Tilføj til favoritter

Omdannelse af ApS til A/S

Lav hurtigt og sikkert en omdannelse af ApS til A/S på få minutter. Der kan være mange grunde til, at det kan være fordelagtigt at ændre dit ApS til et A/S. En af dem kan være, at dit pengeinstitut eller dine investorer kræver en større egenkapital og en øget sikkerhed.

Skabelon til omdannelse af dit ApS til A/S

Det er muligt at omdanne dit ApS til et A/S. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave alle dokumenterne, der er nødvendige for at omdanne dit ApS til et A/S. Vores guide sikrer, at du kan omdanne dit selskab i overensstemmelse med lovgivningen og til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvorfor omdanne mit ApS til et A/S?

Der kan være mange grunde til, at det kan være fordelagtigt at ændre dit ApS til et A/S. Det kan eksempelvis være for at udvise en større grad af seriøsitet over for dine samarbejdspartnere, eller fordi dit pengeinstitut eller dine investorer kræver det for at skabe en større egenkapital og en øget sikkerhed.

Derudover kan dit selskab have gennemgået en sådan vækst, at du måske med tiden ønsker at få børsnoteret dit selskab.

Hvordan omdanner jeg mit ApS til et A/S?

Med Dokumenter.dk er det nemt at omdanne dit ApS til et A/S. Vores intelligente skabelon genererer alle de juridiske dokumenter, du skal bruge for at gennemføre omdannelsen.

De dokumenter, du skal bruge, er:

 • Beslutningen om at omdanne dit ApS til et A/S skal træffes på selskabets generalforsamling. Beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 af stemmerne på generalforsamlingen. Generalforsamlingsprotokollatet fungerer som et referat af beslutningen.
 • Kapitalforhøjelse. Samtidig med beslutningen om omdannelsen skal selskabets kapital forhøjes til minimum 400.000 kr., der er minimumskapitalkravet for et A/S. Kapitalforhøjelsen indføres automatisk i generalforsamlingsprotokollatet med vores intelligente skabelon.
 • Nye vedtægter. Selskabet skal have et sæt nye vedtægter ved omdannelsen, hvoraf det fremgår, at der nu er tale om et A/S. Det indebærer blandt andet, at selskabet skal hedde ”A/S” eller ”Aktieselskab” i sit navn, samt at det nu er et krav, at selskabet har en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Med Dokumenter.dk’s intelligente skabelon kan du nemt og sikkert lave et generalforsamlingsprotokollat og et sæt vedtægter, der overholder alle selskabslovens krav. Vores guide hjælper dig nemt gennem spørgsmålene, så du er sikker på, at du får alle relevante informationer med. Du kan herefter nemt downloade dokumenterne.

Ud over ovennævnte dokumenter skal du bruge en godkendt revisor til at udarbejde følgende dokumenter:

 • En godkendt revisor skal forud for generalforsamlingens beslutning om omdannelse udarbejde en vurderingsberetning, hvori selskabets aktiver værdiansættes.
 • Ud over vurderingsberetningen skal der udarbejdes en omdannelsesbalance. Denne skal udarbejdes efter de samme principper som selskabets årsrapport. Det vil sige, at hvis dit selskabs årsrapport normalt revideres af en revisor, vil omdannelsesbalancen også skulle revideres af en revisor. På samme vis vil der ikke være krav om, at omdannelsesbalancen revideres, hvis selskabet ikke er underlagt revisionspligt.

Kan mine kreditorer modsætte sig en omdannelse?

Nej, når du omdanner dit ApS til et A/S er det ikke et krav, at dine kreditorer godkender omdannelsen. Du kan derfor frit vælge at omdanne selskabsformen på dit selskab. Dette skyldes også, at omdannelsen til et A/S medfører at dit selskab skal have en højere selskabskapital – 400.000 kr. – og at du derfor alt andet lige stiller dine kreditorer bedre ved omdannelsen.

Hvordan bliver omdannelsen gyldig?

Først og fremmest skal du sikre dig, at generalforsamlingsprotokollatet er underskrevet af dirigenten, da dette er et gyldighedskriterium. Derudover er det en god idé også at lade samtlige kapitalejere underskrive generalforsamlingsprotokollatet, så du senere kan dokumentere, at alle var enige om beslutningen.

Når du har alle dokumenter, skal omdannelsen anmeldes til Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. Du skal sørge for, at følgende dokumenter vedhæftes sammen med anmodningen om omdannelse, hvis du omdanner fra et ApS til et A/S:

 • Generalforsamlingsprotokollat
 • Vedtægter
 • Vurderingsberetning
 • Omdannelsesbalance

Anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen skal ske senest 2 uger efter, at beslutningen om omdannelse blev truffet på generalforsamlingen. Efter anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen vil de nye informationer om dit selskab blive offentliggjort på Cvr.dk.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Skabelonen indeholder
 1. Oplysninger om selskabet
 2. Valg af dirigent
 3. Forslag om kapitalforhøjelse
 4. Forslag om omdannelse til A/S
 5. Beslutning om vedtagelse af nye vedtægter
 6. Bemyndigelse til anmeldese hos Erhvervsstyrelsen