkaution på få minutter. Allongen kan vedlægges erhvervslejekontrakten som bilag og er udlejers sikkerhed for at lejer opfylder sine forpligtelser overfor udlejer.

Udfyld nemt skabelon til selvskyldnerkaution online

Denne skabelon indeholder en allonge om lejers selvskyldnerkaution. Allongen kan vedlægges erhvervslejekontrakten som bilag og er udlejers sikkerhed for at lejer opfylder sine forpligtelser overfor udlejer. Ved at bruge vores skabelon kan du nemt selv lave en allonge til en brøkdel af prisen end hos en advokat.

Hvad betyder kaution?

Kaution betyder, at en person eller en virksomhed indestår for at betale en anden person eller virksomheds gældsforpligtelse, hvis denne ikke selv kan betale. Kaution kan bruges for at skabe en større sikkerhed og tryghed for, at udlejer opnår dækning i tilfælde af, at lejer ikke betaler husleje.

Kaution i erhvervslejemål

Ofte er lejer et selskab, der har begrænset hæftelse. Udlejer kan vælge at betinge sig kaution fra de personlige ejere af selskabet. Det betyder, at hvis lejer pludselig ikke kan betale, kan udlejer gå til selskabets ejere og bede dem om at betale. De personlige ejere vil hæfte med hele deres formue, hvorimod selskabet alene hæfter begrænset. På denne måde er udlejer bedre sikret, da hæftelsen ikke er begrænset til selskabets formue. I tilfælde af, at lejer (selskabet) går konkurs, vil en udlejer, som har betinget sig kaution kunne søge dækning hos selskabets ejere i deres personlige formue.

Er der forskellige typer af kaution?

Ja. Der findes flere forskellige kautionsformer. I erhvervslejeretlige forhold er de mest anvendte simpel kaution og selvskyldnerkaution.

Hvad er simpel kaution?

Simpel kaution er en kaution, hvor udlejer først kan kræve betaling, når udlejer har dokumenteret, at lejer ikke kan betale de pligtige ydelser i henhold til erhvervslejekontrakten. Lejer skal med andre ord være erklæret insolvent, og være ude af stand til at betale sine forpligtelser. Denne type kaution kræver, at udlejer kan dokumentere, at lejer er ude af stand til at betale. Dette kræver en indsats fra udlejers side, da udlejer forgæves skal have forsøgt at indkræve pengene hos lejer. Denne proces kan være tidskrævende.

Hvad er selvskyldnerkaution?

Selvskyldnerkaution er en kautionsform, hvor udlejer kan kræve betaling fra kautionisten, så snart lejer har misligholdt sin betalingsforpligtelse over for udlejer. Selvskyldnerkaution kræver ikke, at udlejer rykker for betaling eller forsøger at inddrive det skyldige. Så snart lejen er forfalden til betaling, og lejer ikke har betalt, har udlejer mulighed for at søge det skyldige betalt hos selvskyldnerkautionisten. Selvskyldnerkaution er en af de mest benyttede kautionsformer. Udlejer vil ikke skulle vente på, at lejer først erklæres insolvent, da udlejer kan gå til kautionisten med det samme. Dette gør processen hurtigere for udlejer, og udlejer er bedre stillet end ved simpel kaution.

Hvem er selvskyldnerkautionisten?

Hvis lejer er et selskab, vil det ofte været selskabets fysiske ejer, der er selvskyldnerkautionist.

Hvordan sikres udlejer ved selvskyldnerkaution?

Udlejer sikres ved, at udlejer kan gå direkte til selvskyldnerkautionisten, hvis lejer ikke betaler skyldig leje. Udlejer har derved større mulighed for at få sine penge.

Ved selvskyldnerkautionen hæfter selvskyldnerkautionisten nemlig overfor udlejer i enhver henseende i henhold til erhvervslejekontrakten og erhvervslejeforholdet i øvrigt. Selvskyldnerkautionisten hæfter med hele sin egen personlige formue. Udlejer er derved bedre sikret end hvis udlejer kun kunne gå efter selskabet ved manglende betaling.

Hvordan laver du en allonge om selvskyldnerkaution?

Ved at bruge Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt og hurtigt lave en allonge til erhvervslejekontrakten om, at lejer skal hæfte ved selvskyldnerkaution. Vores guide sørger for, at du har alle informationer med i allongen, så du er sikker på, at kunne gå direkte til selvskyldnerkautionisten (ejeren af lejers selskab), hvis lejer ikke betaler leje eller anden pengepligtig ydelse til tiden.

Hvad betyder en allonge?

Allonge er et tillæg der vedlægges erhvervslejekontrakten. Du kan vedlægge allonge om selvskyldnerkaution allerede fra start, når erhvervslejekontraktens indgås for at sikre dig bedst muligt som udlejer.

Hvad sker der, når lejer ikke kan betale?

Hvis lejer er et selskab, og selskabets fysiske ejer er selvskyldnerkautionist, kan du gå direkte til vedkommende, når lejer ikke betaler skyldig leje. Selskabets ejer vil hæfte overfor dig, som udlejer med hele sin personlige formue.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Allongen om selvskyldnerkaution indeholder
  1. Henvisning til erhvervslejekontrakten
  2. Angivelse af lejer og udlejer
  3. Bestemmelse om selvskyldnerkaution
  4. Personlig underskrift fra kautionisten