Tilføj til favoritter

Tillæg til ansættelseskontrakt om immaterielle rettigheder

Lav hurtigt og sikkert et tillæg til ansættelseskontrakt om immaterielle rettigheder på få minutter. I et tillæg til ansættelseskontrakt om ejerskab af immaterielle aktiver sikrer du dine rettigheder til disse immaterielle aktiver i forhold til dine medarbejdere, hvis dette ikke allerede fremgår af deres eksisterende ansættelseskontrakter.

Skabelon til tillæg til ansættelseskontrakt om ejerskab af immaterielle aktiver

I et tillæg til ansættelseskontrakt om ejerskab af immaterielle aktiver sikrer du dine rettigheder til disse immaterielle aktiver i forhold til dine medarbejdere, hvis dette ikke allerede fremgår af deres eksisterende ansættelseskontrakter. Vores guide sikrer, at du får et tillæg om ejerskab af immaterielle aktiver til en ansættelseskontrakt, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen.

Hvad er immaterielle aktiver?

Immaterielle aktiver er de ikke-fysiske aktiver, som din virksomhed råder over. Der kan eksempelvis være tale om goodwill, arbejdstageres opfindelser, patentrettigheder, varemærker, ophavsret, brugsmodeller, IT-programmer, tekster, licenser og fremstillings- eller arbejdsmetoder.

Skal du lave et tillæg til dine medarbejderes kontrakter om immaterielle aktiver?

Ja – hvis du ikke allerede har bestemmelser i dine ansættelseskontrakter med dine medarbejdere, anbefaler Dokumenter.dk, at du laver tillæg til dine medarbejderes kontrakter herom.

Der er på en række områder om immaterielle aktiver mulighed for at fravige lovbestemmelser eksempelvis i lov om arbejdstageres opfindelser mulighed for at stramme op på retsstillingen så du opnår en bedre mulighed på at passe godt på ejerskabet af din virksomheds immaterielle aktiver.

Samtidig indebærer et tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakter om immaterielle aktiver en oplagt mulighed for at præcisere retsstillingen overfor dine medarbejdere på et område, som typisk vil have meget stor værdi for dig som virksomhedsejer.

Hvorfor lave et tillæg til dine medarbejderes kontrakter om ejerskab af immaterielle aktiver?

Der er mange gode grunde til at lave en skriftlig aftale med dine medarbejdere om ejerskab til din virksomheds immaterielle aktiver.

Mundtlige aftaler er bindende, men svære at bevise. Samtidig følger det af ansættelsesbevisloven, at alle væsentlige vilkår for et ansættelsesforhold skal fremgå af dine medarbejderen ansættelseskontrakter. Derfor bør man lave en skriftlig aftale om ejerskab til din virksomheds immaterielle aktiver.

En god aftale om ejerskab af immaterielle aktiver skaber ro og forudsigelighed mellem arbejdsgiver og medarbejder, så der er sikkerhed om, hvad der gælder. Du undgår dermed unødige tvister, dyre advokatomkostninger og risiko for et dårligt omdømme.

Vores skabelon til et tillæg om ejerskab af immaterielle aktiver til dine medarbejdere tager højde for lovgivningen på området, herunder lov om arbejdstageres opfindelser og ophavsretsloven.  Den er designet, så den nemt tilrettes dine ønsker indenfor de rammer og muligheder, som lovgivningen opstiller.

Hvordan laver du et tillæg til dine medarbejderes kontrakter om ejerskab af immaterielle aktiver?

Det er væsentligt, at aftalen om ejerskab af immaterielle aktiver nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen.

Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål. Hvorefter får du til din mail og direkte til download leveret en skræddersyet aftale, der er tilpasset lige netop din situation.

Hvad indeholder tillægget til dine medarbejderes kontrakter om immaterielle aktiver?

 1. Parterne
 2. Bestemmelse om knowhow
 3. Bestemmelsen om ret til ejerskab til immaterielle aktiver, herunder aktiver, som frembringes af arbejdstageren under ansættelsen og indtil 6 måneder efter ansættelsesforholdets ophør
 4. Rettigheder i forhold til opfindelser herunder eksempelvis forbedring af fremstillings- og/eller arbejdsmetoder eller af produkter
 5. Henvisninger til de relevante lovbestemmelser
 6. Underskrifter

Hvordan bliver aftalen gyldig?

Når tillægget om immaterielle aktiver aftalen er underskrevet af begge parter, er den bindende og udgør en integreret del af din ansættelseskontrakt med den enkelte medarbejder.

Tillægget er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Tillægget om immaterielle aktiver indeholder bl.a.
 1. Angivelse af parterne
 2. Bestemmelse om knowhow
 3. Bestemmelsen om ret til ejerskab til immaterielle aktiver
 4. Rettigheder i forhold til opfindelser
 5. Henvisninger til de relevante lovbestemmelser
 6. Underskrifter