Tilføj til favoritter

Ophør af selskab

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti

Skabelon til opløsning af selskab ved betalingserklæring

I kapitalselskaber, hvor alle kreditorer er betalt, kan opløsning ske i henhold til selskabslovens § 216, ved at kapitalejerne over for Erhvervsstyrelsen afgiver en erklæring om, at al gæld, forfalden som uforfalden, er betalt, og at det er besluttet at opløse kapitalselskabet.

Opløsning af kapitalselskab (ApS, IVS eller A/S)

Dette er en skabelon til en ekstraordinær generalforsamling i et ApS, hvor selskabet ønskes likvideret/opløst ved en egenerklæring i henhold til selskabslovens § 216, hvor kapitalejeren træffer beslutning om at opløse/likvidere selskabet mod at indestå for gæld personligt.

I kapitalselskaber, hvor alle kreditorer er betalt, kan opløsning ske, ved at kapitalejerne  over for Erhvervsstyrelsen afgiver en erklæring om, at al gæld, forfalden som uforfalden, er betalt, og at det er besluttet at opløse kapitalselskabet. Kapitalejernes navne og adresser skal være angivet i erklæringen

Ud over generalforsamlingen skal kapitalejerne tiltræde selve egenerklæringen.

Erhvervsstyrelsen kan kun registrere opløsningen, hvis erklæringen er modtaget i styrelsen senest 2 uger efter underskrivelsen og er vedlagt en erklæring fra told- og skatteforvaltningen om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende kapitalselskabet.

Udarbejdet af
Simon Trolle Markussen Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45331830 sm@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Skabelonen indeholder
  1. Oplysning om selskabet via CVR-integration
  2. Beslutning om opløsning af selskabet
  3. Betalingserklæring fra kapitalejerne
  4. Bemyndigelse til anmeldelse hos Erhvervsstyrelsen