Tilføj til favoritter

Inkassovarsel

Her kan du udarbejde et inkassovarsel til inddrivelse af gæld hos en debitor, der ikke har betalt efter fremsendelse af faktura og en eller flere rykkerskrivelser.

Skabelon til inkassovarsel

Denne skabelon til et inkassovarsel kan du sende til en skyldner, der fortsat ikke har betalt efter du har fremsendt en eller flere rykkerskrivelser. Fremsendelse af inkassovarsel er ikke et generelt krav, men det er en lovpligtig betingelse for, at du kan sende det respektive krav til inkasso. Du kan derfor ikke sende den pågældende kunde til inkasso før du har sendt et inkassovarsel.

Et inkassovarsel kaldes også en påkravsskrivelse, og reglerne for inkassovarsel fremgår af inkassolovens § 10.

Inkassovarsel er en påkravsskrivelse i henhold til inkassolovens § 10

Hvorfor skal du sende et inkassovarsel

Før der over for en skyldner må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i inkassolovens § 10.

Et inkassovarsel er det formelle lovpligtige varsel, som du skal sende til din skyldner før du påbegynder en inkassosag. Det er derfor vigtigt at du sender et inkassovarsel, hvis du vil sende en kunde til inkasso, ligesom det er vigtigt og et lovkrav, at skrivelsen overholder de formelle krav til et inkassovarsel.

Med et inkassovarsel orienterer din kunde om, at sagen kan overdrages til inkasso, hvis der ikke sker fuld betaling inden for en given frist på minimum 10 dage.

Hvordan kan du sende et inkassovarsel

Du kan sende et inkassovarsel som almindeligt brev eller pr. mail. Det er ofte langt nemmere og hurtigere at sende pr. mail. Hvis din kunde er en privat skyldner, skal du dog have accept til at sende pr. mail. Accepten behøver ikke være udtrykkelig, men kan blot være at tidligere korrespondance er foregået pr. mail. Det kan dog også have en større effekt at sende med almindelig post, da det måske påvirker kunden mere at modtage et inkassovarsel med posten. Du kan derfor også overveje at gøre begge dele.

Hvad skal et inkassovarsel indeholde

Et inkassovarsel skal overholde lovens indholdskrav. Hvis ikke dit inkassovarsel overholder de formelle krav, så er du ikke berettiget til at påbegynde en inkassosag på baggrund af dit inkassovarsel.

Inkassovarslet skal tydeligt angive alle oplysninger, som er nødvendige for at skyldneren kan bedømme kravet.

I inkassovarslet skal der angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan betale gælden, uden at der foretages yderligere foranstaltninger og påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af inkassovarslet.

Hvem har udarbejdet inkassovarslet på dokumenter.dk?

Inkassovarslet er udarbejdet af Bjørn Wittrup, som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Bjørn har møderet for Højesteret.

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Inkassovarslet indeholder
  1. Angivelse af skyldner med integration fra CVR
  2. Angivelse af kreditor
  3. Opgørelse af det skyldige beløb
  4. Diverse valgmuligheder