Tilføj til favoritter

Referat af ekstraordinær generalforsamling i boligforening

Lav hurtigt og sikkert et referat af ekstraordinær generalforsamling i boligforening på få minutter. På den ekstraordinære generalforsamling kan der stilles forslag, som ikke blev endeligt vedtaget på den ordinære generalforsamling. Derudover kan der stilles forslag om f.eks. en byggesag, hvis foreningen ikke kan vente med at stemme om dette, indtil den ordinære generalforsamling året efter.

Skabelon til referat af ekstraordinær generalforsamling i boligforening

Denne skabelon kan bruges, når der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling i en andelsboligforening eller i en ejerforening. Dokumenter.dk’s skabelon hjælper dirigenten eller foreningens administrator til at udarbejde et fyldestgørende referat af generalforsamlingen. Med vores guide kan du nemt lave et generalforsamlingsreferat, og samtidig sikre dig, at du har alle relevante informationer med i referatet.

Hvad er en ekstraordinær generalforsamling?

En ekstraordinær generalforsamling afholdes, som en ekstra generalforsamling, udover foreningens årlige ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan der stilles forslag, som ikke blev endeligt vedtaget på den ordinære generalforsamling. Derudover kan der stilles forslag om f.eks. en byggesag, hvis foreningen ikke kan vente med at stemme om dette, indtil den ordinære generalforsamling året efter.

Typisk vil der kun være ganske få punkter på dagsordenen på en ekstraordinær generalforsamling, da de fleste beslutninger er blevet truffet på foreningens ordinære generalforsamling.

Hvordan indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling?

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme vis, som når der indkaldes til en ordinær generalforsamling. Det vil fremgå af foreningens vedtægter, om generalforsamlingen skal indkaldes ved brev, eller om indkaldelse kan ske digitalt. Typisk vil indkaldelsesvarslet være 8 dage. Dette skal dog altid kontrolleres i vedtægterne.

Hvornår kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling?

Foreningens vedtægter regulerer, hvornår der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Der vil typisk blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, når et forslag kun er blevet vedtaget foreløbigt på den ordinære generalforsamling, eller når foreningen står overfor en kommende byggesag. Derudover har andelsboligforeningen eller ejerforeningens beboere også mulighed for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/4 samler sig og ønsker at indkalde.

Hvad skal der stå i indkaldelsen?

Indkaldelsen skal indeholde tidspunkt og dato for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse samt en dagsorden. Derudover skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremgå af indkaldelsen.

Hvad skal der stå i generalforsamlingsreferatet?

Referatet skal gengive de punkter, som der er blevet drøftet på generalforsamlingen i andelsboligforeningen eller ejerforeningen. Det er vigtigt at generalforsamlingsreferatet er fyldestgørende, så medlemmer, der ikke har deltaget på generalforsamlingen og kommende medlemmer, let kan gøre sig bekendte med, hvilke beslutninger, der er blevet truffet på generalforsamlingen.

Hvem indkalder til en ekstraordinær generalforsamling?

Det vil ofte være bestyrelsen, der indkalder til en ekstraordinær generalforsamling. Foreningens medlemmer kan dog også indkalde, hvis mindst 1/4 samler sig, og er enige om det. Dette kan f.eks. være, hvis der er utilfredshed med bestyrelsen, og foreningens øvrige medlemmer ønsker, at der skal vælges en eller flere nye bestyrelsesmedlemmer.

Hvilke forslag kan stilles på en ekstraordinær generalforsamling?

Der er ingen krav til, hvilke forslag der kan stilles på en ekstraordinær generalforsamling i en andelsboligforeningen eller i en ejerforening. Typisk vil det dog være forslag, som ikke er blevet endeligt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, eller kommende byggeprojekter der vil blive stillet forslag om.

Mange foreninger ønsker at få opsat altaner på deres ejendom, og derfor stilles der ofte forslag om altaner på en ekstraordinær generalforsamling. Fordelen ved at behandle et forslag om altaner på en ekstraordinær generalforsamling er, at foreningens medlemmer som udgangspunkt ikke skal tage stilling til andet, og fokus kan derfor være fuldt ud på altanforslaget. Typisk vil et forslag om altaner afstedkomme en del spørgsmål og en livlig dialog, og det kan derfor være en fordel, at dagsordenen er begrænset til kun at indeholde et forslag om altaner.

Hvorfor skal du lave et generalforsamlingsreferat?

Generalforsamlingsreferatet beskriver, hvilke beslutninger, der er blevet truffet på generalforsamlingen. Dokumentet er derfor vigtigt, så medlemmerne og nye medlemmer kan holde sig orienterede om, hvad der sker i foreningen, og hvilke økonomiske forpligtelser der kan forventes i fremtiden. En køber vil typisk have stor interesse i at læse tidligere generalforsamlingsreferater for at kunne vurdere, om foreningen er ”sund” og velfungerende, og om der er planlagt større vedligeholdelsesprojekter i foreningen.

Hvordan laver du et generalforsamlingsreferat?

Du kan nemt lave et referat af den ekstraordinære generalforsamling med Dokumenter.dk’s intelligente guide. Vores skabelon sætter referatet overskueligt op, og sørger for at du har alle relevante informationer med. Ved at besvare spørgsmålene i vores guide, får du nemt og hurtigt udarbejdet et professionelt generalforsamlingsreferat.

Hvordan bliver et generalforsamlingsreferat godkendt?

Generalforsamlingsreferatet skal sendes til andelsboligforeningen eller ejerforeningens bestyrelses godkendelse, når det er færdigt. Når bestyrelsen har godkendt referatet, kan du nemt sende det til digital underskrift via vores side. Referatet skal underskrives af de tegningsberettigede i foreningen, dirigenten og referenten.

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Referatet indeholder bl.a.
  1. Oplysninger om boligforeningen
  2. Professionel opsætning
  3. Forslag til punkter på dagsordenen
  4. Til- og fravalg af diverse relevante bestemmelser