Tilføj til favoritter

Ekstrakt

Lav hurtigt og sikkert et ekstrakt på få minutter. Ekstrakten er en samling af sagens dokumenter, som sagens parter og dommeren bruger under hovedforhandlingen. Sagens dokumenter er blandt andet stævning, svarskrift, processkrifter, bilag, delafgørelser, skønsrapporter mv.

Hent nemt skabelon til forside og indholdsfortegnelse til ekstrakt

Denne skabelon kan bruges, når du skal lave en ekstrakt under en retssag. Dokumenter.dk’s skabelon gør det nemt for dig at udarbejde en ekstrakt med en overskuelig opdeling, så ekstrakten er brugbar for sagens parter og dommeren under hovedforhandlingen. Vores guide sikrer, at du får alle relevante informationer og bilag med i ekstrakten der skal indleveres til retten. Ekstrakten desuden lever op til formalia kravene der følger af retsplejeloven.

Hvad er en ekstrakt?

Retten kan bestemme, at der skal udarbejdes en ekstrakt. Ekstrakten er en samling af sagens dokumenter, som sagens parter og dommeren bruger under hovedforhandlingen. Sagens dokumenter er blandt andet stævning, svarskrift, processkrifter, bilag, delafgørelser, skønsrapporter mv.

Når dommeren skal forberede hovedforhandlingen, sker forberedelsen på grundlag af ekstrakten der er indleveret til retten. Det er derfor vigtigt, at ekstrakten indeholder de nødvendige dokumenter, der er fremlagt af parterne under sagens forberedelse, og de bilag og øvrige dokumenter, som parterne vil påberåbe sig.

Hvem skal udarbejde ekstrakten?

Det er den person, der har anlagt sagen, som skal udarbejde ekstrakten (sagsøger). I ankesager er det den ankende part (appellanten) der skal udarbejde ekstrakten. Ekstrakten skal dog udarbejdes i fællesskab mellem parterne, så der er tale om et fælles dokument, som begge parter kan bruge under sagen.

Det vil fremgå af en retsbog, hvem der skal udarbejde ekstrakten, og hvornår denne skal indleveres til retten.

Hvorfor skal der udarbejdes en ekstrakt?

Typisk vil der være mange dokumenter under en retssag, og derfor er det nødvendigt at samle disse i en ekstrakt. Ekstrakten gør sagsmaterialet mere overskueligt for parterne, og det er lettere for parterne at slå op og finde et specifikt dokument eller bilag.

Hvilke dokumenter skal ekstrakten indeholde?

Ekstrakten er en fysisk dokumentsamling med fotokopier af sagsakterne. Ekstrakten skal indeholde alle de dokumenter, der har betydning for sagens afgørelse, eksempelvis:

 • Stævning
 • Svarskrift
 • Replik
 • Duplik
 • Processkrifter
 • Påstandsdokumenter
 • Skønsrapport
 • Delafgørelser
 • Bilag

Hvis nogle af sagens dokumenter ikke længere har betydning for sagens afgørelse, skal de ikke indgå i ekstrakten.
Ekstrakten skal desuden indeholde en forside og en indholdsfortegnelse.

Hvorfor er ekstrakten vigtig?

Ekstrakten bruges af parterne og dommeren under retssagen. Dommeren ser ikke altid sagens originale bilag og forbereder retssagen ud fra ekstrakten. Det er derfor vigtigt, at alle relevante dokumenter er med i ekstrakten.

Skal modparten se ekstrakten inden den indleveres til retten?

Ja. Sagens parter bestemmer i fællesskab, hvad der skal med i ekstrakten. Derfor skal du sende et udkast til ekstrakten til modparten senest 14 dage før hovedforhandlingen, medmindre andet er aftalt.

Modparten har på den måde mulighed for at kommentere på indholdet, og kan oplyse, hvis denne mener, at der mangler noget i ekstrakten.

Hvordan ser en ekstrakt ud?

En ekstrakt er en samling af de dokumenter, som parterne vil gøre brug af under retssagen. Ekstrakten er som udgangspunkt fotokopier af sagens relevante materiale, og skal være hæftet sammen, eller på anden måde være indbundet eller sat i en mappe eller lignende. Det er dog blevet mere og mere normalt, at ekstrakten er digital og fremlægges som en pdf fil.

Er der særlige krav til formalia?

Ja der er særlige krav til hvordan ekstrakten skal stilles op, og hvordan denne skal se ud. Med dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt lave en ekstrakt, der opfylder formalia kravene:

Forside

Ekstrakten skal have en forside med følgende oplysninger:

 • Oplysninger om retten hvor sagen skal hovedforhandles
 • Rettens journal nummer
 • Parternes navne
 • Advokaternes navne, hvis parterne er repræsenteret af advokater
 • Tidspunktet for hovedforhandlingen

Sidetal

Ekstrakten skal have sidetal.

Indholdsfortegnelse

Ekstrakten skal desuden indeholde en indholdsfortegnelse med en liste over de dokumenter, der er i ekstrakten. For hvert dokument, skal der stå dato og være en beskrivelse af dokumentet, og et evt. bilagsnummer. Derudover skal der være en henvisning til sidetallet på det sted i ekstrakten hvor bilaget befinder sig f.eks. ”Dato: 1/1-2021, beskrivelse: stævning, side i ekstrakt: s. 10” eller ”Dato: 1/2-2021, bilagsnummer: 1 beskrivelse: lejekontrakt, side i ekstrakt: s. 100.

Tidsplan

Efter indholdsfortegnelsen skal der være en tidsplan for hovedforhandlingen. Det skal fremgå af denne, hvor lang tid der er er afsat til retssagens forskellige dele herunder sagens forelæggelse, vidneforklaringer, parternes procedure, og hvornår der f.eks. er indlagt pauser. Når du udarbejder tidsplanen, skal du drøfte denne med modparten.

Du kan finde en skabelon til tidsplan her.

Hvornår skal ekstrakten indleveres til retten?

Ekstrakten skal være modtaget af retten senest en uge inden hovedforhandlingen.

Hvad sker der hvis ekstrakten ikke indleveres i tide?

Retten kan bestemme, at den for sene indlevering af ekstrakten skal sidestilles med udeblivelse fra sagen, hvilket betyder, at sagen afvises. Det er derfor vigtigt, ekstrakten indleveres i tide.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Ekstrakten indeholder
 1. Skabelon til forside
 2. Skabelon til indholdsfortegnelse
 3. Opdeling i emner
 4. Automatisk integration via CVR