Tilføj til favoritter

Filialfuldmagt | Power Of Attorney

Lav hurtigt og sikkert en filialfuldmagt på få minutter. En filialfuldmagt er en fuldmagt, som skal udarbejdes, forud for at et udenlandsk selskab kan drive virksomhed i Danmark gennem en filial i Danmark.

Skabelon til filialfuldmagt

En filialfuldmagt er en fuldmagt, som skal udarbejdes, forud for at et udenlandsk selskab kan drive virksomhed i Danmark gennem en filial i Danmark. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en filialfuldmagt. Vores guide sikrer, at du får en filialfuldmagt, der indeholder de nødvendige oplysninger til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en filialfuldmagt?

Visse udenlandske selskaber har mulighed for at etablere en filial i Danmark. I den forbindelse har selskabet pligt til at registrere filialen hos Erhvervsstyrelsen, hvis det udenlandske selskab vil drive erhvervsvirksomhed direkte i Danmark.

Filialen skal tegnes af en eller flere filialbestyrere hver for sig eller i forening, og som filialbestyrer skal man have ubegrænset fuldmagt til at handle på filialens vegne og derved til at forpligte hovedselskabet.

Der kan således ikke registreres eventuelle indskrænkninger i en enkelt filialbestyrers ret til at tegne filialen eksempelvis i forhold til ikke at kunne forpligte hovedselskabet ved køb og salg af ejendom eller pantsætning.

Skal du lave en filialfuldmagt?

Det er ikke alle aktiviteter, som bliver omfattet af pligten til at registrere en filial og i den forbindelse at udarbejde en filialfuldmagt.

Eksempler på aktiviteter, der ikke er omfattet af ovenstående, kan være:

 • Hvis der er tale om ren ordreoptagelse, hvor faktureringen sker i udlandet
 • Opkøb af danske produkter, som gennemføres ved hjælp af en mellemmand, som bor i Danmark
 • Enkeltstående virksomhed af begrænset varighed og i forhold til en specifik kontraktpart

Er der derimod tale om aktiviteter af et vist omfang, som drives fra lokaler i Danmark, og hvor fakturering foregår fra en dansk adresse, hvortil eventuel reklamation kan rettes til, taler dette for, at der er tale om en filialetablering, som er omfattet af selskabslovens regler om filialregistrering.

Er ovenstående tilfældet, er der også pligt til at lave en filialfuldmagt.

Hvorfor lave en filialfuldmagt?

Er der ud fra reglerne i selskabsloven pligt til at registrere en filial, er det også et krav, at der bliver udfærdiget en filialfuldmagt.

Filialen må i øvrigt ikke begynde med at drive erhvervsvirksomhed, før den er registreret og der er udarbejdet og underskrevet en filialfuldmagt.

Hvordan laver du en filialfuldmagt?

Er der krav i selskabsloven om, at der skal udfærdiges en filialfuldmagt, er det vigtigt, at du sørger for, at den bliver lavet korrekt. Vi har gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en skræddersyet filialfuldmagt, som opfylder lovgivningens krav hertil.

Hvad indeholder en filialfuldmagt?

 • De nødvendige identitetsoplysninger
 • Angivelse af fuldmagtens omfang
 • Dato for underskrift af fuldmagten
 • Underskrifter fra vitterlighedsvidner

Fuldmagten består i øvrigt af såvel en dansk som en engelsk version

Hvordan bliver en filialfuldmagt gyldig?

Filialfuldmagten bliver gyldig, når den er underskrevet af alle relevante parter og filialen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Filialfuldmagten udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Fuldmagten indeholder
 1. De nødvendige identitetsoplysninger
 2. Angivelse af fuldmagtens omfang
 3. Dato for underskrift af fuldmagten
 4. Underskrifter fra vitterlighedsvidner