Tilføj til favoritter

Optionsaftale til medarbejder

Lav hurtigt og sikkert en optionsaftale til medarbejder på få minutter. I en optionsaftale til en lønmodtager fastlægger du vilkårene for, hvordan lønmodtageren kan komme til at eje en del af din virksomhed.

Online skabelon til optionsaftale til lønmodtager

I en optionsaftale til en lønmodtager fastlægger du vilkårene for, hvordan lønmodtageren kan komme til at eje en del af din virksomhed. Hos Dokumenter.dk kan du sikkert og nemt lave en optionsaftale til en eller flere af dine medarbejdere. Vores guide sikrer, at du får en optionsaftale, som indeholder alle de nødvendige vilkår. Når du har gennemført guiden og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje direkte i dokumentet.

Hvad er en optionsaftale?

I en optionsaftale, som du f.eks. indgår med en af dine nøglemedarbejdere, giver du medarbejderen mulighed for i et nærmere fastlagt omfang at blive medejer af din virksomhed til en kurs, som er aftalt på forhånd.

I optionsaftalen fastlægger du vilkårene for at medarbejderen kan erhverve ejerandele i dit selskab, ligesom du fastlægger, hvornår retten til optionerne tildeles, og hvornår de kan udnyttes.

Dokumenter.dk hjælper dig hurtigt og professionelt gennem processen med at udarbejde optionsaftalen. Optionsaftalen bliver udarbejdet således, at den nøjagtigt opfylder dine ønsker og behov og Dokumenter.dk’s intelligente skabelon guider dig trygt igennem alle spørgsmålene.

Aktieoptionsloven

Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold (aktieoptionsloven) finder anvendelse på aftaler, som giver medarbejdere en ret til at købe aktier eller anparter eller at tegne nyudstedte aktier eller anparter på et senere tidspunkt, hvis aftalen herom indgås som et led i ansættelsesforholdet med medarbejderen. Vores skabelon er derfor naturligvis udformet således, at den lever op til kravene i aktieoptionsloven.

Skal du lave en optionsaftale?

Det kan i mange situationer være en strategisk rigtig beslutning at tilbyde en af dine nøglemedarbejdere at blive medejer af din virksomhed via en optionsaftale. Optionsaftalen og det mulige medejerskab kan nemlig være egnet til at sikre, at medarbejderen får en stærkere tilknytning til din virksomhed og samtidig et styrket incitament til at dele dine visioner for din virksomheds fremtid.

I vækstvirksomheder kan en optionsaftale i øvrigt være særlig anvendelig som en delvis erstatning for løn i en opstartsperiode.

Når optionsaftalen er omfattet af aktieoptionsloven skal der udarbejdes en skriftlig aftale

Hvilke oplysninger skal fremgå af optionsaftalen?

Optionsaftalen skal indeholde oplysninger om følgende:

 • Hvem er omfattet af aftalen.
 • Aftalen er omfattet af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold (aktieoptionsloven).
 • Tidspunktet for tildeling af retten til senere at købe kapitalandele.
 • Betingelserne for tildeling af retten til senere at købe kapitalandele.
 • Udnyttelsesperioden.
 • Kursen, som købet af kapitalandelene kan erhverves for på udnyttelsestidspunktet.
 • Proceduren for udnyttelse af optioner.
 • Medarbejderens rettigheder, hvis retten til optionerne udnyttes.
 • Medarbejderen retsstilling, hvis optionerne ikke udnyttes rettidigt.
 • Medarbejderens retsstilling i forbindelse med fratrædelse.
 • De økonomiske aspekter af deltagelsen i ordningen.
 • Skattemæssige forhold.
 • Lovvalg og tvister.

Hvilke forhold tages der højde for i optionsaftalen?

Vores skabelon tilpasser optionsaftalen, så den afspejler dine behov og ønsker.

Du kan anvende vores skabelon uanset, om du ønsker at give medarbejderen en køberet, eller om medarbejderen på et tidspunkt ud i fremtiden skal kunne erhverve ejerandele i din virksomhed efter den særlige medarbejderaktieordning i ligningslovens § 7 P, hvorefter medarbejderen med en skattefordel kan modtage ejerandele som et led i aflønningen, hvis værdien af denne aflønning maksimalt udgør 10 % af medarbejderens årsløn.

I vores skabelon stiller vi som betingelse for, at medarbejderen kan udnytte sin optionsret, at medarbejderen skal tilslutte sig den ejeraftale, der er gældende for øvrige kapitalejere i selskabet, ligesom vi tager højde for, hvordan det skal påvirke aftalen, hvis der sker kapitaldispositioner, der ikke foregår til markedskurs og endelig adresserer vi, i hvilke situationer, der kan ske en fremrykkelse af tidspunktet for, hvornår medarbejderen kan udnytte sin optionsret.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Hvem har udarbejdet optionsaftalen på dokumenter.dk

Optionsaftalen er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Optionsaftalen indeholder bl.a.
 1. Tidspunktet for tildeling af retten til senere at købe kapitalandele
 2. Betingelserne for tildeling af retten til senere at købe kapitalandele
 3. Udnyttelsesperioden
 4. Kursen for udnyttelse
 5. Proceduren for udnyttelse af optioner
 6. Medarbejderen retsstilling, hvis optionerne ikke udnyttes rettidigt
 7. Medarbejderens retsstilling i forbindelse med fratrædelse
 8. De økonomiske aspekter af deltagelsen i ordningen
 9. Skattemæssige forhold
 10. Lovvalg og tvister