Tilføj til favoritter

Afståelse – Anmodning om godkendelse af indtrædende lejer

Lav hurtigt og sikkert en afståelse – Anmodning om godkendelse af indtrædende lejer på få minutter. Afståelse af et erhvervslejemål giver lejer mulighed for at overdrage og komme ud af erhvervslejekontrakten ved at sælge denne kontrakt videre til en anden erhvervsdrivende, som ønsker at overtage lejemålet.

Skabelon til anmodning om godkendelse af indtrædende lejer

Hvad er afståelse?

Afståelse af et erhvervslejemål giver lejer mulighed for at overdrage og komme ud af erhvervslejekontrakten ved at sælge denne kontrakt videre til en anden erhvervsdrivende, som ønsker at overtage lejemålet.

Køber (den nye lejer) vil indtræde i den eksisterende erhvervslejekontrakt med udlejer mod betaling af en købesum til sælger (udtrædende lejer). Når handlen er gennemført og udlejer har godkendt den nye lejer, vil sælger blive frigjort af lejemålet og forpligtelserne overfor udlejer.

Når du skal anmode udlejer om at godkende køber (den nye lejer) kan du anvende Dokumenter.dk’s skabelon. Vores guide gør det nemt for dig, at få alle relevante oplysninger med i anmodningen til udlejer. Processen bliver herved hurtig og smidig for alle parter. Dette giver større mulighed for, at udlejer hurtigt godkender afståelsen.

Har du ret til afståelse?

Du skal læse din erhvervslejekontrakt igennem for at finde ud af, om du har ret til afståelse. Det er din erhvervslejekontrakt der er afgørende for, hvilke rettigheder du har, da erhvervslejelovens bestemmelser kan fraviges i erhvervslejekontrakten.

I erhvervslejekontrakten kan det fremgå, at du ikke har afståelsesret, eller at der er aftalt indskrænkninger til denne ret. Det sker ofte i praksis, at erhvervslejelovens bestemmelser om afståelse fraviges i erhvervslejekontrakten.

Du har ret til afståelse, hvis der ikke står noget om afståelsesret i din kontrakt, og erhvervslejelovens bestemmelser ikke er fraveget.

Kan reglerne i erhvervslejeloven om afståelse fraviges?

Ja. Det sker ofte i praksis, at erhvervslejelovens bestemmelser fraviges. Udlejer kan have interesse i at indskrænke lejers rettigheder i erhvervslejekontrakten. Det er derfor vigtigt, at du gennemgår erhvervslejekontrakten og forholdene i øvrigt, inden du indgår aftale om afståelse af dit erhvervslejemål.

Er du i tvivl om du har afståelsesret, er du velkommen til at kontakte Dokumenter.dk’s juridiske hotline som sidder klar på tlf. 45 33 18 30 eller mail kontakt@dokumenter.dk.

Hvilke regler gælder der om afståelse?

I erhvervslejeloven fremgår det af § 55, at en lejer har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår. Kravet om branchekendskab betyder, at den nye lejer skal have erfaring med den type virksomhed, der drives i erhvervslejemålet.

Kan udlejer modsætte sig en afståelse?

Udlejer kan kun modsætte sig en afståelse, hvis udlejer har vægtige grunde til det. En vægtig grund kan være, at køber (den nye lejer) ikke har det nødvendige branchekendskab, eller at udlejer mener, at købers økonomi ikke er god nok. Hvis udlejer har en vægtig grund til at modsætte sig din afståelse, vil det ikke være muligt at gennemføre afståelsen.

Udlejer vil ikke kunne modsætte sig afståelsen, hvis den nye lejer har erfaring med den type virksomhed, der drives i erhvervslejemålet, og har en fornuftig økonomi.

Hvordan afstår du dit erhvervslejemål?

1) Tjek først i din erhvervslejekontrakt, om du har ret til afståelse

Du skal starte med at undersøge, om du har ret til afståelse i din erhvervslejekontrakt. Derudover skal du tjekke, om udlejer stiller særlige betingelser til den nye lejer.

2) Køber findes og vilkår forhandles

Når du har sikret dig, at du har ret til at afstå dit erhvervslejemål, kan du henvende dig til interesserede købere. Du kan enten selv stå for salget eller få hjælp af en erhvervsmægler. Når du har fundet en køber til dit erhvervslejemål, forhandles vilkårene på plads, herunder blandt andet pris og overtagelsestidspunkt.

3) Købsaftale udarbejdes og underskrives

Dokumenter.dk anbefaler, at der udarbejdes en købsaftale mellem dig og den nye lejer. Det er en god idé, at skrive ind i købsaftalen, at handlen er betinget af, at udlejer godkender den nye lejer. Hvis du har sikret dig selv med et forbehold i købsaftalen, vil købsaftalen automatisk bortfalde, hvis udlejer ikke godkender den nye lejer, og afståelsen derved ikke kan gennemføres.

Her kan du finde vores skabelon til en købsaftale.

4) Købesummen deponeres på en bankkonto

Når købsaftalen er underskrevet, kan købesummen deponeres helt eller delvist, indtil afståelsen er faldet helt på plads.

5) Du anmoder udlejer om at godkende køber som ny lejer

Udlejer skal nu have besked om, at du ønsker at afstå dit erhvervslejemål. Du kan nemt anvende vores skabelon, når du skal henvende dig til udlejer, så du sikrer dig at alle relevante informationer er med i din anmodning.

Vores guide gør det nemt og simpelt for dig at rette henvendelse til udlejer omkring afståelsen. Ved at bruge vores skabelon, behøver du ikke involvere en advokat, og du sparer derved både tid og penge.

6) Udlejer godkender den nye lejer

Udlejer vil godkende den nye lejer, medmindre udlejer har vægtige grunde til at afvise denne. Udlejer kan eventuelt kræve, at der forhandles om ændringer af enkelte forhold i erhvervslejekontrakten med den nye lejer.

7) Der laves en allonge (et tillæg) til erhvervslejekontrakten

Dokumenter.dk anbefaler, at der laves en allonge til erhvervslejekontrakten, når udlejer har godkendt den nye lejer.

Formålet med allongen er, at der ligger en klar skriftlig aftale som regulerer afståelsen, hvor det fremgår at du udtræder af lejemålet, og at køber indsættes som ny lejer.

Allongen sikrer, at køber har ret til at videreføre lejemålet, og er købers sikkerhed for at kunne disponere over lejemålet. Ligeledes er allongen din sikkerhed for, at du er frigjort af lejemålet og forpligtelserne overfor udlejer efter overtagelsesdagen.

Her kan du finde Dokumenter.dk’s skabelon til en allonge.

8) Lejemålet overdrages og købesummen frigives

Når allongen er underskrevet af begge parter, overdrages lejemålet til køber på den aftalte overtagelsesdag. Herefter kan købesummen frigives til dig som sælger.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Skabelonen indeholder
  1. Angivelse af udlejer
  2. Information om indtrædende lejer
  3. Anmodning om afståelse
  4. Oplæg til angivelse af bilag der medsendes