Tilføj til favoritter

Bruttolønsaftale om efteruddannelse

Lav hurtigt og sikkert en bruttolønsaftale om efteruddannelse på få minutter. I en bruttolønsaftale om efteruddannelse har du mulighed for at imødekomme en medarbejders ønske om efteruddannelse.

Skabelon til bruttolønsaftale om efteruddannelse

I en bruttolønsaftale om efteruddannelse med en af dine medarbejdere fastlægges vilkårene for, hvordan medarbejderens deltagelse i efteruddannelse finansieres af dig mod, at medarbejderen til gengæld samtidig accepterer at gå ned i løn.

Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en aftale med en af dine medarbejderen om en bruttolønsaftale om efteruddannelse, der indeholder alle de vigtige og nødvendige vilkår for jeres aftale.

Hvad er en bruttolønsaftale om efteruddannelse?

I en bruttolønsaftale om efteruddannelse har du mulighed for at imødekomme en medarbejders ønske om efteruddannelse f.eks. i en situation, hvor der er tale om en form for efteruddannelse, som prismæssigt lægger udenfor dit efteruddannelsesbudget eller, hvor medarbejderen har et ønske om at gennemgå et længere efteruddannelsesforløb.

For dig, som er arbejdsgiver, er fordelen ved en bruttolønsaftale om efteruddannelse, at du herved både kan imødekomme et efteruddannelsesønske fra din medarbejder, og samtidig er aftalen udgiftsneutral for dig, idet medarbejderen går tilsvarende ned i bruttoløn.

For medarbejderen indebærer en bruttolønsaftale om efteruddannelse en klar fordel, idet medarbejderen både opnår at få sit efteruddannelsesønske opfyldt og at betale mindre i skat.

Hvad er betingelserne for at indgå en bruttolønsaftale om efteruddannelse?

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på at overholde de skattemæssige regler om bruttolønsaftaler om efteruddannelse. Disse er fastlagt i SKAT’s juridiske vejledning C.A. 5 om personalegoder.

Det er et krav, at den lønnedgang, der indgår i bruttolønsaftalen, skal være en reel og fremadrettet nedgang, som ikke må indebære, at der betales for et rent privat gode med ubeskattede midler.

Den lønnedgang, der indgår i bruttolønsaftalen, skal dernæst udgøre et specifikt beløb, som er fastlagt på forhånd og som ikke må variere i den periode, hvor aftalen løber.

Det er ikke en nødvendig betingelse, at den efteruddannelse, som medarbejderen skal gennemføre, skal have relevans for det den aktuelle beskæftigelse, medarbejderen er i, men det er et krav, at uddannelsen skal være erhvervsrettet.

Bruttolønsaftalen må i øvrigt ikke være i strid med de regler, som medarbejderens ansættelsesforhold er omfattet af – herunder en evt. overenskomst – som måtte være gældende for ansættelsesforholdet.

Som udgangspunkt er det et krav, at bruttolønsaftalen skal dække hele uddannelsesperioden eller i hvert fald mindst 12 måneder, og det skal som udgangspunkt være arbejdsgiver, som indgår aftalen med kursusudbyderen, ligesom det også er arbejdsgiveren, som også betaler for uddannelsen direkte overfor kursusgiveren.

Skal du lave en bruttolønsaftale om efteruddannelse?

Nej, det er du ikke forpligtet til. Men en bruttolønsaftale om efteruddannelse kan være et attraktivt medarbejdergode og dermed kan bruttolønsaftalen medvirke til både at sikre og at højne medarbejdertilfredsheden blandt dine medarbejdere.

Hvordan laver du en varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder?

Det er væsentligt, at bruttolønsaftalen om efteruddannelse både tager højde for dine og din medarbejders behov, og at bruttolønsaftalen udarbejdes således, at den tager højde for gældende regler. Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en bruttolønsaftale, som er tilpasset lige netop til din og din medarbejders situation.

Hvad indeholder bruttolønsaftalen om efteruddannelse?

1. Parterne
2. Baggrunden for aftalen
3. Indholdet af lønomlægningen
4. Start- og sluttidspunkt for aftalen
5. Oplysning om de udgifter, som medarbejderen evt. selv afholder
6. Tilmelding til og betaling til kursusudbyderen
7. Mulighed for, at lønomlægningen ikke påvirker størrelsen af medarbejderen pensionsbidrag fra virksomhedens side
8. Størrelsen af medarbejderens aflønning, når bruttolønsaftalen er udløbet
9. Underskrifter

Bruttolønsaftalen om efteruddannelse er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Bruttolønsaftalen indeholder bl.a.
  1. Angivelse af parterne (arbejdsgiver og medarbejderen)
  2. Indholdet af aftalen om bruttoløn
  3. Alle formelle krav i henhold til lovgivningen
  4. Datering og parternes underskrifter