Tilføj til favoritter

Rykker til debitor i konkursboet med anmodning om betaling (Første rykker)

Lav hurtigt og sikkert en rykkerskrivelse til debitor på få minutter. Rykkeren benyttes til at anmode debitor i konkursboet om betaling.

Rykker til debitor i konkursboet med anmodning om betaling (Første rykker)

Inkassation af skyldige beløb er et væsentligt og vigtigt aktiv i konkursboet. Derfor er det vigtigt at undersøge i bogholderiet, om der er skyldige debitorer eller arbejder, der er udført, men ikke udfaktureret.

Ofte vil man konstatere, at beløbet allerede er betalt, men indgået på det konkursramte selskabs bankkonto enten kort tid før eller kort tid efter konkursdekretet. Dette vil altid kunne verificeres.

Hvis debitor har indsigelser, så forelæg dem for det konkurs ramte selskabs ejer/direktør og hør, om indsigelserne er acceptable. Hvis direktøren siger god for indsigelserne, så er kurator som regel nødt til at acceptere dette, da debitors indsigelser også kan gøres gældende overfor konkursboet.

Hvis fakturaen indbetales, skal boet ikke afregne momsbeløbet til SKAT. Det skyldes, at der er tale om et momsbeløb, som vedrører tiden før konkursen og momsen har dermed intet med boets momsregnskab at gøre, der starter ved dekretet.

Hvis beløbet ikke betales

Hvis beløbet ikke betales, skal der udsendes rykker 2.

Hvis beløbet fortsat ikke betales, skal kurator overveje, om beløbet skal tages til inkasso m.v.

Hvis beløbet ikke kan betales, er der mulighed for at boet kan få refunderet momsbeløbet af Skat, men det afhænger af de nærmere regler for momsrefusion.

Hvem har udarbejdet rykkerskrivelsen på dokumenter.dk?

Første rykker til debitor i konkursboet er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Rykkerskrivelsen til debitor i konkursboet indeholder bl.a.:
  1. Anmodning om betaling af det skyldige beløb
  2. Anmodning om dokumentation v. betaling før dekretet
  3. Frist for betalingen
  4. Andre relevante forhold