Tilføj til favoritter

Aftale om afholdelse af ferie på forskud

Lav hurtigt og sikkert en aftale om afholdelse af ferie på forskud på få minutter. En aftale om afholdelse af ferie på forskud indeholder vilkårene for, at en medarbejder kan holde endnu ikke optjent ferie på forskud.

Online skabelon til afholdelse af ferie

En aftale om afholdelse af ferie på forskud indeholder vilkårene for, at en medarbejder kan holde endnu ikke optjent ferie på forskud. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en aftale om afholdelse af ferie på forskud. Vores guide sikrer, at du får en aftale om afholdelse af ferie på forskud, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er afholdelse af ferie på forskud?

Du kan som arbejdsgiver indgå aftale med dine medarbejdere om, at de kan holde ferie på forskud. Det følger af ferieloven.

Afholdelse af ferie på forskud kræver enighed. Dine medarbejdere kan derfor ikke gøre krav på at  holde ferie på forskud. Omvendt kan du heller ikke tvinge dine medarbejdere til at holde ferie på forskud.

Accepterer du, at en medarbejder kan holde ferie på forskud, er det vigtigt, at du sikrer dig, at medarbejderen kan nå at optjene den ferie, der holdes på forskud, inden ferieoptjeningsårets udløb den 31. august.

Holder en medarbejder ferie på forskud, får medarbejderen sin sædvanlige løn udbetalt under afholdelse af ferien.

Medarbejdere, der løbende opsparer feriegodtgørelse, får under afholdelse af ferie på forskud feriepenge udbetalt, som beregnes på grundlag af lønnen for de sidste 4 uger. Det følger af ferieloven.

Skal du lave en aftale om ferie på forskud?

Nej, men i mange tilfælde kan du komme dine medarbejdere i møde ved at lave en aftale om afholdelse af ferie på forskud. Det kan du gøre, uden at du selv risikerer at komme i problemer, hvis medarbejderen når at fratræde sin stilling, inden medarbejderen har nået at optjene den ferie, som afholdes på forskud.

Det følger nemlig af ferieloven, at hvis medarbejderen fratræder sin stilling, inden den ferie, der holdes på forskud, er optjent, er du berettiget til at modregne værdien af den ferie, der ikke er udlignet på fratrædelsestidspunktet, i medarbejderens tilgodehavende løn og feriepenge.

Accepterer du, at medarbejderne i din virksomhed kan holde ferie på forskud, kan du med fordel indarbejde bestemmelser herom i din personalehåndbog, hvor du samtidig beskriver betingelserne for at holde ferie på forskud.

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du får en aftaleskabelon, der passer til din virksomhed, og som er i overensstemmelse med reglerne i ferieloven.

Hvorfor lave en skriftlig aftale om ferie på forskud?

Der er mange gode grunde til at overveje at lave en skriftlig aftale om afholdelse af ferie på forskud.

Mundtlige aftaler er bindende, men svære at bevise. Derfor bør man lave en skriftlig aftale om afholdelse af ferie på forskud.

En klar aftale, som er i overensstemmelse med ferieloven, skaber ro og forudsigelighed mellem arbejdsgiver og medarbejder. Du undgår unødige tvister, dyre advokatomkostninger og risiko for dårligt omdømme.

Vores skabelon er indrettet, så du indenfor rammerne af ferieloven får mulighed for at udforme aftalen således, at den bliver skræddersyet til netop din virksomhed.

Hvordan laver du en aftale om afholdelse af ferie på forskud?

Det er væsentligt, at aftalen om afholdelse af ferie på forskud nøje afspejler de aftalte vilkår ved aftaleindgåelsen. Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail til download vil få leveret en skræddersyet aftaleskabelon, som er tilpasset lige netop din situation.

Hvad indeholder en aftale om ferie på forskud?

  1. Parterne
  2. Antal feriedage, der holdes på forskud
  3. Angivelse af hvornår feriedagene holdes
  4. Angivelse af, hvordan den på forskud holdte ferie udlignes – herunder i tilfælde af fratrædelse
  5. Parternes underskrifter

Hvordan bliver aftalen om afholdelse af ferie på forskud gyldig?

Aftalen bliver gyldig, når der er opnået enighed mellem parterne. Af bevismæssige årsager anbefaler dokumenter.dk, at aftaler om afholdelse af ferie på forskud altid indgås på skrift.

Aftalen om afholdelse af ferie på forskud er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Aftalen indeholder
  1. Bestemmelse om parterne
  2. Antal feriedage, der kan holdes på forskud
  3. Aftale om tidspunkt for afholdelse
  4. Bestemmelse om udligning
  5. Underskrifter