Tilføj til favoritter

Stævning om konkurskarantæne efter konkurslovens § 161

Udarbejd hurtigt og sikkert stævning om konkurskarantæne efter konkurslovens § 161

Stævning om konkurskarantæne efter KL § 161

En konkurskarantænesag indledes med, at kurator sender en begrundet indstilling til skifteretten ifølge KL §160.

En anden og mere operativ mulighed er i stedet at henvise til et vedlagt udkast til stævning, der herefter umiddelbart kan danne grundlag for sagsanlægget.

Skifteretten tager herefter stilling til om den vil tiltræde indstillingen og underretter kurator.

Næste skridt er herefter, at kurator indgiver stævningen til Skifteretten ifølge KL § 161 stk. 1.

Obs. Det er kurator, der anlægger sagen, ikke konkursboet.

I mange tilfælde afsiges udeblivelseskendelse eller erkender-kendelse.

Hvis sagsøgte protesterer mod konkurskarantæne, skal han afgive svarskrift, se KL § 162.

Konkurskarantæne sagen ender med en kendelse, se KL § 164.

Kendelsen kan kæres til landsretten.

Stævning om konkurskarantæne efter KL § 161, skal bl.a. indeholde:

  1. Kurators påstand, se KL § 161.
  2. En udførlig sagsfremstilling.
  3. Fremlæggelse af relevante bilag.
  4. Andre relevante forhold.

Hvem har udarbejdet stævningen på dokumenter.dk?

Stævningen omhandlende konkurskarantæne er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

 

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Stævningen indeholder
  1. Angivelse af kurators påstand
  2. Sagsfremstilling
  3. Oversigt over relevante bilag
  4. Andre relevante forhold