Tilføj til favoritter

Handlingsplan mod krænkende handlinger

Lav hurtigt og sikkert en handlingsplan mod krænkende handlinger på få minutter. Det er vigtigt, at du sikrer dine medarbejdere en absolut og ufravigelig nultolerance på din arbejdsplads overfor enhver form for chikane og mobning.

Skabelon til handlingsplan mod krænkende handlinger

En handlingsplan mod krænkende handlinger skal medvirke til at forebygge, at der finder krænkende handlinger sted på din virksomhed. Vores guide sikrer, at du får en handlingsplan, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en handlingsplan mod krænkende handlinger?

Det er vigtigt, at du sikrer dine medarbejdere en absolut og ufravigelig nultolerance på din arbejdsplads overfor enhver form for chikane og mobning.

En god måde at sikre dine ansatte mod krænkende handlinger er ved, at du sørger for at få udarbejdet en handlingsplan med fokus på, hvordan I forebygger og håndterer eventuelle krænkende handlinger.

Ovenstående gælder, uanset om en krænkelse er udtryk for seksuel chikane, eller der er tale om chikane i relation til en medarbejders:

 • Race,
 • Hudfarve,
 • Religion,
 • Politiske anskuelse,
 • Alder,
 • Handicap,
 • Nationale, sociale eller etniske oprindelse

Eller andre former for chikane eller mobning, der kan risikere at skade arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Ud over seksuel chikane kan krænkelser fx også være en nedvurdering af en person på grund af alder eller køn, udnyttelse i jobbet, ligesom fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på at samtale og ubehagelige drillerier også kan udgøre krænkelser.

Ved vurderingen af, om der har fundet en krænkelse sted, er det afgørende at tage udgangspunkt i den krænkede persons oplevelse af den adfærd, som den pågældende udsættes for.

Forbuddet mod krænkelser omfatter dels groft krænkende handlinger eller adfærd og dels mindre grove handlinger, som har stået på over en periode og med en vis hyppighed, og det gælder uanset om det har været hensigten med adfærden eller handlingerne, at effekten skal have en krænkende konsekvens.

Skal du lave en handlingsplan mod krænkende handlinger?

Nej, men Arbejdstilsynet anbefaler, at alle arbejdspladser sørger for at have en handlingsplan, som skal være medvirkende til at forebygge, at der finder krænkende handlinger sted på arbejdspladsen.

Ifølge Arbejdstilsynet bør en handlingsplan mod krænkelser indeholde retningslinjer om, hvordan I på virksomheden forebygger, at der sker krænkende handlinger, hvordan krænkende handlinger på virksomheden vil blive håndteret, og hvilken hjælp, man kan forvente at få fra virksomhedens side, hvis man bliver udsat for krænkende handlinger.

Derfor anbefaler vi, at du udarbejder en handlingsplan mod krænkende handlinger på din virksomhed.

Hvorfor lave en handlingsplan mod krænkende handlinger?

Der er mange gode grunde til at lave en skriftlig handlingsplan mod krænkende handlinger.

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre et sundt og chikanefrit arbejdsmiljø på din virksomhed og Arbejdstilsynet anbefaler som oplyst, at du som arbejdsgiver sørger for at lave en handlingsplan på din virksomhed.

En god og gennemarbejdet handlingsplan mod krænkende handlinger skaber ro, forudsigelighed og sikkerhed om, hvad der gælder på din virksomhed. Med handlingsplanen viser du samtidig, at du tager din pligt til at sikre et sundt og chikanefrit arbejdsmiljø meget alvorligt.

Du undgår dermed unødige tvister omkring arbejdsmiljøet på din virksomhed, dyre advokatomkostninger og risikoen for dårligt omdømme.

Vores skabelon til en handlingsplan mod krænkende handlinger tager højde for arbejdstilsynets anbefalinger. Den er designet, så den nemt kan tilrettes dine ønsker indenfor rammerne af de anbefalinger, Arbejdstilsynet er kommet med og reglerne i arbejdsmiljølovgivningen.

Hvordan laver du en handlingsplan mod krænkende handlinger?

Det er væsentligt, at handlingsplanen nøje afspejler de vilkår, som er gældende på din virksomhed. Vi har gjort det nemt for dig, da du ved at besvare en række spørgsmål får udviklet en handlingsplan, der er tilpasset din virksomhed direkte til download vil få leveret en skræddersyet handlingsplan.

Du kan altid gemme undervejs og arbejde videre senere, når det passer dig.

Hvad indeholder handlingsplanen mod krænkende handlinger?

Når du bruger vores guide, opnår du følgende:

 • Du sikrer, at I på virksomheden får en handlingsplan med en absolut og ufravigelig nultolerance overfor sexchikane og anden krænkende adfærd.
 • En klar og tydelig handlingsplan der viser, at I tager vare på jeres medarbejdere og udviser ansvarlighed.
 • En tydeliggørelse overfor evt. krænkede, påståede krænkere, kollegaer og chefer af, hvordan I forholder jer i tilfælde af, at der har fundet en krænkelse sted. I får en handlingsplan, som er helt enkel at følge og sikrer omgående handling.
 • En fastlæggelse af, hvordan evt. krænkelser vil blive sanktioneret. Herved sikrer du dig, at alle ved, hvor alvorligt, I ser på forbuddet mod krænkende adfærd af enhver art.
 • Retningslinjer for, hvordan I tager vare om en ansat, som er blevet syg på grund af krænkende handlinger. I udviser ansvarlighed og troværdighed både overfor jeres medarbejdere og overfor omverdenen.
 • Mulighed for at få en ekstern whistleblowerordning, som kan håndtere påståede krænkende handlinger, udført af virksomhedens øverste ledelse. I får en ordning, som viser, at ingen går ram forbi, og at alle trygt kan henvende sig, hvis man føler sig krænket.

Hvordan bliver handlingsplanen mod krænkelser gyldig?

Når handlingsplanen er færdigudarbejdet, skal dine medarbejdere gøres bekendt med indholdet, hvilket du fx kan sørge for ved at gennemgå indholdet på et personalemøde. Har du en arbejdsmiljøorganisation, fordi du har ti eller flere ansatte, bør handlingsplanen præsenteres i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

Medarbejderne skal have oplyst, hvor de kan finde et eksemplar af handlingsplanen. Det kan være på dit eventuelle intranet, i dit IT-system eller i din personalehåndbog, hvis du vælger at indarbejde handlingsplanen i denne.

Handlingsplanen er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er desuden en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Handlingsplanen indeholder
 1. Nultolerance over for krænkende adfærd
 2. Eksempler på krænkende adfærd
 3. Handlingsplan til jeres medarbejdere
 4. Bestemmelse med sanktioner
 5. Ekstern whistleblower-ordning
 6. Retningslinjer for rehabilitering