Tilføj til favoritter

Tillæg til ansættelseskontrakt til medarbejder, som er selvtilrettelægger

Tillægget bekræfter, at medarbejderen er undtaget for reglerne om registrering af arbejdstid i det medarbejderen betragtes som “selvtilrettelægger”

Skabelon til tillæg til ansættelseskontrakt til medarbejder, som er selvtilrettelægger

Med virkning fra den 1. juli 2024 er du som arbejdsgiver som udgangspunkt forpligtet til at registrere dine medarbejders arbejdstid, hvilket vi har beskrevet her.

Registreringspligten har til formål at sikre, at man som arbejdsgiver sørger for at kontrollere, at medarbejdernes arbejdstid tilrettelægges således, at gældende regler om 48-timers reglen og arbejdstidsdirektivets bestemmelser om daglig og ugentlig hviletid respekteres.

Reglerne omfatter i udgangspunktet alle medarbejdere, men i forhold til de medarbejdere, som ifølge loven kan betragtes som ”selvtilrettelæggere”, kan du indgå aftale med om, at disse er undtaget fra at være omfattet 48-timers reglen og arbejdstidsdirektivets bestemmelser om daglig og ugentlig hviletid og, at der dermed ikke er pligt til at registrere disse medarbejderes arbejdstid.

Hvilke medarbejdere er selvtilrettelæggere?

Selvtilrettelæggere er ifølge reglerne primært medarbejdere, som selv kan fastlægge deres egen arbejdstid og for hvem, det i øvrigt er karakteristisk, at de kan træffe selvstændige beslutninger eller har ledelsesmæssige beføjelser, dvs. særligt betroede medarbejdere og ledere.

Selvtilrettelægger er ifølge reglerne også medarbejdere, hvis arbejdstid som følge af særlige træk ved deres arbejde ikke kan måles eller fastlægges på forhånd. En undtagelsesbestemmelse, som ifølge lovbemærkningerne forventes at få en begrænset rækkevidde.

Hvad er formålet med tillægget til ansættelseskontrakten til selvtilrettelæggere?

Falder en medarbejder ind under ovennævnte undtagelsesbestemmelse, kan du aftale med medarbejderen, at medarbejderens arbejdstid ikke skal registreres. Det er i den forbindelse et krav, at aftalen i givet fald skal fremgå af medarbejderens ansættelseskontrakt eller af et tillæg til medarbejderens ansættelseskontrakt skal i givet fald fremgå af medarbejderens ansættelseskontrakt eller et tillæg til medarbejderens ansættelseskontrakt.

Hvad indeholder tillægget til ansættelseskontrakten til selvtilrettelæggere?

I tillægget til ansættelseskontrakten til selvtilrettelæggere får du mulighed for at anføre på hvilket grundlag medarbejderen er undtaget fra de ovennævnte arbejdstidsregler dvs., at medarbejderen:

 • tilrettelægger sin egen arbejdstid og er en ledende medarbejder,
 • tilrettelægger sin egen arbejdstid og er en særligt betroet medarbejder, eller
 • har en arbejdstid, der som følge af særlige træk ved arbejdet, ikke kan måles eller fastlægges på forhånd.

Tillægget indeholder yderligere oplysning om:

 • identiteten på parterne,
 • datoen for indgåelsen af den oprindelige ansættelseskontrakt,
 • datoen for indgåelsen af tillægget til den oprindelige ansættelseskontrakt,
 • en bekræftelse på, at alle øvrige vilkår for ansættelsesforholdet fortsat består uændret,
 • parternes underskrifter.

Hvordan bliver tillægget til ansættelseskontrakten med en selvtilrettelægger gyldigt?

Når tillægget til ansættelseskontrakten er underskrevet af begge parter, er der indgået en bindende aftale.

Ifølge ansættelsesbevisloven skal nye ansættelsesvilkår bekræftes skriftligt overfor medarbejderen senest samtidig med, at vilkårene træder i kraft.

Hvem har udarbejdet dokumentet?

Tillægget til ansættelseskontrakten til selvtilrettelæggere er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er desuden en erfaren procedør ved de civile domstole, har over 30 års erfaring indenfor området, og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Tillægget til ansættelseskontrakten indeholder bl.a.
 1. Angivelse af parterne (arbejdsgiver og medarbejderen)
 2. Bestemmelse om undtagelse til reglerne om registrering af arbejdstid
 3. En bekræftelse på, at alle øvrige vilkår for ansættelsesforholdet fortsat består uændret
 4. Datering og parternes underskrifter