Tilføj til favoritter

Engagementsforespørgsel

Lav hurtigt og sikkert en engagementsforespørgsel på få minutter. Ved en engagementsforespørgsel i kundens bank beder du banken om et overblik over kundens engagementer og anmoder samtidig om dokumentation herfor.

Skabelon til engagementsforespørgsel

Her kan du som revisor nemt lave en engagementsforespørgsel til en bank. Du kan lave både følgebrev og fuldmagt.

Hvad er en engagementsforespørgsel?

Ved revision og udvidet gennemgang skal du som revisor have dokumentation for din kundes samlede bankengagement. Kundens bankengagement skal bl.a. give dig som revisor et overblik over kundens indlånskonti, om kunden har optaget gæld og om kunden har stillet sikkerhed over for andre ved en kaution eller anden forpligtelse.

Ved en engagementsforespørgsel i kundens bank beder du banken om et overblik over kundens engagementer og anmoder samtidig om dokumentation herfor. En engagementsforespørgsel er en standardprocedure som de fleste virksomhedsejere er blevet vant til. Inden du laver engagementsforespørgslen som revisor til banken, bør du indhente en fuldmagt fra kunden, hvor kunden giver dig som revisor tilladelse til at indhente de respektive oplysninger fra banken.

Hvad skal en engagementsopgørelse indeholde?

En engagementsopgørelse fra banken skal indeholde alle oplysninger om kundes engagementer i banken.

En engagementsopgørelse skal bl.a. indeholde oplysning om:

  • Virksomhedens indlånskonto
  • Virksomhedens udlånsengagementer
  • Virksomhedens opbevaringsdepot vedr. aktier, obligationer m.v.
  • Virksomhedens sikkerhedsstillelser over for tredjemand
  • Sikkerhed der er stillet af andre over for virksomheden
  • Garantier stillet af virksomheden

Vores skabelon til en engagementsforespørgsel er udarbejdet som en hjælp til revisor, så du som revisor nemt, hurtigt og professionelt kan udarbejde en fuldmagt til engagementsforespørgsel og et følgebrev til engagementsforespørgsel. Fuldmagten kan nemt underskrives digitalt af kunden, og vores integration med CVR gør det nemt for dig som revisor at se, hvem der er tegningsberettiget for kunden/virksomheden.

Du kan nemt i den samme guide udarbejde både følgebrev og fuldmagt til engagementsforespørgsel. Du kan også nemt fravælge fuldmagten, hvis du tidligere har indhentet denne fra kunden.

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Engagementsforespørgslen indeholder
  1. Angivelse af afgivende selskabet/kunden
  2. Angivelse af banken
  3. Specifikation af forespørgslen
  4. Mulighed for tilføjelse af fuldmagt