Tilføj til favoritter

Forbrugsregnskab

Lav hurtigt og sikkert et forbrugsregnskab på få minutter. Forbrugsregnskabet kan bruges, når udlejer af en erhvervsejendom skal udarbejde årsregnskab for det samlede forbrug i ejendommen.

Skabelon til forbrugsregnskab

Denne skabelon indeholder et forbrugsregnskab som er udarbejdet i Excel. Skabelonen kan derudover bruges som budget, der kan vedlægges erhvervslejekontrakten som bilag, for at udspecificere hvilke udgifter, lejer skal betale ud over lejen.

Forbrugsregnskabet kan bruges, når udlejer af en erhvervsejendom skal udarbejde årsregnskab for det samlede forbrug i ejendommen. I skabelonen er det muligt at beregne fordelingen af forbruget mellem de enkelte lejere i henhold til deres fordelingstal.

Hvad er et forbrugsregnskab?

Et forbrugsregnskab er en oversigt over de samlede årlige udgifter der har været i ejendommen. Forbrugsregnskabet udspecificerer hvilke udgifter udlejer har afholdt i løbet af året, og hvordan disse udgifter skal fordeles mellem lejerne i ejendommen.

Det vil fremgå af de enkelte lejeres erhvervslejekontrakter, hvordan fordeling af forbruget sker.

Kan jeg som udlejer opkræve udgifter ud over lejen betalt af lejeren?

Ja. Hvis du som udlejer ønsker at kræve betaling for udgifter ud over lejen, skal du i erhvervslejekontrakten udspecificere, hvilke udgifter du vil opkræve. Kravet til udspecificering gælder dog kun for de udgifter der er kendte ved lejeaftalens indgåelse.

Hvis du som udlejer ikke har udspecificeret de udgifter, som du påtænker at opkræve, og ikke har anslået størrelsen af de enkelte udgifter, har du som udgangspunkt ikke krav på betaling af disse. Dokumenter.dk anbefaler derfor, at udgifterne altid fremgår så klart som muligt.

En nem måde at udspecificere udgifterne på er, at vedlægge et budget eller seneste årsregnskab for de pågældende udgifter som bilag til erhvervslejekontrakten.
Vores skabelon gør det nemt at opfylde specifikationskravet. Du kan bruge vores skabelon som budget, der kan vedlægges erhvervslejekontrakten som bilag for at udspecificere, hvilke udgifter lejer skal betale ud over lejen.

Hvorfor skal jeg som udlejer lave et forbrugsregnskab?

Når du som udlejer ønsker at opkræve forbrugsudgifter ud over lejen, er det et krav, at der udarbejdes et forbrugsregnskab. Som udlejer er det dit ansvar at udarbejde forbrugsregnskabet.
Du skal ved udarbejdelsen af forbrugsregnskabet sørge for at overholde kravene til indhold og udformning som følger af erhvervslejeloven. Derudover skal du som udlejer huske at overholde fristerne for fremsendelse af forbrugsregnskabet til lejerne.

Vores skabelon fører dig igennem de poster, der sædvanligvis er med i et forbrugsregnskab. Med skabelonen kan du hurtigt og nemt selv udarbejde dit forbrugsregnskab. Ved at du selv kan udarbejde forbrugsregnskabet uden at involvere en fagperson, sparer du både tid og penge.

Kan jeg som udlejer undlade at lave et forbrugsregnskab?

Ja. I de tilfælde hvor lejer betaler forbrugsudgifter direkte til forsyningsselskabet, skal du som udlejer ikke udarbejde et forbrugsregnskab. Det fremgår af erhvervslejekontrakten om lejer betaler direkte til forsyningsselskabet, eller om udlejer leverer f.eks. vand og varme til lejemålet.
I nogle tilfælde vil lejen være inklusiv forbrug. I disse tilfælde vil du som udlejer ikke være forpligtet til at udarbejde et forbrugsregnskab.

Hvis lejen ikke er inklusiv forbrug, eller hvis lejer ikke betaler direkte til forsyningsselskabet, vil du som udlejer derimod være forpligtet til at udarbejde et forbrugsregnskab en gang årligt.

Hvilke regler gælder der om forbrugsregnskaber?

I erhvervslejelovens § 45 – § 53 fremgår reglerne om forbrugsregnskaber, herunder kravene til forbrugsregnskabets indhold og udformning samt frister for fremsendelse af forbrugsregnskabet til lejerne. Det er vigtigt at fristerne og indholdskravene overholdes, da du ellers risikerer at miste krav på at få forbrugsudgifterne dækket af lejer.

Frister

Det fremgår af erhvervslejelovens § 49, at forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder forbrugsregnskabet alene udgifter vedrørende forsyning med vand eller køling, skal regnskabet være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter at udlejeren har modtaget endelig afregning af forbruget, hvis dette tidspunkt er senere end 4 måneders fristen.

Risiko hvis fristerne ikke overholdes

Hvis forbrugsregnskabet ikke er kommet frem til lejeren inden udløbet af fristerne, vil du som udlejer miste retten til at opkræve eventuel tillægsbetaling fra lejer. Det kan være nødvendigt med en tillægsbetaling, hvis den løbende aconto betaling har været lavere end det faktiske forbrug. Det er derfor vigtigt at forbrugsregnskabet sendes ud i tide, så du som udlejer ikke mister retten til eventuel tillægsbetaling og derved taber penge.

Hvilke udgifter kan forbrugsregnskabet indeholde?

