Tilføj til favoritter

Fusionsplan

Lav hurtigt og sikkert en fusionsplan på få minutter. Dette er en skabelon til en fusionsplan, hvor der er alternativer til både en lodret fusion, en egentlig fusion og en uegentlig fusion.

Fusionsplan med alternativer

Fusionsplaner kan se ud på mange måder og have et utal af forskelligt indhold. Dette er en skabelon til en fusionsplan, hvor der er en række alternativer til både en lodret fusion, en egentlig fusion og en uegentlig fusion. De konkrete forhold skal naturligvis indarbejdes.

Ledelsen i de bestående selskaber, der deltager i en fusion, skal som udgangspunkt, oprette og underskriveren fusionsplan.

Hvis der er tale om en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, kan anpartshaverne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Hvis fusionsplanen fraviges stilles der dog så yderligere krav til selve generalforsamlingsbelutningen om fusionen, idet en sådan fusion herefter kan vedtages som en såkaldt straksfusion.

Erhvervsstyrelsen oplister en række typiske fejl vedrørende fusionsplaner

 • Fusionsplanen er ikke underskrevet.
 • Fusionsplanen er ikke dateret.
 • Fusionsplanen indeholder ikke oplysninger om den regnskabsmæssige virkningsdato.
 • Fusionsplanen indeholder ikke oplysninger om vederlag.
 • Fusionsplanen indeholder forkerte oplysninger om vederlag.
 • Fusionsplanen indeholder ikke oplysninger om kapitalforhøjelse.
 • Fusionsplanen indeholder forkerte oplysninger om kurs eller nominelt beløb.
 • Fusionsplanen er ikke indsendt korrekt (indsendt udkast/word dokument)

Fusionsplanen offentliggøres automatisk, og evt. fejl opdages derfor først ved sagsbehandlingen af gennemførelsen. Ved fejl i fusionsplanen må fusionsprocessen startes forfra med ny offentliggørelse.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Fusionsplanen indeholder bl.a.
 1. Selskabernes navne og eventuelle binavne
 2. Selskabernes hjemsted
 3. Vederlaget for kapitalandelene i et ophørende kapitalselskab
 4. Tidspunktet, fra hvilket de kapitalandele, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til udbytte
 5. Tidspunktet, fra hvilket et ophørende kapitalselskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået
 6. Angivelse af nye vedtægter, hvis der ved fusionen dannes et nyt kapitalselskab.