Tilføj til favoritter

Husorden

Lav hurtigt og sikkert en husorden på få minutter. Husordenen er et ordensreglement som sikrer, at der passes godt på ejendommen og at beboerne tager hensyn til hinanden. Det er en god idé at lave en husorden, så der er klarhed over hvilke retningslinjer der gælder i og omkring ejendommen.

Husorden i boligforening

Denne skabelon kan bruges, når jeres andelsboligforening eller ejerforening ønsker at udarbejde en husorden for ejendommen. Skabelonen gør det let for jeres forening at lave en fyldestgørende husorden der indeholder relevante ordensbestemmelser. Med Dokumenter.dk’s guide kan jeres forening nemt og enkelt skræddersy en husorden efter jeres forenings specifikke behov og ønsker. Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Hvad er en husorden?

En husorden er en række fælles ordensregler som beboerne har vedtaget for at passe på hinanden og foreningens ejendom. Husordenen vil typisk regulere hvornår der skal være ro i ejendommen, hvordan udendørsarealer må benyttes, og om der må holdes husdyr i ejendommen.

Hvem gælder husordenen for?

Husordenen gælder for ejendommens beboere og alle der færdes på ejendommens arealer. Hvis en lejlighed er fremlejet, vil husordenen også omfatte fremlejetageren, som er forpligtet til at overholde husordenen på lige fod med andre beboere i ejendommen.

Hvorfor skal I lave en husorden?

Husordenen er et ordensreglement som sikrer, at der passes godt på ejendommen og at beboerne tager hensyn til hinanden. Det er en god idé at lave en husorden, så der er klarhed over hvilke retningslinjer der gælder i og omkring ejendommen. Husordenen udgør sammen med foreningens vedtægter de retningslinjer alle beboere skal overholde.

Hvad er forskellen på vedtægter og en husorden?

Vedtægterne er foreningens juridiske regelsæt der bl.a. regulerer driften af foreningen, hvor husordenen regulerer beboernes daglige gang i ejendommen.

Hvad skal der stå i en husorden?

I husordenen vil det være beskrevet hvilke regler alle beboere er forpligtet til at overholde.

Typisk vil følgende være reguleret i husordenen:

 • Håndtering af affald herunder affaldssortering
 • Regler omkring benyttelse af altaner og/eller haver
 • Hvilke genstande der må henstilles på foreningens fællesarealer
 • Hvilke regler der gælder for færden på foreningens fællesarealer
 • Regler omkring rygning
 • Hvorvidt husdyr er tilladt i ejendommen
 • I hvilket tidsrum støjende adfærd må finde sted (f.eks. brug af el værktøj mv.)

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan jeres forening nemt lave en tilpasset husorden der matcher jeres behov.

Hvordan bliver en husorden gyldig?

En husorden bliver først gyldig, når den er vedtaget på foreningens generalforsamling. Det er foreningens medlemmer der i fællesskab beslutter, hvilke regler der skal gælde i foreningen. Husordenen skal derfor drøftes og vedtages på en generalforsamling, før ordensreglementet kan træde i kraft.

Hvordan ændrer I jeres husorden?

En husorden kan ændres på en senere generalforsamling, hvis der er tilslutning til en foreslået ændring. Det kan f.eks. være at husdyr hidtil ikke har været tilladt, men at der er flertal blandt foreningens beboere til, at dette fremadrettet skal være en mulighed. Typisk vil et forslag om ændring af en husorden blot kræve simpelt flertal blandt foreningens beboere. Foreningens afstemningsregler vil du specifikt fremgå af foreningens vedtægter.

Hvordan laver I en husorden?

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan jeres forening nemt selv lave en fyldestgørende husorden der er skræddersyet efter jeres behov. Skabelonen guider jer igennem alle de foreslåede bestemmelser, så I kan tage stilling til, hvad der er relevant for netop jeres forening. Ved at bruge vores guide sparer I omkostningerne til en advokat, da I selv kan stå for udarbejdelsen af jeres husorden, og dermed spare foreningen for en stor sum penge.

Integration til Unik Bolig – spar 90% af tiden

Dokumenter.dk er integreret med Unik Bolig, så alle dine data fra Unik Bolig automatisk indflettes direkte i dine dokumenter, når du bruger Dokumenter.dk.

Fra Unik Bolig kan du hente alle dine relevante oplysninger om boligforeningen, herunder oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, andelshavere, lejemål, regnskabssår, revisor, administrator, vicevært samt andre vigtige forhold.

Når du udarbejder et dokument via Dokumenter.dk journaliseres dokumentet automatisk i Unik Bolig, så du som ejendomsadministrator har al kommunikation og dokumentation samlet i dit sagssystem.

Vores platform sikrer, at tidskrævende rutinearbejde og dokumentation i forbindelse med ejendomsadministration effektivt og smidigt kan håndteres digitalt og på få minutter.

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide

Den intuitive platform med direkte integration og journalisering til UNIK Bolig sikrer en enkel og effektiv opgaveløsning uden manuelle fejl.

Digitalt juridisk værktøj til ejendomsadministratorer

Dokumenter.dk er en standard brancheløsning for ejendomsadministratorer. Ejendomsadministratorer og professionelle rådgivere får med Dokumenter.dk adgang til et komplet og ajourført dokumentbibliotek af standarddokumenter inden for ejendomsadministration, boligforeninger og lejeret.

Standard brancheløsning

Dokumenterne er udviklet i tæt samarbejde med landets førende ejendomsadministratorer og ajourføres løbende, så de opfylder gældende lovkrav og branchestandarder.

 • Dokumenter.dk er jura integreret med brugervenlig teknologi, så du nemt kan udarbejde juridiske dokumenter på få minutter.
 • Dokumenter.dk er branchegodkendt af Danske Advokater, og benyttes af mere end 2000 professionelle brugere.
 • Dokumenter.dk ajourføres af erfarne advokater, der bruger de samme dokumenter i egen praksis.

Vi har automatiseret den rutineprægede del af ejendomsadministratorens arbejde, så du kan spare tid og penge samt undgå manuelle fejl.

Priser & ubegrænset adgang

Du kan købe dokumenter enkeltvist eller du kan få ubegrænset adgang med vores attraktive og skræddersyet abonnement til ejendomsadministration for kun 3.125 kr. per år per bruger. Det er mindre end 9 kr. om dagen.

Administrator abonnementet indeholder alle relevante dokumenter, herunder generalforsamlinger, vedtægter, husorden, påkravsskrivelser, overdragelse af andelsbolig, indkaldelse til generalforsamlinger, erhvervslejekontrakt, afståelse, viceværtkontrakt og andre standardskrivelser.

Læs mere her

Husordenen indeholder regler for
 1. Affaldshåndtering
 2. Altaner
 3. Henstilling af genstande på fællesarealer
 4. Ophold på fællesarealer
 5. Rygning
 6. Husdyr
 7. Støj
 8. Håndtering af klager