Professionel løsning til revisorer

Få ubegrænset adgang til alle online skabeloner anbefalet af FSR – danske revisorer

Spar 90 % af tiden med automatiseret og kvalitetssikret dokumentudarbejdelse

Integration til CVR sikrer ajourført datagrundlag

Revisor abonnement – din digitale værktøjskasse

Stiftelse af selskab
 • Stiftelsesdokument af ApS
 • Stiftelsesdokument af A/S
 • Stiftelsesdokument af K/S
 • Stiftelsesdokument af P/S
 • Stiftelsesdokument apportindskud
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale
 • Anpartsombytning
 • Virksomhedsomdannelse
Selskaber
 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Fusion
 • Spaltning
 • Spaltningsplan
 • Kapitalforhøjelse i selskab
 • Kapitalnedsættelse i selskab
 • Likvidation
 • Ophør af selskab
 • Genoptagelse af selskab
Virksomhedsomdannelse
 • Omdannelse af ApS til A/S
 • Omdannelse af A/S til ApS
 • Skattefri anpartsombytning
 • Skattefri aktieombytning
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Overdragelse af kapitalandele
 • Overdragelse af aktiver
 • Vestingklausul
Ansættelsesret
 • Direktørkontrakt
 • Ansættelseskontrakt
 • Fratrædelsesaftale
Kontrakter
 • Forretningsbetingelser
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Erhvervslejekontrakt
 • Konsulentaftale
 • NDA
Privatret
 • Gældsbrev
 • Gavebrev
Bestyrelse
 • Bestyrelseskontrakt
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Referat af bestyrelsesmøde
 • Advisory Board aftale
Start-up
 • Forretningsplan
 • Forretningsmodel
 • Partnerkontrakt
 • Investeringsaftale
Skat og regnskab
 • Støtteerklæring
 • Engagementsforespørgsel
 • Koncerntilskud
 • Godkendelse af kapitalejerlån
 • Befordringsgodtgørelse
 • Aftale om kaution
 • Rykkerskrivelse
 • Beskrivelse af bogføringsprocedure
Kvalitetssikret
 • Ajourføres af erfarne advokater
 • Samarbejder med Danske Advokater
 • Samarbejder med FSR – danske revisorer

En standard brancheløsning til revisorbranchen

Revisorer og professionelle rådgivere får med Dokumenter.dk adgang til en juridisk platform med et komplet og ajourført dokumentbibliotek af erhvervsretlige og privatretlige onlineskabeloner til udarbejdelse af lovpligtige dokumenter og compliance i forbindelse med revision og professionel rådgivning.

Dokumenter.dk er en moderne platform, der sikrer en intuitiv og effektiv opgaveløsning uden manuelle fejl. Med direkte integration til CVR-registret indføjes virksomhedens offentlige data, ejerkreds og ledelsesmedlemmer automatisk i dokumenterne.

Platformen sparer op til 90% af tidsforbruget i forhold til manuel udfyldelse af samme type dokument, eliminerer effektivt menneskelige (og potentielt kostbare) fejl, og sikrer en ensartet og ajourført dokumentkvalitet.

Dokumenter.dk er et digitalt paradigmeskift.

Dokumenter.dk leverer et højt fagligt niveau, der styrker vores 360 graders kvalitetsrådgivning til kunderne. De digitale integrationer til CVR gør det let og eliminerer manuelle fejl. Vi er meget tilfredse med samarbejdet og kan klart anbefale Dokumenter.dk | Jesper Seehausen, Beierholm

Skræddersyet løsninger

Indhold

Dokumenter.dk dækker samtlige relevante rådgivningsområder herunder stiftelse af selskab, opstart af virksomhed, virksomhedsomdannelse, generalforsamlinger, kontakter og privatret med videre og sikrer, at arbejdet med dokumentation i forbindelse med revisionserklæringer, ledelsesansvar og kontrolpakke effektivt og smidigt kan udarbejdes og håndteres digitalt på få minutter.

Dokumenterne er skræddersyet til brug i revisorbranchen og udarbejdet i tæt samarbejde med landets førende revisionshuse. Samlingen udvides og ajourføres løbende af erfarne advokater og fagspecialister med speciale i selskabsret, som benytter de samme skabeloner i eget arbejde.

Proces

De opdaterede og ajourførte dokumenter udfyldes nemt og effektivt online via intelligente skabeloner med automatisk integration af virksomhedsdata via API til CVR samt andre offentlige registre.

Når du har gennemført en dokumentguide, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word eller PDF. Det giver dig mulighed for at arbejde videre i dokumentet, tilføje oplysninger og overføre indhold til egen Word master.

