Tilføj til favoritter

Direktørkontrakt | Executive Service Agreement

Lav hurtigt og sikkert en direktørkontrakt på få minutter. En direktørkontrakt fastlægger vilkårene for direktørens ansættelse i virksomheden. Vilkårene beskriver direktørens stilling, ansvar, pligter, mandat og referenceforhold til bestyrelsen eller ejer. Direktørkontakten kan vælges på dansk eller engelsk.

Professionel skabelon til direktørkontrakt – online

Her finder du en skabelon til en direktørkontrakt | Executive Service Agreement udarbejdet af advokat med speciale i direktørkontrakter og ansættelsesret. Du kan bruge direktørkontrakten til en direktør, der refererer til en bestyrelse, og til en ejerleder, der er direktør i egen virksomhed uden bestyrelse, og du vælger selv, om direktørkontrakten skal være på dansk eller engelsk.

Med Dokumenter.dks intelligente skabelon får du nemt, hurtigt og professionelt taget stilling til alle væsentlige forhold, der skal afklares under udarbejdelse af en direktørkontrakt, og kontrakten bliver skræddersyet nøjagtigt til at opfylde dine specifikke ønsker og behov.

Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Vores platform guider dig hele vejen.

Hvad er en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt fastlægger vilkårene for direktørens ansættelse i virksomheden. Vilkårene beskriver direktørens stilling, ansvar, pligter, mandat og referenceforhold til bestyrelsen eller ejer.

Kontrakten beskriver tilsvarende direktørens beføjelser, rettigheder, vederlag og vilkår for fratrædelse.

Direktøren tegner virksomheden udadtil i forhold til indgåelse af aftaler med bindende virkning for virksomheden. Direktøren har dermed en stor betydning for virksomhedens drift.

Dokumenter.dks skabelon kan anvendes både til en ansat direktør og til en ejerleder, som er ansat i sit eget selskab.

Skal du udarbejde en direktørkontrakt?

Er du eneejer af selskabet, skal der udarbejdes en direktørkontrakt. Det skyldes, at der følge selskabslovgivningen er krav om, at alle aftaler mellem selskabet og en direktør i denne situation skal foreligge skriftligt.

I andre situationer er der ikke krav om, at der skal udarbejdes en skriftlig direktørkontrakt. Mundtlige aftaler er bindende, men svære at bevise. Derfor er det en fordel, at vilkårene for en direktøransættelse fastlægges i en skriftlig aftale.

En god direktørkontrakt skaber ro og forudsigelighed mellem selskabet og direktøren, så der er sikkerhed om, hvad der gælder. Du undgår dermed potentielt unødige tvister ved domstolene, dyre advokatomkostninger og risiko for et dårligt omdømme.

Hvorfor lave en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt er af afgørende betydning for såvel direktøren som for selskabet.

Direktøren er ikke omfattet af de love, der normalt beskytter medarbejdere i en virksomhed, herunder fx funktionærloven, ferieloven og ansættelsesbevisloven.

Der er derfor vigtigt, at direktørkontrakten fastlægger alle væsentlige forhold omkring direktørens og selskabets rettigheder og pligter.

Direktøren har en helt central rolle for selskabets fremtid. Derfor er det vigtigt, at der i direktørkontrakten bliver taget stilling til konkurrence- og kundeklausuler, hverv under ansættelsen, pligter og vilkår ved ophør mv.

En gennemarbejdet og dækkende direktørkontrakt, der regulerer alle væsentlige forhold og vilkår under direktørens ansættelse, sikrer klare retningslinjer og forventningsafstemning parterne i mellem.

Kontrakten giver samtidig tryghed for begge parter, da kontrakten sikrer både den nødvendige forventningsafstemning mellem parterne og klarhed over de formelt aftalte vilkår for ansættelsen.

Dokumenter.dk anbefaler, at du, uanset om du har pligt hertil eller ej, sørger for at lave en direktørkontrakt, som udførligt og klart beskriver de vilkår, der er aftalt for direktørens ansættelsesforhold.

Er du eneejer af selskabet?

Er du eneejer af selskabet, er der efter selskabslovgivningen pligt til at udarbejde en direktørkontrakt. Alle aftaler mellem selskabet og direktøren skal foreligge skriftligt.

Det er i denne situation vigtigt, at der i kontrakten fastsættes så få krav som muligt fra selskabets side overfor direktøren som eksempelvis ophør og opsigelse. Det skyldes, at ejeren normalt ikke ønsker at være underlagt vidtgående forpligtelser overfor selskabet – herunder eksempelvis, hvis selskabet skulle gå konkurs.

Er du medejer af et selskab, som har flere ejere?

Med en direktørkontrakt sikrer I forventningsafstemning, ro og forudsigelighed i ejerkredsen om løn og øvrige vilkår. Kontrakten bør desuden udarbejdes, så der er i nøje samspil med indholdet af jeres ejeraftale.

Skal du ansætte en administrerende direktør?

Skal du ansætte en administrerende direktør, bør du have fokus på at værne om virksomhedens konkurrencemæssige situation, specialviden og kundegrundlag.

Det kan du blandt andet gøre ved at stille som betingelse for ansættelsen at direktøren skal påtage sig en kunde- og/eller konkurrenceklausul og ved at have fokus på beskyttelse af virksomhedens immaterielle rettigheder, dvs. opfindelser, viden, design, forretningsmæssige kendetegn.

