Tilføj til favoritter

Skrivelse om urådighed i forbindelse med konkurs (Person)

Udarbejd på få minutter en skrivelse om urådighed inkl. postspærring til personlig fallent.

Brev til personlig fallent om urådighed m.v. ved personlig konkurs.

Skabelonen til brev om urådighed til en personlig fallent.

Skabelonen er udarbejdet i overensstemmelse med konkursloven og især dens § 29 om konkursens virkninger og bestemmelser om postspærring m.v. i KL § 100 ff.

Fallenten mister sin adgang til at råde over sine aktiver fra tidspunktet for afsigelsen af konkursdekretet.

Hvad betyder urådighed?

Urådighed betyder, at fallenten mister retten til at råde over sine aktiver. Denne råderet overgår fra dekrettidspunktet til kurator. Brevet er et typisk brev til en personlig fallent.

Der sondres ikke mellem aktiver tilhørende den konkursramte virksomhed og fallentens private midler, fx hans egen ejerbolig ect. Konkursen omfatter alle hans aktiver.

Udlevering af aktiver

Fallenten instrueres om, at udlevere alle de aktiver, der er i hans besiddelse til kurator.

Kurator sørger for at konkursen tinglyses på fallentens faste ejedomme m.v.

Postspærring

Kurator kan bede skifteretten om, at der etableres postspærring efter KL § 104 a ff.

Hvad skal urådigheds-brevet indeholde?

Det vigtigste er budskabet om:

(1) urådighed, og

(2) pligt til at udlevere aktiver tilhørende konkursboet og

(3) postspærring m.v.

Dermed er fallenten klart gjort opmærksom på sine pligter overfor konkursboet, men også sine rettigheder.

Er der tilbageholdsret?

Nej, fallenten har ingen tilbageholdsret, da konkursen omfatter alle hans aktiver ved en personlig konkurs.

Har han fx en firmabil m.v., skal den udleveres til kurator.

Hvad betyder konkursregulering?

Konkursregulering er ikke relevant, da personen ikke kan anmelde noget lønkrav i hans eget personlige konkursbo.

Hvem har udarbejdet skrivelsen om urådighed på dokumenter.dk?

Skrivelsen om urådighed til personlig fallent er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

 

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Skrivelsen indeholder
  1. Oplysninger om personen, der er taget under konkurs
  2. Oplysning om postspærring
  3. Anmodning om materiale
  4. Orientering om boets behandling og virkning af konkursen