Med download i PDF kan du nemt signere og dele dokumentet på email via platformens digitale signeringsmodul. Alle færdige og underskrevne dokumenter opbevares automatisk og krypteret i dit private cloud arkiv.

Du sparer effektivt op til 90% af tidsforbruget i forhold til manuel udarbejdelse af samme type dokumenter

Fordele

Dokumenter.dk tilbyder Plug & Play løsninger, der tager udgangspunkt i revisionsvirksomheders og professionelle rådgiveres konkrete behov for ajourførte juridiske dokumenter af forretningskritisk kvalitet.

Med et digitalt paradigmeskift til Dokumenter.dk optimeres drifts- og forretningspotentialer, så tid og ressourcer kan frigøres til mere værdiskabende arbejde.

Med platformens digitale signeringsmodul kan dine klienter underskrive dokumenterne, når som helst og hvor som helst. Det skaber smidigere arbejdsgange og bedre brugeroplevelser.

Det styrker klientrelationerne, forbedrer indtjeningsevnen og bidrager samtidig til at kunne tiltrække og fastholde talenter, der forventer at kunne arbejde agilt med digitale værktøjer.

Vi har brugt Dokumenter.dk i mange år og er meget tilfredse med både kvalitet og service. På den nye platform hentes virksomhedsdata automatisk ind i dokumentet. Det er smart, sparer os for en masse skrivebordstid og er med til at sikre en høj leverancekvalitet. Det kan klart anbefales til revisorbranchen | Frederik Bille, Statsautoriseret revisor, JH Revision

1

Svar på spørgsmål i vores intelligente dokumentguide

 

2

Modtag færdigt dokument på få minutter

 

3

Underskriv digitalt og del dokumentet

 

Legaltech

Dokumenter.dk har siden 2004 udviklet branchens mest avancerede legaltech løsning til automatisering af juridiske dokumenter, og vi investerer løbende i udvikling af nye funktionalitet og integrationer, der skaber værdi for vores mange brugere.

Med en standard brancheløsning fra Dokumenter.dk opnår du alle de fordelagtige gevinster ved cloudbaseret automatisering uden at gå på kompromis med kvaliteten – alle juridiske paradigmer er udarbejdet og ajourført af erfarne advokater og juridiske specialister, der bruger de samme skabeloner i egne sager.

Med en White label løsning baseret på licens til vores softwareløsning kan egne kontorspecifikke paradigmestandarder dertil indarbejdes, som supplement eller i sin helhed, så virksomhedens mulighed for i et teknologispring at overgå fra manuelle processer til dokumentautomatisering kan realiseres uden kostbar egen udvikling af IT-løsninger med fremtidige vedligeholdelsesomkostninger.

Plug & Play

 1. Du får adgang til +500 dokumentvarianter indenfor erhvervsret og privatret.
 2. Du finder alle relevante varianter af dokumenterne tilgængelige i vores intelligente skabeloner.
 3. Virksomhedsdata integreres automatisk via API til CVR og offentlige registre
 4. Dokumenter på engelsk er udarbejdet på korrespondentniveau.
 5. Dokumenterne kan digitalt deles og signeres med NemID.

Du kan lave udkast og redigere i dine dokumenter løbende. Alle færdige dokumenter opbevares sikkert og krypteret i skyen og kan tilgås fra alle enheder. Har du brug for support, kan du kontakte vores juridiske Hotline. Det er gratis.

Læs mere og download vores folder her

Dokumenter.dk og deres digitale platform med API til CVR er i min optik en ny Golden Standard for, hvordan selskabsretslige dokumenter kan udfyldes, og til at sikre, at formalia er korrekt på plads | Søren Friis Hansen, professor, CBS LAW

Er du revisor?

Book en demopræsentation med efterfølgende mulighed for gratis at prøve Dokumenter.dk

Kontakt os idag for at høre mere:

 • Ring på 45 33 18 30
 • Skriv til kontakt@dokumenter.dk
+19 år Vi har været online
+40.000 Private brugere
+2.500 Advokater og revisorer bruger os
Demo video

Dokumenter.dk – Sådan gør du

Du opnår følgende fordele
 1. Ubegrænset adgang 24/7
 2. Gratis Hotline
 3. Automatisk integration af virksomhedsdata
 4. Underskriv med NemID og del via email
 5. Gem og rediger i skyen
 6. Download i Word eller PDF
 7. Udarbejdet og ajourført af advokater
 8. Dokumenter på engelsk korrespondentniveau
 9. Kvalitetssikring og procesoptimering
 10. Optimering af ressourcer og driftsøkonomi