Tilføj til favoritter

Fordringsprøvelse – Indstillingsbrev (Afvisning/delvis afvisning)

Udarbejd hurtigt og sikkert en skrivelse til kreditor med meddelelse om, at kravet indstilles til afvisning/delvis afvisning i konkursboet

Fordringsprøvelse – Indstillingsbrev med meddelelse om, at kravet indstilles til afvisning/delvis afvisning i konkursboet

Skrivelsen med meddelelse om hel eller delvis afvisning indeholder:

 1. Skrivelsen er stilet til den pågældende kreditor, hvis krav prøves, konkurslovens § 131, stk. 3.
 2. Boets navn og CVR er anført.
 3. Sted, dato og klokkeslæt for mødet til fordringsprøvelse er angivet klart.
 4. Præcis angivelse af det krav, der prøves.
 5. Klar angivelse af, om det er hele kravet, der afvises, herunder om det er afvisning af kravets størrelse og/eller status i konkursordenen. Fx § 97-krav.
 6. Brevet skal være modtaget af kreditor senest 14 dage før mødet.
 7. Brevet skal sendes anbefalet eller på anden betryggende måde, se konkursloven § 131, stk. 3.

Det er kurator selv, der indrykker annoncen i Statstidende.

Statstidende sender en faktura for annonceringen på ca. 287 kr.

HUSK at der skal laves indstillingsliste, der senest 14 dage før mødet sendes til skifteretten.

HUSK at der skal sendes fordringsprøvelsesbreve til hver enkelt kreditor, hvis krav prøves med besked om, hvorvidt kravet indstilles til godkendelse eller til helt eller delvis afvisning.

Efter fordringsprøvelsesmødet laves et referat af mødet, som sendes til skifteretten.

Resultatet af fordringsprøvelsesmødet indføres i gældbogen under hvert af de prøvede krav.

Hvis kurator i sin helhed godkender kreditors krav, skal der benyttes en anden skrivelse.

Se indstillingsbrev for godkendelse af kravet: Fordringsprøvelse – Indstillingsbrev (Godkendelse) (dokumenter.dk)

Hvem har udarbejdet indstillingsbrevet på dokumenter.dk?

Indstillingsbrevet er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Indstillingsbrevet indeholder
 1. Informationer om kurator og konkursboet
 2. Meddelelse om hel eller delvis afvisning af kravet
 3. Sted, dato og klokkeslæt for mødet til fordringsprøvelse
 4. Andre relevante forhold