Som udlejer kan du med fordel overveje at opkræve følgende udgifter ud over lejen:

 • Varme
 • Vand
 • El
 • Henlæggelser til fornyelse af anlæg
 • Driftsudgifter
 • Vicevært udgifter
 • Snerydning
 • Rengøring af fællesarealer
 • Graffiti fjernelse
 • Vinduespudsning
 • Forsikringer
 • Vagt og overvågning
 • Administrationsudgifter

I vores skabelon til forbrugsregnskab fremgår de sædvanlige poster som du som udlejer kan tage med i forbrugsregnskabet, hvilket gør det nemt og overskueligt for dig at lave regnskabet.

Hvad er aconto betaling?

Aconto betaling er et på forhånd fastsat beløb som fungerer som forudbetaling for lejerens forbrug. Lejeren afregner løbende et beløb som svarer til det forventede forbrug, og ved årets afslutning opgøres det faktiske forbrug af dig som udlejer.

Du skal som udlejer en gang årligt udarbejde et forbrugsregnskab, hvor lejers indbetalinger og de faktiske udgifter sammenholdes. Du kan nemt og effektivt bruge vores skabelon, når du skal udarbejde forbrugsregnskabet, og derved spare tid og penge på regnskabet.

Hvad gør jeg hvis lejer har indbetalt for lidt eller for meget i aconto bidrag?
Hvis lejers løbende aconto betaling har været lavere end det faktiske forbrug, kan du som udlejer kræve tillægsbetaling. Tillægsbetaling kan opkræves ved den første lejeopkrævning 1 måned efter at lejeren har modtaget forbrugsregnskabet.

Hvis lejeren derimod har betalt for meget i aconto bidrag, skal det overskydende tilbagebetales kontant til lejeren, eller fradrages i den første lejeopkrævning efter at forbrugsregnskabet er udsendt.

Dokumenter.dk’s skabelon gør det nemt at få et overblik over de faktiske udgifter og lejers indbetalinger, så du som udlejer trygt og sikkert kan afregne overfor lejer med ro i maven.

Kan lejer gøre indsigelse til forbrugsregnskabet?

Ja. Lejeren kan gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet, hvis lejeren ikke er enig i indholdet. Indsigelsen skal være skriftlig og skal ske senest 6 uger efter modtagelsen af forbrugsregnskabet. Lejers indsigelse skal angive, hvilke punkter i regnskabet, som lejeren ikke kan godkende.
Hvis du som udlejer ønsker at fastholde dit krav om betaling overfor lejer, skal du indbringe sagen for boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb.
Reglerne om lejers indsigelsesret fremgår af erhvervslejelovens § 49 stk. 3.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Skabelonen indeholder
 1. Oversigt over forbrugsudgifter
 2. Forslag til forbrugsudgifter
 3. Angivelse af fordelingstal pr. lejer
 4. Automatisk beregning af de samlede udgifter
 5. Automatisk beregning af hver lejers andel
 6. Opdeling, der kan sendes til hver lejer

Ofte stillede spørgsmål
 • Kan jeg fortryde mit køb?

  Ja. Du bedes kontakte os direkte på tlf. 45331830 eller mail kontakt@dokumenter.dk. Hvis ikke vi kan hjælpe dig, så du bliver tilfreds med vores dokument, giver vi dig pengene retur.

 • Kan jeg rette i dokumentet bagefter?

  Ja. Dokumenter.dk leverer altid dit dokument i Word-format. Du kan nemt finde og redigere i dit færdige dokument uden at skulle spørge os først, hvis du har oprettet en brugerprofil.

  Sådan gør du, hvis du vil kunne gemme og redigere i dit dokument
  1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
  2. Vælg dokument – færdiggør dokumentguiden – betal for dokumentet.
  3. Alle dine færdige og betalte dokumenter gemmes automatisk i “Mit arkiv.”
  4. Du finder dem i “Mit arkiv,” når du er logget ind på din brugerkonto.
  5. Hvis du vælger at downloade dokument i Word (DOCX), kan du nu tilføje og ændre direkte i Word-dokumentet på din enhed.
  6. Husk, at et færdigt Word-dokument, du efterfølgende tilretter på din enhed, kun er tilgængeligt i denne Word-version på din valgte enhed.

  Husk: Du kan altid gemme et dokumentudkast til senere færdiggørelse på Dokumenter.dk. Se mere under: “Kan jeg gemme mit dokument undervejs?”

 • Er Dokumenter.dk et advokatfirma?

  Nej. Dokumenter.dk er ikke et advokatfirma.
  Vi er en digital juridisk service stiftet af advokater, der benytter de samme juridiske skabeloner i egen advokatpraksis.

 • Yder Dokumenter.dk juridisk rådgivning?

  Nej. Dokumenter.dk yder ikke juridisk rådgivning.
  Vi har integreret jura med brugervenlig teknologi, så du nemt og professionelt selv kan udarbejde juridisk gyldige dokumenter.

 • Kan jeg kontakte Dokumenter.dk?

  Ja. Vores juridiske Hotline står altid gratis til rådighed med vejledning, hvis du har behov for hjælp. Kontakt os på mail kontakt@dokumenter.dk og telefon 45 33 18 30 alle hverdage ml. 9-15. Hvis du sender os en mail, så husk at skrive dine kontaktoplysninger og dit mobilnummer, så vi bedst og hurtigst muligt kan hjælpe dig. Det er gratis.

 • Hvordan behandler Dokumenter.dk mine personlige oplysninger?

  Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt, og vi deler dem ikke med nogen. Alle personlige oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, som du kan læse mere om i vores Persondatapolitik.