Selskabets opsigelsesvarsel over for en administrerende direktør fastsættes typisk til mellem 6 og 12 måneder.

Skal du ansættes som administrerende direktør?

I kontrakten bør du ud over en passende lønpakke og klare regler omkring ferieafholdelse – især have fokus på din retsstilling ved opsigelse. Der aftales typisk et opsigelsesvarsel på mellem 6 til 12 måneder fra selskabets side overfor en direktør.

Derudover bør der tages stilling til, om du i tilfælde af opsigelse vil have krav på at blive fritstillet og om ny indtægt i en eventuel fritstillingsperiode vil blive modregnet i din løn fra selskabet.

Bliver du ansat i stillingen som følge af, at du har en høj grad af specialistviden, bør du undgå at indgå en konkurrenceklausul, hvorimod en kundeklausul typisk ikke vil have en helt så indgribende betydning for nye jobmulighederne efterfølgende.

Hvad bør en direktørkontrakt indeholde?

En direktørkontrakt bør indeholde følgende punkter:

 1. Ikrafttrædelse

Angivelse af datoen for, hvornår direktørkontrakten træder i kraft.

 1. Ansvar

Stillingens konkrete og aftalte indhold og det ansvar og de beføjelser, direktøren får under ansættelsen.

 1. Hverv under ansættelsen

Må direktøren må have andet hverv ved siden af sin ansættelse i selskabet? Dette bør udelukkende overvejes under forudsætning af, at der er tale om hverv, som på ingen måde kan være konkurrerende, og som i øvrigt kun i begrænset omfang lægger beslag på direktørens arbejdskraft.

 1. Tavsheds- og loyalitetspligt

Det skal fremgå af direktørkontrakten, at direktøren i et og alt har pligt til at respektere sin loyalitets- og tavshedsforpligtelse overfor selskabet både under og efter ansættelsen.

 1. Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder er eksempelvis opfindelser, brugsmodeller, opdagelser, forbedring af fremstillings- og arbejdsmetoder. Her bør det fastlægges, at immaterielle rettigheder som direktøren har været ansvarlig for eller medvirket til at udvikle, er selskabets ejendom.

 1. Vederlag

Den samlede lønpakke til direktøren beskrives i form af eksempelvis løn, pensionsordning og bonusaftaler.

 1. Personalegoder

Hvilke personalegoder ud over sit vederlag er direktøren omfattet af i form af eksempelvis telefon, computer, avis, sundhedsforsikring mv.?

 1. Firmabil

Stiller virksomheden firmabil til rådighed, er det vigtigt at få beskrevet, hvilke pligter og rettigheder, der følger med i den forbindelse. Samtidig bør der også tages stilling til, om direktøren i forbindelse med en eventuel fritstilling ved opsigelse skal aflevere bilen, inden opsigelsesperioden udløber samt i givet fald kompensation herfor.

 1. Ferie

Hvilke rettigheder vil direktøren få i forhold til afholdelse af ferie med løn.

 1. Ophør, opsigelse og løsning af tvister

Under dette punkt uddybes de vilkår, der skal gælde i forbindelse med direktørens fratrædelse og hvordan og hvor, parterne har aftalt, at eventuelle tvister skal behandles og løses.

 1. Misligholdelse

Her præciseres muligheden for ophævelse af ansættelseskontrakten i tilfælde af misligholdelse fra direktørens eller selskabets side.

 1. Kunde- og/eller konkurrenceklausul

Det er vigtigt, at du forholder dig til, om det skal være en betingelse for ansættelsen, at direktøren skal påtage sig en kunde og/eller konkurrenceklausul.

En kundeklausul vil i givet fald indeholde et forbud mod, at direktøren i en vis periode efter fratrædelsen må betjene eller tage ansættelse hos selskabets kunder.

En konkurrenceklausul vil forbyde direktøren i en vis periode efter fratrædelsen at drive konkurrerende virksomhed under forudsætning af, at direktøren selv har opsagt ansættelsesforholdet eller selv har givet rimelig grund til, at selskabet opsiger ansættelsesforholdet.

 1. Tvister

Endelig bør du forholde dig til, hvordan uoverensstemmelser med direktøren skal løses.

Det er væsentligt, at direktørkontrakten nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Hvem har lavet skabelonen til en direktørkontrakt?

Den intelligente skabelon til en direktørkontrakt er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er tidligere direktør i DI, en erfaren procedør ved de civile domstole og har næste 30 års erfaring indenfor området. Tina er desuden medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Har du brug for en direktørkontrakt på engelsk?

Dokumenter.dk tilbyder en version af ansættelseskontrakten på engelsk, som er udarbejdet på professionelt korrespondentniveau.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Det indeholder direktørkontrakten
 1. Angivelse af parterne
 2. Angivelse af ikrafttrædelsestidspunkt
 3. Direktørens ansvar
 4. Hverv under ansættelsen
 5. Tavshedspligt
 6. Loyalitetspligt
 7. Bestemmelse om immaterielle rettigheder
 8. Løn
 9. Personalegoder
 10. Firmabil
 11. Ferie
 12. Opsigelse
 13. Kunde og/eller konkurrenceklausul
 14. Tvister