Tilføj til favoritter

Påkrav om manglende betaling af leje

Lav hurtigt og sikkert et påkrav og manglende betaling af leje på få minutter. Betalingsmisligholdelse betyder, at lejer ikke har betalt husleje eller anden pligtig ydelse til tiden. Udlejer kan reagere på dette ved at sende et påkrav til lejer.

Skabelon til påkrav om betaling af leje i erhvervslejemål

Denne skabelon kan bruges, når lejer ikke har betalt leje til tiden. Påkravet er en påmindelse til lejer om at lejer er i betalingsmisligholdelse, og at betaling skal ske inden for en bestemt frist. Skabelonen gør det nemt for dig som udlejer at sende et påkrav til lejer, og samtidig sikre dig, at påkravet indeholder det nødvendige for at det er gyldigt.

Hvad er betalingsmisligholdelse?

Betalingsmisligholdelse betyder, at lejer ikke har betalt husleje eller anden pligtig ydelse til tiden. Udlejer kan reagere på dette ved at sende et påkrav til lejer.

Hvad er et påkrav?

Et påkrav er et juridisk dokument der sendes til lejer fra udlejer, når lejer f.eks. ikke har betalt sin husleje til tiden og er i betalingsmisligholdelse. Påkravet er en påmindelse og dermed en advarsel til lejer om, at en penge pligtig ydelse ikke er blevet betalt rettidigt.

I påkravet giver udlejer lejer en frist til at betale. Betaler lejer ikke det skyldige beløb inden for den frist, der er angivet i påkravet, vil udlejer kunne ophæve lejemålet.

Hvad skal et påkrav indeholde for at være gyldigt?

 • Påkravet skal være skriftligt
 • Påkravet skal indeholde en udspecificeret opgørelse af det beløb lejer skylder (f.eks. husleje, vand, varme – og for hvilken periode)
 • Påkravet skal indeholde en frist for betaling (erhvervslejeloven opererer med en frist på 3 dage i § 69 stk. 3, udlejer kan dog frit vælge at give en længere frist)
 • Påkravet skal indeholde oplysning om, at lejemålet ophæves, hvis lejer ikke betaler inden fristens udløb (der skal henvises til erhvervslejelovens § 69, stk. 1, nr. 1)

Det er vigtigt, at de indholdsmæssige krav til påkravet overholdes, da påkravet i modsat fald vil være ugyldigt. Udlejer vil ikke kunne ophæve lejemålet som følge af lejers manglende betaling, hvis påkravet er ugyldigt.

Hvornår er huslejen forfalden til betaling?

Det afhænger af, hvad der er aftalt i erhvervslejekontrakten, hvornår huslejen forfalder. Det aftales ofte i praksis, at betaling af husleje skal ske forud hver d. 1. i måneden eller kvartalsvis.

Hvornår kan udlejer sende et påkrav?

Udlejer kan tidligst afsende et påkrav om manglende betaling af husleje efter 3. hverdag efter den sidste rettidige betalingsdag. Eksempel: Hvis lejer skal betale mandag d. 1, kan udlejer først sende påkrav om manglende betaling til lejer fredag d. 5.

Hvad er påkravsgebyr?

Udlejer må tage et gebyr for at udarbejde påkravet. Dette gebyr udgør et grundbeløb på kr. 178 (2024 sats) samt et tillæg på 2% af det skyldige beløb over kr. 1.000.

Eksempel:  Det skyldige beløb er kr. 10.000 –  2% af kr. 9.000 = kr. 180 + grundbeløbet på kr. 178 = kr. 358

Hvordan skal påkravet afsendes?

Dokumenter.dk anbefaler, at påkravet sendes enten som:

 • Anbefalet quickbrev
 • Som brev med afleveringsattest
 • Som e-mail med kvittering
 • Eller som brev der overbringes

Det er vigtigt, at du som udlejer følger denne fremgangsmåde, da du skal bevise, at påkravet er kommet frem til lejer.

Hvad sker der, hvis lejer betaler?

Hvis lejer betaler efter at have modtaget påkravet, ”lukkes sagen” og udlejer har ikke grundlag for at gå videre med en ophævelse af lejer. Lejer afværger dermed en ophævelse af erhvervslejemålet, og bringer sig ud af den betalingsmisligholdelse lejer var i.

Hvad sker der, hvis lejer ikke betaler?

Udlejer kan ophæve erhvervslejemålet, hvis lejer ikke betaler det skyldige beløb inden for den tidsfrist som udlejer har sat i påkravet.

Hvad betyder ophævelse?

Ophævelse af lejemålet betyder, at lejer straks skal fraflytte lejemålet. Lejer mister derved retten til lejemålet på grund af lejers manglende betaling. Udlejer meddeler lejer om ophævelsen i en ophævelsesskrivelse.

Ophævelse som følge af lejers manglende betaling af pengepligtig ydelse er den hyppigste årsag til at udlejer ophæver erhvervslejemålet.

Her kan du finde vores skabelon til en ophævelsesskrivelse.

Hvornår kan udlejer ophæve erhvervslejemålet på grund af lejers manglende betaling af husleje?

Når lejer ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at det skriftlige påkrav er kommet frem til lejeren, kan udlejer ophæve erhvervslejemålet som følge af for sen betaling. Det er dermed afgørende hvornår påkravet er kommet frem til lejer.

Hvad sker der, hvis lejer ikke fraflytter efter ophævelse er sket?

Hvis lejer ikke fraflytter frivilligt, er udlejer nødt til at bede om fogedrettens hjælp til at udsætte lejeren. Dette gør udlejer ved at sende en udsættelsesbegæring til fogedretten. Herefter vil fogedretten vurdere, om der er grundlag for at udsætte lejer. Hvis der er grundlag for at udsætte lejer, vil fogedretten bistå udlejer med at få sat lejer ud af erhvervslejemålet.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Påkravsskrivelsen indeholder
 1. Angivelse af lejer og lejemålet
 2. Henvisning til erhvervslejeloven
 3. De nødvendige formkrav
 4. Opgørelse af det skyldige beløb
 5. Advarsel om ophævelse
 6. Inkassovarsel