Tilføj til favoritter

Referat af ordinær generalforsamling i boligforening

Lav hurtigt og sikkert et referat af en ordinær generalforsamling i boligforening på få minutter. En ordinær generalforsamling er det årlige møde, der afholdes i en andelsboligforening eller en ejerforening, hvor foreningens medlemmer mødes og tager stilling til en række forudbestemte punkter på dagsordenen.

Skabelon til referat af ordinær generalforsamling i andelsbolig- eller ejerforening

Denne skabelon kan bruges, når der skal afholdes ordinær generalforsamling i en andelsboligforening eller ejerforening. Skabelonen gør det let for dirigenten eller foreningens administrator at udarbejde et fyldestgørende referat af generalforsamlingen. Med Dokumenter.dk’s guide kan du nemt og hurtigt lave et referat, og du sikrer dig samtidig, at du har alle relevante informationer med i referatet.

Hvad er en ordinær generalforsamling?

En ordinær generalforsamling er det årlige møde, der afholdes i en andelsboligforening eller en ejerforening, hvor foreningens medlemmer mødes og tager stilling til en række forudbestemte punkter på dagsordenen. Generalforsamlingen er det øverste beslutningsorgan i foreningen.

På generalforsamlingen vil medlemmerne blandt andet gennemgå foreningens regnskab for det forgangne år og budgettet for det kommende år. Derudover kan bestyrelsen og medlemmerne stille forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til. Der kan f.eks. stilles forslag om regler om husdyr eller kommende renoveringsarbejder, som foreningen skal have lavet. På generalforsamlingen vælger foreningen ligeledes, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Hvornår skal der afholdes ordinær generalforsamling?

Foreningens vedtægter vil regulere, hvornår foreningen skal afholde den årlige ordinære generalforsamling. Det vil typisk være på et bestemt tidspunkt samme år, og ofte senest fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Hvordan indkaldes der til generalforsamling?

Bestyrelsen skal indkalde medlemmerne til generalforsamlingen med et nærmere bestemt varsel som vil fremgå af foreningens vedtægter. Det vil ligeledes fremgå af vedtægterne, om indkaldelse skal ske ved brev eller, om det kan ske digitalt. Typisk vil indkaldelsesvarslet være på 14 dage, når der er tale om en ordinær generalforsamling og 8 dage, når der er tale om en ekstraordinær generalforsamling. Du skal dog altid kontrollere dette i foreningens vedtægter.

Hvad skal der stå i indkaldelsen?

Indkaldelsen skal indeholde tidspunkt og dato for generalforsamlingens afholdelse samt en dagsorden. Ved ordinære generalforsamlinger vil regnskab og budget typisk blive vedlagt indkaldelsen. Hvis bestyrelsen stiller forslag eller der er modtaget forslag fra medlemmerne, skal disse ligeledes fremgå af indkaldelsen, så de øvrige beboere bliver bekendt med forslagene.

Hvordan ser en dagsorden ud?

Dagsordenen flor en ordinær generalforsamling fremgår af foreningens vedtægter. Dagsordenen vil typisk indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om det forløbne år.
 3. Regnskab og revisors påtegning
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget
 5. Bestyrelsens og medlemmernes forslag
 6. Valg af formand og medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor og administrator
 8. Eventuelt

Ved en ekstraordinær generalforsamling vil dagsordenen være kortere og typisk kun indeholde et punkt med valg af dirigent og referent og et punkt med forslag.

Hvad skal der stå i generalforsamlingsreferatet?

Referatet skal gengive de punkter, som der er blevet drøftet på generalforsamlingen. Det er vigtigt at generalforsamlingsreferatet er fyldestgørende, så medlemmer, der ikke har deltaget på generalforsamlingen og kommende medlemmer, let kan gøre sig bekendte med, hvilke beslutninger, der er blevet truffet på generalforsamlingen.

Hvorfor skal du lave et generalforsamlingsreferat?

Det står i foreningens vedtægter, at der skal udarbejdes et referat af generalforsamlingen. Generalforsamlingsreferatet er et vigtigt dokument, der beskriver, hvad der skete, og hvilke beslutninger, der blev truffet på generalforsamlingen. Generalforsamlingsreferatet indgår derudover som en del af handlens dokumenter, når beboerne sælger deres lejlighed. En køber bruger generalforsamlingsreferaterne til at vurdere, om foreningen er ”sund” og velfungerende, og hvilke kommende vedligeholdelsesprojekter som foreningen måtte have, der kan have økonomisk betydning for køber.

Hvordan laver du et generalforsamlingsreferat?

Med Dokumenter.dk’s intelligente guide kan du nemt lave et generalforsamlingsreferat. Generalforsamlingsreferatet dannes ved, at du udfylder en række spørgsmål i guiden. Ved at bruge vores guide sparer du tid, og du får et skræddersyet generalforsamlingsreferat, der er stillet op på en overskuelig og professionel måde.

På dokumenter.dk kan du nemt sende generalforsamlingsreferatet til digital underskrift, når dit referat er færdigt.

Hvordan bliver et generalforsamlingsreferat godkendt?

Generalforsamlingsreferatet udarbejdes af referenten, og skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen. Når bestyrelsen har godkendt referatet, vil de tegningsberettigede underskrive referatet sammen med dirigenten og referenten.

Hvornår afholdes der en ekstraordinær generalforsamling?

Det vil fremgå af foreningens vedtægter, hvornår der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Det til typisk være, hvis et forslag kun er blevet vedtaget foreløbigt på den ordinære generalforsamling, eller hvis bestyrelsen stiller et nyt forslag f.eks. om renovering af ejendommen. Der kan ligeledes indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis ¼ af foreningens beboere samler sig og f.eks. ønsker at der vælges en ny bestyrelse.

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Referatet til generalforsamling indeholder bl.a.
 1. Oplysninger om boligforeningen
 2. Forslag til dagsorden
 3. Forslag til formuleringer under de enkelte punkter
 4. Mulighed for til og fravalg af flere punkter