Tilføj til favoritter

Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti.

Nem online skabelon til tilbud om betaling af ejerskifteforsikring

Hent hurtigt og nemt en skabelon med sælgers afgivelse af tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie ved handel af fast ejendom og få tryghed i dit hussalg. Vores guide sikrer, at du som sælger får afgivet det tilbud om betaling af ejerskifteforsikringspræmien, som du er forpligtet til ved salg af fast ejendom omfattet af forbrugerbeskyttelsesreglerne.

Sælgers tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie

Når man sælger en fast ejendom, kan man som sælger vælge, om handlen skal være omfattet af forbrugerbeskyttelsesreglerne.

Fordelen ved dette er, at sælger bliver fritaget for det 10-årige hæftelsesansvar for skjulte fejl og mangler, der er gældende ret ved ejendomshandler uden forbrugerbeskyttelsesreglerne. Uden fritagelsen kan du som sælger i 10 år, fra du har solgt, blive mødt med krav om erstatning fra køber.

Vores guide sikrer, at du som sælger får afgivet det tilbud om betaling af ejerskifteforsikringspræmien, som du er forpligtet til ved salg af fast ejendom omfattet af forbrugerbeskyttelsesreglerne. Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Hvornår skal sælger afgive tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie?

Du skal afgive et tilbud, når du ønsker, at dit hussalg skal være omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom – også kaldet LFFE.

Dit tilbud være afgivet, inden køber har afgivet et købstilbud.

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LFFE)

Forudsætninger for, at salget af din faste ejendom er omfattet af LFFE, er:

 • at der er tale om en fast ejendom, sædvanligvis et hus
 • at sælger har anvendt huset til privatbeboelse
 • at der udarbejdes tilstandsrapport
 • at der udarbejdes elsynsrapport
 • at sælger fremlægger tilbud om ejerskifteforsikring
 • at sælger tilbyder at betale halvdelen af forsikringspræmien

Der udarbejdes sædvanligvis ikke tilstands- og elsynsrapport over ejerlejligheder, da rapporterne skal omfatte hele ejendommen og ikke kun den lejlighed, der sælges. Derfor er det mest almindeligt, at LFFE kun omfatter handler af huse.

Ved salg af en ejerlejlighed kan handlen omfattes af LFFE. Det kræver dog, at der udarbejdes en tilstandsrapport og elsynsrapport for hele ejendommen. Er der f.eks. tale om en villalejlighed i et mindre boligkompleks, kan du overveje, om du vil have handlen omfattet og indhente konkret tilbud på udarbejdelse af de to rapporter og ejerskifteforsikringstilbud hos henholdsvis byggesagkyndig, elektriker og forsikringsselskab.

Om køber vælger at tegne ejerskifteforsikring eller ej er ikke afgørende for, hvorvidt handlen kan være omfattet af LFFE. Afgørende er, at sælger opfylder sine krav.

Sælger er alene forpligtet til at betale halvdelen af den billigste ejerskifteforsikringspræmie, der relaterer sig til det ejerskifteforsikringstilbud, som sælger har fremsendt til køber – dvs. 5-årig basisdækning.

Vælger køber en anden ejerskifteforsikring – billigere eller dyrere – er sælger alene forpligtet til at betale for den billigste af den tilbudte dækning.

Tegner køber ikke en ejerskifteforsikring, skal sælger ikke betale. Sælger er dog stadig dækket af fritagelsen for hæftelsesansvaret.

Uden LFFE – hvornår er en handel ikke omfattet

En handel er ikke omfattet af LFFE, hvis sælger ikke har opfyldt ovenstående krav.

Er der tale om handel af en ejerlejlighed, en ubebygget grund, eller har køber et indgående kendskab til boligen, er handlen som udgangspunkt ikke omfattet af LFFE.

Det betyder, at sælgers ansvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen består i 10 år, og køber kan ikke tegne en ejerskifteforsikring for boligen.

Har køber et indgående kendskab til ejendommen, kan der i visse tilfælde udarbejdes en tro- og love-erklæring overfor ejerskifteforsikringsselskabet, hvorefter handlen i nogle tilfælde alligevel kan blive omfattet af LFFE. Det kan f.eks. være ved en skilsmisse eller dødsbo, hvor f.eks. arvingen bor i ejendommen.

Hvad indeholder sælgers tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie?

 • Parterne (køber og sælger)
 • Ejendommens adresse
 • nr. og ejerlav
 • Sælgers uigenkaldelige tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie
 • Dato for afgivelse af betalingstilbuddet
 • Oplysning om, hvorledes LFFE er opfyldt
 • Sælgers underskrift

 Hvordan bliver sælgers tilbud gyldigt?

Sælgers tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie bliver gyldigt, når det er underskrevet af sælger og afleveres til den potentielle køber sammen med ovennævnte nødvendige dokumenter.

Du kan nemt underskrive dokumentet med tilbud om betaling af halv forsikringspræmie digitalt via Dokumenter.dk eller ved at udskrive dokumentet og underskrive det fysisk.

Hvilke andre dokumenter er nødvendige i salgsprocessen?

Andre relevante juridiske dokumenter i forbindelse med en ejendomshandel er købsaftalen, oplysning om fortrydelsesret og refusionsopgørelse eller eventuel overdragelseserklæring ved skilsmisse. Hos Dokumenter.dk kan du nemt finde disse juridiske dokumenter.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Sælgers tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed. Mette har stor erfaring med rådgivning af ejendomshandler – både som berigtigende advokat og som sælgers rådgiver.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Dokumentet indeholder bl.a.
 1. Parterne (køber og sælger)
 2. Ejendommens adresse
 3. Matr.nr. og ejerlav
 4. Sælgers uigenkaldelige tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie
 5. Dato for afgivelse af betalingstilbuddet
 6. Oplysning om, hvorledes LFFE er opfyldt