Tilføj til favoritter

Eneforhandleraftale | Exclusive Distribution Agreement

Lav hurtigt og sikkert en eneforhandleraftale på få minutter. En eneforhandleraftale er en samarbejdsaftale mellem to virksomheder, hvor den ene part på eksklusiv basis sælger og distribuerer den anden parts produkter.

Professionel eneforhandleraftale

En eneforhandleraftale er en samarbejdsaftale mellem to virksomheder, hvor den ene part på eksklusiv basis sælger og distribuerer den anden parts produkter. Dette sker typisk inden for et afgrænset område, f.eks. Danmark, Europa, USA. Eneforhandleren forestår alt salgsarbejdet, skal opretholde lager og betjening af kunder. Hos Dokumenter.dk kan du på kort tid hente en skræddersyet eneforhandleraftale til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en eneforhandleraftale?

En eneforhandleraftale er en samarbejdsaftale mellem to erhvervsdrivende. Den ene part er producent eller sælger og den anden part er et mellemled, der distribuerer de pågældende produkter videre. En eneforhandleraftale giver distributøren eneret til at købe og videresælge produkterne inden for hele verden eller et nærmere afgrænset område.

Hvorfor indgå en eneforhandleraftale

Der gælder som udgangspunkt ingen lovgivning vedrørende eneforhandleraftale. Det er derfor kun den almindelige aftaleret og parternes aftale, som parterne kan falde tilbage på.

Både som producent og som eneforhandler, er det derfor vigtigt, at du indgår en skriftlig aftale, der fastlægger rammerne for samarbejdet. En skriftlig eneforhandleraftaler sikrer parterne ro, forudsigelighed, klare rammer og tryghed for begge parter.

Derfor skal du som producent indgår en eneforhandleraftale:

 • Du skal sikre, at der er en klar aftale om, hvilke produkter aftalen omfatter
 • Du skal sikre dig, hvilken geografisk område aftalen omfatter, så du eventuelt kan tildele andre forhandlere eksklusivitet i andre områder
 • Du skal overveje, om eneforhandleren skal leve op til et på forhånd aftalt minimumssalg
 • Du skal sikre dig, at aftalen kan opsiges, hvis eneforhandleren ikke lever op til forventningerne og det aftalte
 • Du skal sikre dig, at du beholder rettighederne til immaterielle rettigheder
 • Du skal overveje, om eneforhandleren skal være underlagt en konkurrenceklausul, så forhandleren ikke kan drive konkurrerende virksomhed efter aftalens ophør
 • Du skal sikre dig, at eneforhandleren ikke videregiver eventuelle forretningshemmeligheder om dine produkter

Derfor skal du som eneforhandler indgå en eneforhandleraftale:

 • Du skal sikre dig de nødvendige rettigheder til de produkter, der har værdi
 • Du skal sikre dig en eneret til et fast defineret geografisk område
 • Du skal sikre dig, at producenten ikke kan opsige aftalen uden nogen særlig grund
 • Du skal overveje, om producenten skal behandle eventuelle reklamationer fra slutbrugere
 • Du skal forventningsafstemme i forhold til garantiforpligtelser vedrørende produkterne
 • Du skal sikre dig, at du har de nødvendige rettigheder til at bruge producentens immaterielle rettigheder i markedsføring mv. af produkterne
 • Du skal overveje, om det er nødvendigt at påtage dig en konkurrenceklausul
 • Du skal sikre dig, at der er en balance mellem minimumssalg, aftalens løbetid og din investering
 • Du skal overveje, om producenten skal yde et tilskud til markedsføring m.v.

Hvad bør en eneforhandleraftale indeholde?

For at sikre ro og forudsigelighed bør en god eneforhandleraftale indeholde:

 1. Omfang og produkter
 2. Geografisk område
 3. Eneforhandlerens virke
 4. Minimumsomsætning
 5. Producentens forpligtelser
 6. Priser og betalingsbetingelser
 7. Varelager og eftersalgsservice
 8. Garanti
 9. Konkurrenceklausul
 10. Reklame, servicering og udstillinger
 11. Immaterielle rettigheder
 12. Omfanget af Eneforhandlerens eneret
 13. Aftalens varighed
 14. Misligholdelse
 15. Hemmeligholdelse, behandling og opbevaring af fortroligt materiale og information
 16. Reklamation, ansvar og erstatning
 17. Ændringer, tvister og lovvalg

Vores skabelon til eneforhandleraftale indeholder alle ovenstående bestemmelser.

Skal du have en skriftlig eneforhandleraftale?

Nej. Men da der ikke gælder nogen særlige regler eller lovgivning vedrørende eneforhandleraftaler, er en skriftlig eneforhandleraftale af stor betydning – både for producenten og eneforhandleren. Uden eneforhandleraftalen på skrift er det meget svært for begge parter at bevise, hvad der egentlig er aftalt.

Hvordan bliver eneforhandleraftalen gyldig?

Der er ikke nogen formelle gyldighedsbetingelser for en eneforhandleraftale. Det er heller ikke nødvendigt, at den underskrives. Det er dog altid en god ide, da en underskrift beviser, at den er tiltrådt af den part, der har underskrevet.

Dokumenter.dk anbefaler, at din eneforhandleraftale laves skriftlig og underskrives af begge parter. Du kan vælge at underskrive med digital signatur eller fysisk på papir.

Kan jeg få eneforhandleraftalen på engelsk?

Ja. I international samhandel er der ofte behov for aftaler på engelsk. Du kan derfor i vores intelligente guide nemt vælge at eneforhandleraftalen skal være på dansk, engelsk eller både dansk og engelsk. Den engelske version er oversat på professionelt korrespondentniveau. Du kan derfor trygt og sikkert anvende vores engelske version.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Eneforhandleraftalen er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard. Troels er specialist i kontrakter og aftaleret. Troels rådgiver dagligt ejerledede virksomheder om indgåelse og fortolkning af kontrakter og aftaler.

Udarbejdet af
Troels W Østergaard Advokat (L), HD (F) Dokumenter.dk ApS Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Eneforhandleraftalen indeholder bestemmelser om
 1. Omfang og produkter
 2. Geografisk område
 3. Eneforhandlerens virke
 4. Minimumsomsætning
 5. Producentens forpligtelser
 6. Priser og betalingsbetingelser
 7. Varelager og eftersalgsservice
 8. Garanti
 9. Konkurrenceklausul
 10. Reklame, servicering og udstillinger
 11. Immaterielle rettigheder
 12. Omfanget af Eneforhandlerens eneret
 13. Aftalens varighed
 14. Misligholdelse
 15. Hemmeligholdelse
 16. Reklamation, ansvar og erstatning
 17. Ændringer, tvister og lovvalg