Tilføj til favoritter

Tjekliste til erhvervslejeloven

Hent nemt en tjekliste til erhvervslejeloven . Dette dokument kan bruges, når du som udlejer indgår aftale om udlejning af erhvervslokaler

Tjekliste til erhvervslejeloven

Tjeklisten til erhvervslejeloven er en vejledning til udlejer og lejer, der typisk vedlægges erhvervslejekontrakten som bilag.

Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke kan “stå alene”, men skal læses sammen med lovteksten.

Hvem har udarbejdet tjeklisten til erhvervslejeloven

Vejledningen er blevet til efter høring af Ejendomsforeningen Danmark, Jydske Grundejerforeninger, Lejernes Landsorganisation, Erhvervslejernes Landsorganisation, Dansk Handel & Service og De Samvirkende Købmænd.

Erhvervslejeloven er en lov, der bygger på en høj grad af aftalefrihed. Aftalefriheden betyder, at udlejer og lejer – udover lejens størrelse og regulering – skal tage stilling til en række spørgsmål, f.eks. om lejeforholdets varighed, fordelingen af vedligeholdelsespligten, lejers afståelsesret, erstatning osv. Lejens størrelse bør afspejle, hvilke øvrige vilkår, man har forhandlet sig frem til.

Samtidig stiller aftalefriheden nogle krav til både lejer og udlejer om at “være vågne”, når der forhandles en lejekontrakt om et erhvervslejemål.

I tjeklisten er nævnt de områder, som man skal være særligt opmærksom på ved indgåelse af en erhvervslejekontrakt. Desuden beskrives opsigelsesreglerne i korte træk.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Tjeklisten indeholder
 1. Indgåelse af lejeaftalen (skriftlig aftale anbefales)
 2. Hvilke udgifter der er ud over lejen
 3. Ændring af lejen til markedsleje
 4. Ændring af lejevilkår
 5. Vedligeholdelsespligter
 6. Lejers mulighed for ombygge det lejede
 7. Istandsættelse ved fraflytning
 8. Afståelsesret
 9. Branchebeskyttelse
 10. Opsigelse
 11. Opsigelsesvarsler
 12. Erstatning
 13. Tvister